fbpx
Marcowe wydarzenia

Marcowe wydarzenia

Wydrukuj Email

ZDJĘCIA:  Link 1, Link 2

1.03 – Spotkanie on-line z zespołem roboczym ds. Polityki Ochrony Małoletnich | Wspólnie z siostrą Danutą Marcyniak (Kancelaria RK), braćmi – Michałem Stępniem - Inspektorem RK ds. katechetyki i Andrzejem Polaszkiem - Inspektorem Danych Osobowych KChB w RP oraz prawnikiem RK, spotkaliśmy się (on-line) by pochylić się nad zadaniami wynikającymi z nowej ustawy o ochronie małoletnich, która w ostatnim czasie pojawiła się - uregulowana ustawą art. 3 ust. 2 pkt 2) oraz art. 22b pkt 1) ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. W dokumencie tym wskazuje się, że instytucje, które zajmują się pracą z dziećmi powinny mieć taki dokument. Praktycznie oznacza to, że osoby pracujące z dziećmi w kościele np. w szkółce lub na obozach, konferencjach powinny być sprawdzone w rejestrze przestępców seksualnych oraz dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Spotkanie to było pierwszym, w czasie którego podzieliliśmy zadania tak, by wypracować stosowne dokumenty, które prześlemy do Zborów i Służb, które zajmują się jakąkolwiek pracą z dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia. Dziękuję za to konstruktywne spotkanie i Wasze zaangażowanie w służbie Bogu i na pożytek ludziom. Pozostaję w modlitwie o wszystkich nauczycieli, katechetów wychowawców i wolontariuszy, którzy (razem z chrześcijańskimi rodzicami i opiekunami) wnoszą wielkie Boże wartości w życie dzieci i młodzieży ucząc ich Ewangelii i Bożych (najlepszych!) norm postępowania.

03.03 – Nabożeństwo z chrztem wiary w I Zborze KChB w Warszawie | To zawsze wielkie wydarzenie w życiu młodych w wierze, gdy publicznie (w czasie nabożeństwa) stają przed ludźmi i wyznają swoją wiarę w Chrystusa. Po tym wyznaniu zostają zanurzeni w wodzie, co obrazuje połączenie się z Chrystusem w jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Tak właśnie się stało podczas nabożeństwa w to niedzielne przedpołudnie. Kaplica wypełniona po brzegi, gdyż spotkały się aż trzy zbory. Nabożeństwo poprowadził Pastor I Zboru KChB w Warszawie - Jan Osiecki, krótkim rozważaniem w oparciu o fragment z Dziejów Apostolskich o istocie chrztu podzielił się Przewodniczący Rady II Zboru w Warszawie -  „Blisko Boga”- brat Janusz Sylwestrowicz, a kazaniem podkreślającym wyzwania dla chrześcijaństwa naszego pokolenia podzielił się Przewodniczący Rady Zboru KChB w Nowym Dworze Mazowieckim- Krzysztof Radzimski. 6 osób zostało ochrzczonych. To odważne publiczne świadectwo, tym bardziej że na nabożeństwie obecna była ekipa TVP2 Zespół muzyczny i chór zborowy pod kierownictwem siostry Danuty Marcyniak pomagali zgromadzonym wyśpiewywać piękne modlitwy na chwałę Bogu. Ja miałem przywilej pozdrowić wszystkich zebranych, przewodniczyć w przeprowadzeniu Wieczerzy Pańskiej, modlić się o nowo ochrzczonych i wypowiedzieć słowa błogosławieństwa kończące nabożeństwo. Jak wspominałem wcześniej, na nabożeństwie oprócz wielu gości z różnych zborów z kraju, oraz członków rodzin katechumenów, obecni byli również goście ze Stanów Zjednoczonych, którzy wspólnie z nami cieszyli się, że mogą mieć udział w tym podniosłym wydarzeniu. Módlmy się o siebie nawzajem Bracia i Siostry, byśmy mogli – każdy Zbór i Placówka – być dobrym i otwartym na każdego, ośrodkiem rozwoju wiary. To był dobry, błogosławiony i pracowity tydzień, ale...kolejny nadchodzi.

5.03 – Spotkanie z br. Andrzejem Kempczyńskim, misjonarzem z Legionowa. | Br. Andrzej jest misjonarzem, który od kilkunastu lat dzieli się ewangelią z mieszkańcami miasta Legionowa. Powstała tam mała społeczność składająca się z ludzi, którzy razem chcą oddawać Bogu chwałę i służyć ludziom. Nasze spotkanie miało charakter roboczy, w czasie którego omawialiśmy możliwości współpracy i współdziałania w obrębie naszego Kościoła. Więcej przeczytacie o tym w tych wiadomościach - będzie o tym mowa kilka dni później, w czwartek 14.03.

