fbpx
Lutowe aktualności

Lutowe aktualności

Wydrukuj Email

zdjęcia: Link 1, Link 2, Link 3, Link 4

3.02 – Odwiedziny Solenizanta - Prezb. Andrzeja Seweryna | W sobotę udałem się do domu braterstwa Ewy i Andrzeja Sewerynów. Powodem odwiedzin – 71 rocznica urodzin Brata Andrzeja, pastora KChB w Szczytnie. Oprócz posługi duszpastersko-kaznodziejskiej w kilku zborach, pełnił również funkcję Prezbitera KChB w RP oraz Rektora i wykładowcy w Seminarium (WBST). Jest też autorem książek, artykułów i publikacji. W imieniu całego Kościoła, złożyłem serdeczne życzenia Solenizantowi. Wspólnie modliliśmy się o dalszą drogę życia naszego Brata i jego małżonki Ewy. Oboje wiernie służą swojemu Zbawicielowi i uzupełniają się w tym powołaniu. - Andrzeju i Ewo, dziękuję Bogu za Was. Niech Was Bóg błogosławi abyście dalej mogli służyć Chrystusowi i Jego Kościołowi!

7.02 – Robocze spotkanie Prezydium Aliansu Ewangelicznego w RP | Oprócz spraw bieżących rozmawialiśmy głównie o kwestiach związanych z planowanymi przez nowy Rząd zmianami związanymi z Funduszem Kościelnym.

9-10.02  – Joy Weekend w Radości | Od 9 do 11 lutego po raz kolejny polskie i ukraińskie dzieci pochodzące z naszych zborów brały udział w Joy Weekendzie w Radości. Głównym prowadzącym wydarzenie była grupa z Belfast Royal Academy w Irlandii Północnej, która podczas tych trzech dni skupiła się na życiu starotestamentowego Józefa. Podczas jednego ze spotkań miałem przywilej pobłogosławić wszystkich modlitwą oraz skierować krótkie przesłanie do wszystkich wskazujące na Chrystusa, przez którego wszyscy stajemy się dziećmi Bożymi. To był bardzo dobry czas dla dzieci z różnych miast w Polsce, gdzie mogły poznać bardziej Boże Słowo i nowych rówieśników. Wielki szacunek dla wszystkich liderów z Irlandi Północnej i Polski. Niech Bóg błogosławi tę służbę i szczególne podziękowania za organizację dla br. Henryka Podsiadłego, szefa Chrześcijańskiej Fundacji Radość.

11.02  – Odwiedziny placówki KChB w Nowym Dworze Mazowieckim | Dobrze być w takim miejscu, gdzie rodzi się Zbór! Placówka 1 Zboru KChB w Warszawie już niedługo będzie samodzielnym Zborem! Miałem możliwość być na nabożeństwie, krótko podzielić się Słowem Bożym i spędzić czas na wspólnych rozmowach z braćmi i siostrami. Dziękuję Bogu za wikariusza - brata Krzysztofa Radzimskiego i całą Radę Placówki w Nowym Dworze Mazowieckim. Pozostaję w modlitwie o Was i tę służbę dzielenia się Ewangelią w Waszym mieście i regionie.

12.02  – Spotkanie robocze z Wiceprzewodniczącym Kościoła Baptystów w Ukrainie – Bratem Igorem Bandurą. | Jak zwykle rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji w Ukrainie i możliwościach ścisłej współpracy naszych Kościołów. Módlmy się nieustannie o pokój w Ukrainie!

13.02  – Posiedzenie Komisji Prawnej (on-line) i Kontynuacja prac legislacyjnych (aktów prawnych) dla różnych agend Kościoła. | Wybór nowego Przewodniczącego Komisji Prawa, którym został mec. Artur Igliński, oraz Zastępcy Przewodniczącego KP, którym został prezb. Daniel Trusiewicz. Módlmy się o tych, którzy zdecydowali się służyć w tym wymiarze potrzeb Kościoła. Dziękujemy.

14.02  – Spotkanie z Biskupem Kościoła Zielonoświątkowego w RP. | Wspólnie z bp. Markiem Kamińskim rozmawialiśmy o ważnych kwestiach dotyczących naszej współpracy, wyzwań i możliwości w tym zakresie. Pozostajemy we wspólnej modlitwie o dobre i skuteczne realizowanie misji Kościołów.

