fbpx

Rada Kościoła - skład

Rada Kościoła jest organem wykonawczym Kościoła. Skład Rady stanowią przedstawiciele Okręgów Kościoła oraz Przewodniczący Rady Kościoła powoływany przez Krajową Konferencję Kościoła. Obecna Rada Kościoła została powołana na czteroletnią kadencję: 2021 - 2025. Skład Rady przedstawia się następująco:

Prezb. Marek Głodek – Przewodniczący Rady Kościoła
Prezb. Marcin Górnicki – Wiceprzewodniczący Rady Kościoła – reprezentant Okręgu Białostostkiego,
Prezb. Henryk Skrzypkowski – członek Prezydium Rady Kościoła – reprezentant Okręgu Lubelskiego,
Prezb. Mateusz Wichary - członek Prezydium Rady Kościoła  – reprezentant Okręgu Centralnego,

Pastor Dariusz Chudzik – reprezentant Okręgu Pomorskiego,

Pastor Dawid Bednarczyk  reprezentant Okręgu Śląskiego,

Prezb. Grzegorz Gawrych  reprezentant Okręgu Mazurskiego,

Prezb. Adam Gutsche  reprezentant Okręgu Gdańskiego,

Prezb. Zbigniew Sobczak  reprezentant Okręgu Południowego,

Prezb. Daniel Trusiewicz  reprezentant Okręgu Dolnośląskiego.