10.03 – XVI posiedzenie Rady Kościoła. | Po raz kolejny w tej kadencji mieliśmy przywilej spotkać się na roboczym posiedzeniu braci reprezentujących 9 Okręgów, którzy są ich przedstawicielami w Radzie Kościoła. Kilka godzin wcześniej odbyło się też Posiedzenie Prezydium Rady Kościoła. Każde posiedzenie RK i Prezydium RK to bardzo pracowity czas! Odbywa się w późnych godzinach popołudniowych. Każdy z Braci najczęściej pokonuje dużą odległość, by po niedzielnych nabożeństwach poświęcić się tej ogólnokościelnej służbie. Jednak, ponieważ współpracujemy ze sobą już kilka lat, to i rozumienie Kościoła w całości, no i siebie wzajemnie stało się dla nas lepsze, dużo głębsze i bliższe. Staramy się wsłuchiwać w Boży głos i w słowa, które sami wypowiadamy. Dyskutujemy, czasem ścieramy się w opiniach i pomysłach, ale ostatecznie dochodzimy do wspólnych – z naszej perspektywy – najlepszych wniosków. Udało nam się zrealizować porządek obrad w ciągu kilku godzin! Zmęczeni, ale syci wydarzeń dnia i posiedzenia (chyba już grubo po północy!), udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. W poniedziałek 11.03 po śniadaniu, kontynuowaliśmy jeszcze rozmowy i społeczność ze sobą. I chyba po raz pierwszy w tej kadencji udało się nam poprzebywać ze sobą poza programem! Dla mnie osobiście było to zjawiskowe! Zobaczyłem ludzi, którzy mają ze sobą więź i pasję dla Chrystusa i Kościoła. Bezcenne! Módlcie się o nas i o cały nasz Kościół byśmy byli wierni Bogu i pomocni, inspirujący dla siebie nawzajem.

12.03 – Wrocław, Zduńska Wola i Zelów/Bełachtów. | Wczesnym rankiem ruszyłem w drogę na dwa spotkania we Wrocławiu. Pierwsze odbyło się z Pierwszym Pastorem KChB we Wrocławiu, br. Michałem Domagałą. Dobrze było wspólnie z Pastorem modlić się o służbę tego Zboru, rozmawiać o wyzwaniach współczesnego świata i Bożym działaniu wśród wierzących w mieście. Modliliśmy się również i o miasto Wrocław, by wielu jego mieszkańców w wyniku głoszonej przez różne Wspólnoty Ewangelii, spotkało przez wiarę Jezusa Chrystusa i zdecydowanie poszli za Nim.Dziękuję Michale za to spotkanie. Chwilę po spotkaniu odbyło się kolejne, tym razem z inżynierami i pełnomocnikiem ds. remontu naszego budynku kościelnego przy ul. Hubskiej we Wrocławiu. Dziękuję prezb. Danielowi Trusiewiczowi za jego wkład i poświęcenie w tym wyzwaniu. Dziękuję br. Pawłowi Friedowi za nieocenione rady i zaangażowanie. Dziękuję też wszystkim pomocnym inżynierom i architektom, gospodarzowi obiektu oraz wszystkim przychylnym i pomocnym nam w tym dziele ludziom. Spotkanie na nowo pokazało ogromny zakres koniecznych do przeprowadzania prac, by ten nasz obiekt (sakralny) mógł w niedalekiej przyszłości służyć III Zborowi KChB we Wrocławiu, misjonarzom, seminariom, służbie charytatywnej i pielgrzymom przemieszczającym się dla ewangelii po naszym kraju. Módlmy się o to wielkie materialne i duchowe przedsięwzięcie. Niech to będzie ważny ośrodek rozwoju wiary we Wrocławiu!

