fbpx
Konferencja Kaznodziejska 2023

Konferencja Kaznodziejska 2023

Wydrukuj Email

▶ Konferencja Kaznodziejska 2023
W dniach od 12 do 14 października 2023 r. w Ośrodku Radość odbyła się kolejna konferencja kaznodziejska, tym razem pod hasłem: Kościół filarem i podwaliną prawdy. Miałem przywilej poprowadzenia tego wydarzenia. Kazaniami i wykładami dzielili się bracia: Grzegorz Bednarczyk, Krzysztof Wantuch, Ireneusz Dawidowicz, Ireneusz Roethel, Robert Bożydaj, Mateusz Wichary, Grzegorz Gawrych, Henryk Skrzypkowski, Włodzimierz Tasak i ja.

Ponadto na dwóch sesjach mieliśmy gości, Prezesa PAP - p. Wojciecha Surmacza, który mówił o mediach i komunikacji we współczesnym świecie oraz przedstawicieli Billy Graham Evangelistic Association - Hansa Mannegrena i Natanaela Sobotkę. Rozmawialiśmy o ogólnopolskim wydarzeniu ewangelizacyjnym, planowanym na 13 kwietnia 2024 r. w Tauron Arenie Kraków z udziałem ewangelisty Franklina Grahama – bogciekochatour.pl Módlmy się o to wydarzenie!

Omawialiśmy też oferty edukacyjne WBST, warsztaty, które nazywamy KEKS, tzn. Kaznodziejstwo Ekspozycyjne, oraz CEL- Centrum Edukacji Liderów. Ciekawe oferty książkowe zaprezentowali bracia Samuel Skrzypkowski i Remigiusz Neumann, którzy odpowiadają za Wydawnictwo Słowo Prawdy. Poinformowałem też obecnych Braci o tym, że brat Mateusz Wichary obecnie sprawuje funkcję Prezydenta Europejskiej Federacji Baptystów. Modliliśmy się o mądrość i siłę dla niego w tym międzynarodowym wyzwaniu. Wzruszającą chwilą było podziękowanie Dyrektorowi Ośrodka Radość i Kanclerzowi Diakonatu Powierniczego Betezda, bratu Piotrowi Czerwińskiemu, za wiele lat jego pełnej poświęcenia i dobrych rezultatów pracy. Jednocześnie Rada Diakonatu przedstawiła nowego Dyrektora Ośrodka - brata Roberta Dekanowskiego. Dziękujemy Bogu za obu braci, którzy okazują gotowość by służyć Bogu i ludziom.

Był to wspaniały czas, przepełniony Bożą obecnością i Jego ewidentnym działaniem w życiu wszystkich obecnych. Dodatkowym atutem konferencji była odpowiednia ilość czasu, jaki można było poświęcić na rozmowy, pogłębianie znajomości i społeczność ze sobą. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się i zaangażowali w organizację tej konferencji. Modlę się, aby dobry Bóg za rok przysłał pozostałych, nieobecnych w tym roku, pastorów. Bardzo nam brakowało Was, bracia.

Zdjęcia tutaj.

▶ Wykłady w Instytucie Pastoralnym WBST
Zaraz po zakończeniu konferencji kaznodziejskiej, tego samego dnia, spotkałem się na wykładach online ze studentami Instytutu Pastoralnego przy WBST. Modlę się o Was bracia, byśmy jak najlepiej wykorzystali ten rok dla dobra Waszej obecnej i przyszłej służby dla Chrystusa. Bracia i siostry czytający ten post – módlcie się o studentów WBST i o całą kadrę pedagogiczną z Rektorem, dr Włodzimierzem Tasakiem na czele.

▶ Uroczyste nabożeństwo Zboru Ukraińskiego w nowej sali
W niedzielę 15 października uczestniczyłem w uroczystym nabożeństwie Zboru Ukraińskiego w Warszawie, pierwszym w nowej siedzibie przy ul. Grzybowskiej 32. Zgromadziło się ponad 400 osób, które modlitwą, śpiewem i świadectwami dziękowały Bogu za Jego przychylność i dobroć. Pastor Zboru Michaił Baloha poprowadził nabożeństwo. Obecnych było wielu gości, przedstawicieli międzynarodowych misji i różnych Zborów. Obecny był też Pastor I Zboru KChB w Warszawie - Jan Osiecki, gdzie Ukraiński Zbór przez lata miał swoje nabożeństwa. Ja miałem przywilej reprezentować nasz Kościół. Przekazałem życzenia i wygłosiłem kazanie. Jestem pod wrażeniem remontu pomieszczeń jaki został wykonany w bardzo krótkim czasie, organizacji całego przedsięwzięcia, formy nabożeństwa oraz niesamowitej duchowej atmosfery. Dziękuję Bogu, że jesteście Bracia i Siostry z Ukrainy dobrym przykładem chrześcijańskiej służby. Niech wam Bóg obficie błogosławi. Razem będziemy czynić Chrystusa znanym w Warszawie i w każdym mieście naszego kraju. Nie zapominamy też o modlitwie o wasz kraj - Ukrainę.