14.02  – Spotkanie na Zoom z Przewodniczącym Baptystów w Nigerze w Afryce. | Pastor Panlieba prowadzi jeden ze zborów w Nigerze, a jednocześnie przewodniczy całemu kościołowi w tym państwie. To wielkie wyzwanie. Rozmawialiśmy o możliwościach współpracy i pomocy braciom i siostrom w Nigerze w obszarach ich misji. Jako polscy baptyści chcemy wesprzeć budowę studni z wodą pitną w jednej z wiosek, gdzie prowadzone są działania misyjne. Wesprzemy też kilkoro dzieci i pokryjemy roczne koszty ich edukacji. Rozmowa z Pastorem Panliebą była wzruszająca i zachęcająca dla mnie osobiście. Dziękuję Bogu, że jako Polscy Baptyści możemy wspierać Kościół usługujący w zupełnie innych, trudnych, pełnych wyzwań warunkach. Módlmy się o ten pustynny Niger i służbę dzielenia się ewangelią w tym kraju.

15 lutego – Wizyta u burmistrza Józefowa, pana Marka Banaszka. Rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji w kraju i duchowych potrzebach narodu.

16.02  – Spotkanie z Przewodniczącym Kościoła Baptystów w Białorusi. | Prezbiter Leonid Mikhovich jest zatroskany o wierzących, pochodzących z Białorusi, którzy zamieszkują w naszym kraju. Rozmawialiśmy więc o ścisłej współpracy naszych Baptystycznych Kościołów w kontekście sytuacji związanej z wyzwaniami współczesności.

16.02 – Spotkanie z pastorem i misjonarzem Samuelem Skrzypkowskim z Bydgoszczy. Rozmawialiśmy o szczegółach ciekawego projektu formacyjnego dla przyszłych liderów i pastorów Kościoła. Więcej napiszę we właściwym czasie J

16-18.02  – Zjazd studentów WBST. | Kolejne zajęcia studentów odbyły się w ostatni weekend. To zawsze napawa radością (w Radości!), kiedy pojawia się ten studencki gwar, rozmowy i nieukrywana pasja zdobywania wiedzy biblijnej, teologicznej, duszpasterskiej, katechetycznej etc. Dobrze być w tej atmosferze. Osobiście prowadzę wykłady z trzecim rocznikiem studiów licencjackich i w Instytucie Pastoralnym. W obu przypadkach pomagam i przybliżam studentom Praktykę Pracy Pastorskiej. Módlmy się o Rektora, wykładowców, no i oczywiście o studentów.

17.02 – Urodziny br. Konstantego Wiazowskiego. | 17 lutego miałem przywilej odwiedzić szczególnego Solenizanta, prezb. Konstantego Wiazowskiego. Br. Konstanty obchodzi swoje (już!) 89 urodziny! To piękny wiek! Dobrze być w domu takiego Solenizanta i świętować jego piękny wiek. Brat Konstanty to autor wielu chrześcijańskich artykułów i książek o tematyce podstaw wiary, teologii systematycznej i hermeneutyki. Przez lata zaangażowany jako wykładowca w WBST, był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Słowo Prawdy i w latach 1987-1995 Przewodniczącym Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Małżonka brata Konstantego, siostra Jadwiga, również przez lata była zaangażowana w służbę Kościoła. Oboje więc, to dobre wzorce dla tych, którzy dzisiaj aktywnie służą Chrystusowi i Kościołowi. Dobrze było spędzić czas z Konstantym i Jadwigą, wspólnie modlić się, czytać Boże Słowo, szczerze rozmawiać, a także zjeść urodzinowy (jak zwykle!) smaczny torcik. Moim przywilejem było przekazanie serdecznych życzeń w imieniu Was wszystkich, Bracia i Siostry. Boże błogosław brata Konstantego, dzisiejszego solenizanta, i siostrę Jadwigę. Dziękujemy Ci za nich i modlimy się o Twoje błogosławieństwo na kolejne lata!