Zaraz po tych spotkaniach udałem się w drogę do KChB w Zduńskiej Woli, a konkretnie do Pierwszego Pastora tego Zboru br. Remigiusza Neumanna. Br. Remigiusz jest też Dyrektorem Wydawnictwa Słowo Prawdy. Ponad godzinne spotkanie pozwoliło nam omówić kwestie wydawnicze kościoła, ale także misyjne związane ze służbą miejscowego Zboru. Dziękuję bracie Remigiuszu za twoją służbę i za wysiłek jaki wkładasz dla tych obszarów działalności, do których Pan Bóg Ciebie powołał. Niech Tobie, Twojej Rodzinie i waszemu Zborowi Bóg błogosławi – o to się modlę! Bracia i Siostry módlcie się i wspierajcie nasze Wydawnictwo by wiele ciekawych i ważnych biblijnych i historycznych pozycji książkowych mogło być we właściwym czasie wydrukowanych i przekazanych czytelnikom. Już w dość późnych godzinach popołudniowych dotarłem do Bełchatowa, by tam na mieście spotkać się z Pastorem KChB w Zelowie, Grzegorzem Skoblem i jego żoną Joanną. Pastor Grzegorz jest też Przewodniczącym Zarządu Diakonatu Powierniczego Betezda w KChB w RP. Od kilku lat dość często odwiedzam Zelów i Pastora Grzegorza. To wierny sługa Boży i odważny głosiciel Ewangelii. Razem z Joanną służą Zborowi i kontynuują służbę ewangelii w tym miasteczku. Było to dobre duszpasterskie spotkanie, ale też robocze w kontekście obiektów sakralnych naszego Kościoła w kraju. Módlmy się o Zbór w Zelowie i o służbę Diakonatu Powierniczego Betezda. Późnym wieczorem ruszyłem w drogę powrotną do domu.

13.03 – Szkolenie KEKS w Waplewie, spotkanie z rodziną Chrząszcz, Komisja Prawna on line. | Już o świcie udałem się, tym razem, na północ kraju do Waplewa, koło Olsztynka, gdzie już od poniedziałku trwało spotkanie braci prowadzących w naszym kraju zajęcia z kaznodziejstwa ekspozycyjnego. Po śniadaniu kontynuowaliśmy nasze zajęcia. Podsumowywaliśmy dotychczasowe spotkania w 3 regionach i przygotowywaliśmy się do kolejnych warsztatów. Dziękuję br. Sean Martin z misyjnej organizacji Word Partners, z którym od ponad sześciu lat współpracujemy. Słudzy Ewangelii – kaznodzieje, to skarb dla Kościoła, a kaznodzieje, którzy głoszą Słowo Boże używając właściwych narzędzi homiletycznych i hermeneutycznych to skarb podwójny. Jestem Bogu wdzięczny za każdego z was, Bracia! Głośmy i (powtarzam się J) czyńmy przez to bezkompromisowe głoszenie Chrystusa znanym! Przyjdź Królestwo Twoje! Módlmy się o pastorów, misjonarzy, diakonów i o chrześcijańskich liderów – kobiety i mężczyzn! Niech idą i ... nie będę się powtarzał J

W godzinach południowych opuściłem braci i spotkałem się już w Olsztynku z rodziną Chrząszcz - Moniką i Marcinem. Br. Marcin jest Pastorem w nowo powstałym Zborze KChB w Iławie. Tym razem niewiele rozmawialiśmy o służbie, ale próbie, przez którą przechodzi Monika. Już przez jakiś czas wielu chrześcijan gorąco modli się razem z nimi o duchowe posilenie w doświadczeniu zdrowotnym siostry Moniki. Modlimy się przez wiarę o cud uzdrowienia! Dołączcie do tych modlitw, proszę! Stójmy w tym boju razem z nimi! Dziękuję Bogu za ten wspólnie spędzony czas i głębokie rozmowy, marzenia i oczekiwania dotyczące tych życiowych, niespodziewanych wyzwań. Niech Was Bóg Wszechmogący przeprowadzi przez tę „dolinę”. Zaraz po spotkaniu w Olsztynku zatrzymałem się w drodze powrotnej do Warszawy, by uczestniczyć w posiedzeniu (on-line) Komisji Prawnej. Typowe zadania legislacyjne związane z regulaminami zborowymi, statutami i Zasadniczym Prawem Wewnętrznym. Kto by się tam o to modlił!? – Tak! Ale my potrzebujemy Waszych modlitw, gdyż wielką odpowiedzialność na siebie bierzemy. Dziękujemy za was Bracia, członkowie Komisji Prawa.

14.03 – Spotkanie w Legionowie z misjonarzem Andrzejem Kempczyńskim | W przededniu przyłączenia się do struktur naszego Kościoła grupy chrześcijan z Legionowa, spotkałem się (właśnie w Legionowie) z jej liderem, bratem Andrzejem, który od kilkunastu lat wykonuje tam posługę misyjną. Pisząc dzisiaj tę wiadomość informuję, że II Zbór KChB w Warszawie Blisko Boga przyjął pod swoją opiekę i utworzył Placówkę Zboru w Legionowie. Brat Andrzej oficjalnie został też wikariuszem tego Zboru, a ja zdecydowałem się (!) być jego opiekunem w procesie realizacji programu wikariatu. Nasze robocze i duszpasterskie spotkanie w Legionowie było bardzo ciekawe i zachęcające – mam nadzieję. W biurze Placówki spędziliśmy czas na modlitwie, rozmowach, planach i decyzjach, a później przeszliśmy ulicami Legionowa do miejsca, gdzie odbywają się niedzielne nabożeństwa. Proszę, módlmy się o ten misyjny wysiłek czynienia Chrystusa znanym przez tę grupę wierzących w Legionowie i okolicach. Módlmy się o ewangelicznie wierzących w tym mieście. Niech Bóg pobłogosławi też współpracę II Zboru w Warszawie z Placówką w Legionowie i niech ich wspólny wysiłek przyniesie chwałę Bogu i pożytek ludziom.

