fbpx

Służba Kobiet

„Bycie kobietą nie czyni ze mnie chrześcijanki innego rodzaju, lecz bycie chrześcijanką czyni ze mnie inny rodzaj kobiety”. E. Elliot

Służbę Kobiet na poziomie ogólnopolskim reprezentuje Rada Służby Kobiet wybierana na 4-letnią kadencję. Działania Rady skupiają się na integracji, zachęcaniu i wspieraniu kobiet do angażowania się w działania lokalnych kościołów. Cel ten realizowany jest przez:

  • Ogólnopolską Konferencję Kobiet – tradycyjnie, każdej jesieni do Ośrodka Radość w Warszawie zjeżdżają się kobiety z całej Polski, by uczestniczyć w wykładach i warsztatach, wspólnie wielbić Boga i spędzić razem czas;   
  • Konferencje lokalne – podczas konferencji ogólnopolskiej losowane są dwa zbory, które otrzymują dofinansowanie, by zorganizować lokalne konferencje dla kobiet;
  • Weekend dla Żon Pastorów – to wyjątkowy czas dedykowany żonom pastorów Kościoła Chrześcijan Baptystów i przygotowany tak, by poczuły się zrozumiane, wysłuchane i wzmocnione do dalszej służby u boku swoich mężów;
  • Konferencje dedykowane kobietom w trudnej sytuacji życiowej - tradycyjnie zaplanowane jako 3-dniowe wydarzenie w Ośrodku Radość, w przyszłości – by umożliwić uczestnictwo większej ilości kobiet, dla których dojazd do Warszawy stanowił barierę, warsztaty przeprowadzone będą w Łodzi i Tarnowie.

Rok 2020 był rokiem wyborczym. W dniu 10 października, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kobiet, wybrany został nowy skład Rady Służby Kobiet na kolejne 4 lata. W skład nowej Rady wchodzą:

Edyta Hajszprych przewodnicząca

Od urodzenia mieszkam w Zduńskiej Woli. Jestem szczęśliwą mężatką i matką dorosłych dwóch dorosłych córek, a od pewnego czasu również teściową :) Od 20 lat prowadzę własną firmę. Nawróciłam się 16 lat temu i od tego czasu aktywnie służę w Zborze Chrześcijan Baptystów w moim mieście. Razem z mężem prowadzimy małą grupę biblijną. Jestem współzałożycielką Klubu Kobiet Pozytywka, w ramach którego organizujemy spotkania ewangelizacyjne dla kobiet przy naszym zborze. Ukończyłam Instytut Ewangelizacji i Uczniostwa oraz Instytutu Apologetyki przy WBST. Lubię literaturę i podróże. Jestem zafascynowana Bożym Słowem.

Moim mottem jest werset z II Listu Koryntian 5;15 "A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony".

Uważam, że moim powołaniem jest służba wśród kobiet. Marzę jest by chrześcijanki były kobietami wpływu, jasno mówiły o naszych wartościach i stały na straży biblijnych prawd. Wierzę, że jako matki, babcie, siostry, córki mamy realny wpływ na kształtowanie postaw. Chciałabym byśmy doświadczały wspólnoty wiary i umocnienia poprzez nasze siostrzane spotkania na konferencjach, tych dużych i tych lokalnych.

Anna Wakuła zastępca

Jestem mężatką od 35 lat i również od tylu lat wspieram swojego męża w pracy pastorskiej, obecnie w zborze w Łodzi. Posiadam trójkę dorosłych dzieci i troje wspaniałych wnucząt. Razem z moim mężem Leszkiem byłam przez ponad 30 lat zaangażowana w organizowanie i prowadzenie obozów młodzieżowych, konferencji i różnych szkoleń. Jestem z wykształcenia poligrafem, ukończyłam kilka kursów z zakresu poradnictwa chrześcijańskiego, przywództwa i mentoringu.

Zawsze bliskie mojemu sercu było wspieranie kobiet w życiu codziennym, ale również ich rozwój duchowy. Dlatego od wielu lat jestem zaangażowana w służbę kobiet w różnych formach - prowadzenie grupy domowej, grupy uczniowskiej, opieka mentorska nad młodszymi kobietami angażującymi się w służbę, a także organizacja konferencji. Prywatnie dużo radości sprawia mi praca w ogrodzie, robótki ręczne, a także malowanie i projektowanie wnętrz - przede wszystkim swojego domu.

Całkiem niedawno odkryłam werset z Ps 27:14, który poruszył mnie tak bardzo, że stał się moim mottem: "Miej nadzieję w Panu! Bądź odważna i niech serce twoje będzie niezłomne!".

Magdalena Czerwińska skarbnik

Jestem żoną Piotra, mamą dwóch córek - Wiktorii i Amelii, a także od ponad roku w nowej roli - teściową Kena. Z zawodu jestem ekonomistką, pracuję w Urzędzie mst. Warszawy. W kościele od kilku lat moje zaangażowanie związane jest z pracą wśród kobiet, zarówno lokalnie jak i na polu ogólnopolskim. Wspieram również męża w jego pastorskiej służbie w kościele.

Motywacją do służby kobiet jest dla mnie zachęcanie kobiet, aby z odwagą wywierały dobry wpływ, przede wszystkim w swoim otoczeniu.

Niezmiennie jestem pod wrażeniem prawdy i zachęty zapisanej w Liście do Efezjan 2,10: "Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia".

Moim celem jest odkrywanie codziennie tego, co Bóg przygotował dla mnie osobiście, czym mogę dzielić się z innymi, jak prowadzić, wspierać i być użyteczną. Uwielbiam czytać, a od kilku lat również realizuję pasję szydełkowania, dziergania na drutach, z radością tworzę nowe robótki, które także cieszą innych.

Anna Grzesiak-Sroka sekretarz

wkrótce