18.02 – Odwiedziny Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów Zbawienie w Warszawie. | Z wielką radością odwiedziłem międzynarodowy zbór składający się głównie z Ukraińców, ale też Białorusinów i Mołdawian. Jestem wciąż pod wrażeniem gorliwości z jaką służą Bogu i bliźnim. Miałem możliwość wygłosić kazanie zachęcające do wyrazistej chrześcijańskiej postawy we współczesnym świecie. Cokolwiek się dzieje w naszym życiu, nasz związek z Bogiem (jeśli jest) jest nadrzędny! Z bliskiej, świadomej relacji z Nim wynika wszystko w naszym życiu, życiu naszych rodzin i narodów. Módlmy się o służbę ewangelii w naszym kraju. Jest ona prowadzona przez nas, Polaków, ale też przez Ukraińców, Białorusinów Mołdawian, Amerykanów, Koreańczyków, Chińczyków, a w zasadzie wszystkie kontynenty są tutaj reprezentowane. Módlmy się o każdy naród, gdyż wszyscy potrzebują Chrystusa!

19-21.02  Spotkania z kościołami zrzeszonymi w PRE i AE. | W tych dniach odbyłem spotkania z przedstawicielami mniejszości wyznaniowych w Polsce, zrzeszonych w PRE i Aliansu Ewangelicznego w RP w sprawie planowanych zmian dotyczących funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz nauki religii w szkołach.

22.02  99 urodziny s. Elfridy Wierszyłowskiej. | Miałem wielki przywilej odwiedzić dostojną jubilatkę, s. Elfridę Wierszyłowską, wieloletnią członkinię I Zboru KChB w Warszawie, która dożyła tak pięknego wieku. Razem z pastorem Janem Osieckim błogosławiliśmy ją na kolejne lata życia. Wspólnie modliliśmy się i śpiewaliśmy pieśni. Dziękując Bogu za siostrę, módlmy się o seniorów w naszych zborach! Niech Bóg Cię błogosławi obficie Siostro Elfrido!

24.02 – Konferencja Winterfresh – Boże Królestwo | W sobotę rano wyjechałem do Gdańska, by spotkać się z młodzieżą podczas konferencji Winterfresh. Gdy dotarłem na miejsce, od razu poczułem atmosferę radości, wspólnoty, otwartości, wdzięczności i pasji dla Boga. Około 250 młodych chrześcijan przez 3 dni uczestniczyło w wykładach, warsztatach, dyskusjach, modlitwach i muzycznym uwielbieniu. O 17:30 rozpoczęła się ostatnia sesja z wykładem wieńczącym konferencję, gdzie podzieliłem się przesłaniem pt.: „Ambasadorzy Królestwa”. To było ważne zarówno dla mnie i, jak wierzę, dla młodych spotkanie. Główna myśl przesłania opierała się na fragmencie z Ew. Mat. 5, 13-16 o soli i światłości. Na podstawie tego fragmentu w połączeniu ze słowami modlitwy Pańskiej: „Przyjdź królestwo Twoje”, wskazałem na nas, chrześcijan, którzy funkcjonujemy jako przedstawiciele i ambasadorzy Chrystusa, co jest bardzo ważnym zadaniem. Jesteśmy solą ziemi i światłością dla otaczającego nas świata. Tak powiedział sam Chrystus. Mówiąc wprost – bycie ambasadorem Chrystusa, oznacza Chrystusa działającego w nas, a potem przez nas. Oznacza życie w podobieństwie do Niego, do Jego wartości, Jego norm, Jego charakteru. Chrześcijanin nigdy nie może przepraszać świata, który go otacza, że jest chrześcijaninem. Ambasador wie, kogo reprezentuje i jest z tego powodu dumny, zna swoje zadanie. Myślę, że to przesłanie wyraźnie wybrzmiało tego wieczoru dla nas wszystkich. Następnie wezwałem wszystkich, którzy są ambasadorami Chrystusa, aby podeszli do sceny. Wokół niej zgromadził się spory tłum, co bardzo mnie ucieszyło, ale największą radość sprawili ci, którzy zrozumieli, że potrzebują Chrystusa i chcą zawierzyć mu swoje życie i dołączyli do nas na kolanach pod sceną. W tym momencie na zakończenie zaczęły rozbrzmiewać słowa pieśni „Jezu jesteś w centrum”, która przerodziła się w modlitwę. Byliśmy wdzięczni Bogu za Jego miłość i każdego z nas, wszystkich obecnych na tej sali. Jestem wdzięczny za organizatorów tego przedsięwzięcia i wszystkie zaangażowane osoby, wykładowców, duszpasterzy, muzyków i wolontariuszy, którzy wykonywali niewidoczną, ale często ważną i konieczną pracę. Módlmy się o młodych ambasadorów Chrystusa w naszym kraju. Służmy im i zachęcajmy ich do wytrwałości i odwagi, niech Bóg użyje każdego pokolenia, by Jezus Chrystus był znany w naszych rodzinach, miastach i całym kraju! Później udałem się do Poznania, zatrzymując się po drodze na nocleg w Bydgoszczy.

