fbpx
Białystok, Warszawa oraz wizyta Charlesa Jonesa

Białystok, Warszawa oraz wizyta Charlesa Jonesa

Wydrukuj Email

Koniec sierpnia to: Święto Niepodległości Ukrainy, Wizyta w Białymstoku oraz w I Zborze w Warszawie, a także tygodniowy pobyt w Polsce Charlesa Jonesa z International Ministries Europe

Święto Niepodległości Ukrainy
W czwartek 24 sierpnia wziąłem udział w uroczystości Święta Niepodległości Ukrainy organizowanej przez Zbór Ukraiński w Warszawie. To było wzruszające nabożeństwo, w którego przesłaniu nie zapomniano o tym, że nasza prawdziwa Ojczyzna jest w niebie, ale w tym doczesnym wymiarze dziękowaliśmy także Bogu za nasze ziemskie ojczyzny. Modliliśmy się przede wszystkim o pokój w Ukrainie i zakończenie tej bestialskiej wojny. Podczas uroczystości byli obecni przedstawiciele różnych chrześcijańskich misji i organizacji charytatywnych m. in. z Korei Południowej, Chin, USA oraz z Polski. Wysłuchaliśmy również pięknych pieśni w języku ukraińskim w wykonaniu chóru i solistów, a ja miałem przywilej wygłosić krótkie przesłanie oparte na fragmencie z Listu ap. Pawła do Kol.1,13 i 20, gdzie apostoł pokazuje bardzo wyraźnie, że Chrystus jest naszym Wyzwolicielem i Zbawicielem. Dziękuję Pastorowi Michałowi Balodze za zaproszenie na tę uroczystość. Pozostajemy wszyscy w modlitwie o naród ukraiński, a przede wszystkim o tych, którzy zwiastują Ewangelię w kraju ogarniętym wojną, jak i tutaj u nas, w Polsce, wśród swoich rodaków.

Spotkanie w Białymstoku
W piątek 25 sierpnia udałem się do Białegostoku na robocze spotkanie z wiceprzewodniczącym Rady Kościoła, prezb. Marcinem Górnickim. Omawialiśmy bieżące sprawy dotyczące edukacji chrześcijańskiej, i teologicznej w WBST, projekty misyjne i uczniowskie. Nie zabrakło w naszych rozmowach także spraw typowo administracyjnych i gospodarczych. W godzinach popołudniowych udaliśmy się do Ośrodka w Narewce, gdzie wzięliśmy udział w uroczystym zakończeniu chrześcijańskiego obozu dedykowanego dzieciom i młodzieży z Ukrainy. Radości i podziękowań za spędzenie czasu w pokojowych warunkach i przy pięknej pogodzie nie było końca. Ze wzruszeniem wysłuchałem pełnych entuzjazmu pieśni i wielu świadectw Bożego działania podczas tych kilku dni w Narewce. W imieniu Rady Kościoła wspólnie z br. Marcinem podziękowaliśmy organizatorom za ich trud i poświęcenie.

Wizyta w I Zborze w Warszawie
W niedzielę 27 sierpnia odwiedziłem I Zbór KChB w Warszawie, gdzie miałem możliwość wygłosić kazanie o fenomenie, jakim jest Kościół Jezusa Chrystusa, czyli my wszyscy, którzy wierzymy w Niego, jako naszego Pana i Zbawiciela. Teraz żyjąc z Nim i dla Niego reprezentujemy Go w tym świecie przez nasze życie i świadectwo o mocy Ewangelii. Każdy z nas jest powołany do ważnego zadania w zgromadzeniu lokalnej wspólnoty (zborze). Nasze praktyczne w niej zaangażowanie ma wielkie znaczenie dla pozostałych chrześcijan, bo wspólnie czynimy Chrystusa znanym w naszych środowiskach. Warto sobie to przypominać i w wymierny sposób angażować się w różne służby w oparciu o nasze powołania, dary i talenty. Niech Bóg wzmacnia nas, Jego Kościół, do realizacji Wielkiego Posłannictwa, o którym czytamy w Ew. Mateusza 28. Boże błogosław służbę misyjną i ewangelizacyjną I Zboru KChB w Warszawie. Niech to miasto napełni się poznaniem Jezusa Chrystusa Zbawiciela!

Wizyta Charlesa Jonesa z International Ministries w Polsce
Od 29 sierpnia do 5 września gościł u nas Charles Jones z USA, który jest dyrektorem regionalnym na Europę, Bliski Wschód i Liberię w organizacji misyjnej International Ministries. W czasie tego tygodnia razem podróżowaliśmy do kilku miast i zborów naszego Kościoła. Rozpoczęliśmy od naszego Ośrodka w Radości, gdzie spotkaliśmy się z rektorem WBST w Warszawie, prezb. Włodzimierzem Tasakiem oraz członkiem Prezydium Rady Kościoła, prezb. Mateuszem Wicharym.

