fbpx
Niech zajaśnieje Wam Chrystus!

Niech zajaśnieje Wam Chrystus!

Wydrukuj Email

"Obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus" List do Efezjan 5:14

Ten świat tkwi w ciemności. Słabość, znikomość, zło i grzechy wypaczają piękno, dobro i prawdę. Zepsuty człowiek, zapatrzony w siebie i na sobie skupiony, nie widzi Bożej jasności.

Ona jest pośród nas. Dwa tysiące lat temu przyszedł pośród nas i dla nas odwieczny Boży Syn. Stał się jednym z nas, aby ten mrok rozproszyć; aby tę ciemność przeszyły promienie Bożej chwały i łaski. Ten świat jeszcze nie jest całkowicie przemieniony. Ale jak pisze Paweł w cytowanym powyżej fragmencie, możemy już się obudzić i doświadczyć Nowego Życia. Ujrzeć w chwale i jasności Chrystusa, który ma moc nad niebem i ziemią, a jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28:18, 20).

Niech w te Święta zajaśnieje nad nami: naszymi rodzinami, kościołami i całym narodem. Niech rozjaśni mroki serc i wypali w nich to, co złe. Niech napełni nas nadzieją, wiarą i miłością; odwagą i pokojem; wdzięcznością i radością; niech nas przemienia, abyśmy byli przemieni, jak to tylko możliwe. Niech dobra wiadomość o tym, że prawdziwie przyszedł do nas Król od Boga i zwyciężył zło i grzech, rozświetla nas od środka, niezależnie od okoliczności. Dla Jego chwały, bo zaiste przyszedł na ten świat, zbawił nas, zaprosił do siebie, a teraz króluje, aż przyjdzie dzień, gdy powróci i wszystko będzie nowe! Niech ten dzień nastanie jak najszybciej! A do tego czasu, niech Jego Królestwo przychodzi w nas i przez nas, Amen.

W imieniu Rady Koscioła Chrzescijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej

Prezbiter Mateusz Wichary (Przewodniczący)