25.02 – Wprowadzenie w urząd pastora Piotr Gruchały. | W niedzielę dojechałem do Poznania, gdzie w miejscowym zborze „Kościół na Skale” zaplanowana była uroczystość ordynacji na pastora pomocniczego Piotra Gruchały. W nabożeństwie uczestniczyłem wraz z prezbiterami: D. Chudzikiem i H Skrzypkowskim oraz pastorami: D. Banickim, S. Skrzypkowskim i pierwszym pastorem poznańskiego zboru, Ł. Woźniakiem, który poprowadził całość wydarzenia. Brat Piotr opowiedział o swojej drodze życia i procesie powołania, po czym krótkim przesłaniem i słowem zachęty podzielił się Henryk Skrzypkowski. Następnie przekazałem kilka informacji związanych z wprowadzeniem w urząd pastora w Kościele Chrześcijan Baptystów. Kolejnym punktem było zawarcie symbolicznego przymierza pomiędzy pastorem i zborem, po którym wznieśliśmy nad br. Piotrem modlitwę z nałożeniem rąk, a także modliliśmy się o jego rodzinę. Przedstawiciele zborów obecnych na uroczystości złożyli życzenia, a przedstawiciele Rady Kościoła przekazali świadectwo ordynacji. Na tym zakończyliśmy oficjalną część uroczystości, kontynuowaliśmy naszą społeczność przy wspólnym posiłku. Niech Bóg błogosławi nowego pastora pomocniczego KnS, br. Piotra Gruchałę, który będzie współpracował z br. Łukaszem Woźniakiem. Niech Bóg błogosławi Waszą służbę i wszystkich, którzy w tym mieście zwiastują Ewangelię. Modlimy się nadal o nowe powołania do służby! Po nabożeństwie wróciłem do Warszawy na kolejne spotkanie.

26-27.02 – Spotkania w Warszawie (Diakonat, Korea, Komisja Prawna). | 26 lutego, w poniedziałek, brałem udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Diakonatu i wyborze nowego Zarządu Diakonatu Powierniczego Betezda (zarządzającego mieniem naszego Kościoła). Obradom przewodniczył br. D. Trusiewicz. Powodem spotkania był wybór nowego Zarządu Diakonatu, ale także omówienie bieżących zadań, określenie odpowiedzialności i planów na najbliższe miesiące. W trakcie spotkania miałem także okazję przedstawić perspektywę Przewodniczącego RK oraz błogosławić zgromadzonych modlitwą. Dziękujemy Bogu za członków Rady, jak i Zarządu, i trwamy w modlitwie o to, by mogli rzetelnie wykonywać swoją służbę, troszcząc się o obiekty i mienie Kościoła. To wielkie wyzwanie, dlatego wierzymy, że ci, którzy zdecydowali się wziąć udział w zarządzaniu wniosą swoje doświadczenie i kompetencje. Módlmy się o nich i korzystajmy z tego potencjału, który stanowią. Następnie odbyłem krótkie spotkanie z przedstawicielami Kościoła z Korei Południowej, którzy pracują misyjnie na terenie Polski. Niech Bóg błogosławi służbę każdego narodu, który jest reprezentowany w naszym kraju tak, by Jezus Chrystus mógł dotrzeć do każdego i stać się jego Zbawicielem. We wtorek swoje spotkanie miała Komisja Prawna Kościoła, gdzie kontynuowaliśmy prace legislacyjne związane ze statutem Służby Kobiet i regulaminami zborów. Dziękuję członkom Komisji za trudną, ale i ważną pracę wykonaną podczas tego spotkania.