Następnego dnia udałem się z naszym gościem do Chełma, gdzie w magazynie zaopatrywanym przez Baptystyczną Akcję Charytatywną prowadzona jest służba transportu do Ukrainy niezbędnych produktów żywnościowych, ubrań i innych rzeczy codziennego użytku. Br. Charles spotkał się w tutejszym zborze z prezb. Henrykiem Skrzypkowskim. Wspólnie udaliśmy się na granicę polsko-ukraińską, gdzie modliliśmy się i rozmawialiśmy o aktualnych potrzebach w służbie na rzecz Ukraińców zarówno w strefie wojny, jak i tych, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju. Wieczorem wróciliśmy do Warszawy, gdzie przez prawie cały czas pobytu nocował nasz gość.

Kolejnego dnia, w czwartek, wczesnym rankiem udaliśmy się do Ełku, gdzie miejscowy zbór przygotowuje się do poprowadzenia służby na rzecz rodzin, a w szczególności dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Będzie to Chrześcijańskie Centrum Wsparcia Rodziny. Pastor Zboru, prezb. Grzegorz Gawrych, opowiedział o tym projekcie i przedstawił służbę Zboru w mieście. Spotkaliśmy się z osobami, które modlą się i planują w różny sposób zaangażować się w służbę ChCWR. Następnie udaliśmy się na spotkanie z wiceprezydentem Ełku, p. Arturem Urbańskim. Było to dobre spotkanie informacyjne o potrzebach i wyzwaniach w zakresie zarządzania miastem, podczas którego także mieliśmy możliwość poinformowania p. prezydenta o służbie baptystów zarówno w naszym kraju, jak i w Europie oraz na Bliskim Wschodzie. Dziękuję Pastorowi Grzegorzowi za zorganizowanie tej wizyty, a p. prezydentowi za poświęcony nam czas. Po tym spotkaniu udaliśmy się na kolejne, tym razem z panią wójt gminy Stare Juchy - Ewą Jurkowską-Kawałko. Był to ponownie dobry czas na wzajemne wysłuchanie się i wspólne wyrażenie troski o ludzi, za których zarówno pani wójt, jak i my, przedstawiciele Kościoła bierzemy wielką odpowiedzialność.

Piątek 1 września to czas na poznanie Warszawy i jej historii, a zatem odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. Br. Charles spędził tam kilka godzin i był poruszony bolesnymi wydarzeniami i tragedią II Wojny Światowej. Po południu udaliśmy się na Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście i Grób Nieznanego Żołnierza. Modliliśmy się o Warszawę i jej mieszkańców. Dziękowaliśmy za wolność i możliwości w głoszeniu ewangelii mieszkańcom tego miasta.

W weekend nasz gość udał się do Szczecina i wziął udział w nabożeństwie w miejscowym zborze baptystów, gdzie przyjął go pastor Robert Merecz, który pokazał mu pięknie odnowiony budynek zborowy i opowiedział o misji, którą prowadzą w mieście. Ja musiałem udać się w tym czasie do Elbląga by uczestniczyć w rodzinnych uroczystościach pogrzebowych cioci Aliny, najmłodszej siostry mojej mamy Franciszki. To ważne i trudne momenty dla każdej rodziny.

W poniedziałek spotkałem się z naszym gościem, który również dotarł pociągiem do Warszawy. Bezpośrednio z dworca udaliśmy się na spotkanie z prezesem Polskiej Agencji Prasowej, p. Wojciechem Surmaczem. To było ciekawe i pouczające spotkanie ludzi, którzy mają szerokie rozumienie bieżących wydarzeń zarówno w kraju jak i za granicą. Dziękuję panu Wojciechowi za poświęcony nam czas i uhonorowanie mojego gościa. Wieczorem dotarliśmy do Ośrodka w Radości, gdzie podsumowaliśmy nasze podróże i dziękowaliśmy Bogu za możliwość odwiedzenia braci i sióstr, którzy w różny sposób czynią Chrystusa znanym, a we wtorkowy poranek udaliśmy się na Lotnisko Chopina, gdzie br. Charles poleciał do kolejnego kraju na swojej mapie podróży.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w zrealizowaniu pobytu naszego gościa w kraju. W szczególności dziękuję siostrze Danucie Marcyniak (sekretarce Kancelarii Kościoła) za przygotowanie pobytu br. Charlesa w Ośrodku w Radości i poświęcenie czasu na codzienne przygotowanie porannych posiłków.

Bracia i siostry, dziękuję także Wam wszystkim za Wasze wytrwałe modlitwy o służbę Rady Kościoła i o moją służbę. Bardzo to cenimy i wierzymy, że razem, jako Kościół Pana Jezusa będziemy wytrwale służyć naszemu społeczeństwu, począwszy od naszych najbliższych, aż po tych, których jeszcze dzisiaj nie znamy.

Niech wam Bóg Wszechmogący obficie błogosławi!
- prezb. Marek Glodek