16.03 | Pogrzeb siostry Krystyny Czajkowskiej w Ostródzie. 60-lecie Kościoła Bożego w Chrystusie w RP. | Jak to w życiu liderów bywa, myślałem, że w sobotę będę uczestniczył tylko w uroczystościach jubileuszu 60-lecia KBwCh, jednak Boże plany były inne. Dowiedziałem się o śmierci żony Pastora Zboru KChB w Ostródzie - Marka Czajkowskiego, Krystyny. Po wielu latach postępującej, nieuleczalnej choroby, upodobało się Bogu odwołać ją do wieczności. Dla rodziny i przyjaciół to wielka strata. Dla siostry Krystyny jednak to odpocznienie od cierpienia! Odeszła, jak mówimy, do Pana (Jezusa), „odłączyła” się po latach od kochającej i do końca usługującej jej rodziny. W sobotę, na nabożeństwo pogrzebowe w Kościele Baptystów w Ostródzie przybyło wielu ludzi. Słowem Bożym usługiwali bracia – prezb. Piotr Zarecki, mąż śp. Krystyny i Pierwszy Pastor Zboru w Ostródzie – prezb. Marek Czajkowski; Przewodniczący Okręgu Mazurskiego KChB w RP i Pastor Zboru w Szczytnie, prezb. Andrzej Seweryn oraz Przewodniczący RK KChB w RP, prezb. Marek Głodek. To było pożegnanie nadziei na ponowne spotkanie z tymi, którzy za życia przyjęli Boży Dar, w Osobie i dziele Jezusa Chrystusa. Dziękujemy też śpiewakom za głębokie w treści pieśni wykonywane w czasie uroczystości. Niech Bóg pocieszy Was - Rodzino Czajkowscy i przyjaciele i niech da Wam swój niebiański pokój! Po uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu udałem się bezpośrednio na zgoła odmienną w charakterze uroczystość do Ołtarzewa. Było to 60-lecie Kościoła Bożego w Chrystusie w Polsce. Na tym zdecydowanie radosnym Jubileuszu zgromadzili się wierni kościoła oraz Pastorzy zborów z Polski. Przybyli też przedstawiciele innych kościołów Ewangelicznych i zaproszeni goście. Ja, reprezentując Kościół Baptystów w RP, przekazałem serdeczne życzenia zgromadzonym, a w szczególności Prezbiterowi Naczelnemu Kościoła Bożego w Chrystusie w RP, br. Andrzejowi Nędzusiakowi. Takie spotkania, uroczystości pokazują naszą chrześcijańską różnorodność i wielowymiarowość organizacyjną i pobożnościową. Dziękujemy Bogu za siebie nawzajem zachęcając się do wierności Chrystusowi i wierności i odwagi w realizowaniu Wielkiego Posłannictwa. Niech Wam Bóg błogosławi Kościele Boży w Chrystusie!

17.03 – Odwiedziny Placówki I Zboru KChB w Warszawie w Grodzisku Mazowieckim. | To przywilej być w zgromadzeniu dzieci Bożych w niedzielę na tzw. nabożeństwie - na nabożnym spotkaniu Jego wyznawców. Po raz pierwszy odwiedziłem tę placówkę i było to szczególne spotkanie. Dziękuję Przewodniczącemu Placówki br. Hubertowi Pałdynie za to, że mnie przyjęliście i że mogłem spędzić czas z Wami, by słuchać świadectw o Bożym działaniu, śpiewać pieśni Bogu na chwałę i usługiwać Słowem Bożym. To mała społeczność kochająca Boga i modląca się o ludzi by mogli zawierzyć swoje życia Chrystusowi. To co zauważyłem wśród uczestników tego spotkania, to głęboka troska o siebie nawzajem, wrażliwość na różne życiowe potrzeby i gotowość do wymiernej służby. Niech Wam Bóg błogosławi Siostry i Bracia oraz sympatycy placówki w Grodzisku Mazowieckim. Poczęstunek po nabożeństwie był bardzo smakowity! Dziękuję.

Czyńcie dalej wytrwale Chrystusa znanym! A ja pozostaję w modlitwach o Was.

- prezb. Marek Głodek