29.02 – Spotkanie z założycielami i przedstawicielami misyjnej organizacji Worship Quest Ministries z USA | W ostatni dzień lutego miałem przywilej spotkać się w naszym biurze Kościoła z ciekawymi ludźmi. Steven Brooks, Fred J.Heuman i Andrew Braine wraz ze swoimi współpracownikami przyjechali na kilka dni do Polski by służyć warsztatowo muzykom, autorom tekstów pieśni oraz kaznodziejom/pastorom. Na co dzień zajmują się posługą związaną z nauką należytego oddawania chwały Bogu poprzez muzykę i śpiew w chrześcijańskim zgromadzeniu – nabożeństwie. Są to ludzie o wielkim doświadczeniu, pasji dla Boga i szacunku dla powołanych do tej niezmiernie ważnej służby w kościele ludzi. Pomagają chrześcijanom w różnych krajach świata zrozumieć i uczyć się wartości śpiewu kościelnego, istoty właściwych teologicznie tekstów pieśni i współpracy z wszystkimi czynnie zaangażowanymi w przebieg nabożeństwa. To spotkanie z braćmi, oraz towarzyszącym im bratem Henrykiem Podsiadłym - Chrześcijańska Fundacja Radość - było dla mnie inspiracją i jednocześnie dobrą duchową ucztą. Po rozmowach i modlitwie pojechali na swoje zajęcia z chrześcijanami z Polski i z Ukrainy. W niedzielę wybieram się razem z naszymi gośćmi na nabożeństwo do I Zboru KChB w Warszawie, gdzie kilka miejscowych zborów zgromadzi się by... no właśnie... oddawać Bogu chwałę! Przy okazji będziemy świadkami chrztu wierzących. Cdn.

29.02 – Spotkanie (on-line) z braćmi prowadzącymi KEKS Południe. | Zaraz po spotkaniu z gośćmi z USA spotkałem się (on-line) z braćmi prowadzącymi zajęcia z kaznodziejstwa ekspozycyjnego w południowym regionie Polski. Z pastorami - Krzysztofem Wantuchem i Mateuszem Wicharym omawialiśmy szczegóły programowe kolejnego zjazdu. Ponad 20 kaznodziejów bierze udział w tych warsztatach – KEKS Południe). Cały proces szkoleniowy trwa 4 lata. Tzw. KEKS jest obecnie prowadzony w 3 grupach regionalnych (Północ, Zachód i Południe) i bierze w nim udział ponad 60 kaznodziejów. Kilkudniowe spotkania odbywają się 2x w roku. Módlmy się o tych ludzi Słowa Bożego, o wytrwałość w nauce i wierność w służbie zwiastowania osoby i dzieła Chrystusa. Módlmy się też o nowe powołania kaznodziejów i chrześcijańskich liderów, gdyż żniwo jest wielkie – ale robotników mało!

29.02 – Spotkanie (on-line) z Pastorem Robertem Blankiem. | Pastor Blank od wielu lat mieszka w Erie, w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych. Jest kaznodzieją Słowa Bożego, duszpasterzem i na co dzień administruje i zarządza chrześcijańskim ośrodkiem należącym do Polskiego Związku Baptystów w Ameryce Północnej. Omawialiśmy plany związane z moim przyjazdem i usługiwaniem Słowem Bożym w czasie tzw. Family Week, czyli corocznego spotkania chrześcijan (Polaków), którzy przez kilka dni w roku, razem z rodzinami spędzają czas w ośrodku w Erie. To wyjątkowy czas dzielenia się ewangelią, świadectwami Bożego działania, wspólnym wielbieniem Boga, rozmowami i odpoczynkiem. Modlę się o naszą Polonię w Ameryce Północnej, modlę się by nasi rodacy mogli czynić Chrystusa znanym i być dobrym świadectwem wiary. Do zobaczenia!

- prezb. Marek Głodek