fbpx
Styczniowe wydarzenia

Styczniowe wydarzenia

Wydrukuj Email

Ostatnie dni roku kalendarzowego i początkowe nowego obfitują zwykle w sporą ilość zajęć biurowych, organizacyjnych i administracyjnych. Zamknięcia projektów, ostatnie podsumowujące spotkania, uzgodnienia oraz kolejne decyzje związane z bliższą i dalszą przyszłością, z współpracą z ludźmi, finansami, etc. Tak też wyglądały moje i nasze – pracowników kancelarii Kościoła – dni. Dziękuję wszystkim Wam, którzy czasem wspominacie nas w modlitwach. Jest to dla nas nieocenione wsparcie. Doceniamy to!

A teraz naprawdę telegraficznie kilka wydarzeń, którymi chciałbym się (jak zwykle na Facebooku) podzielić. Kilka wydarzeń zostało udokumentowanych zdjęciami.

➡️ 31.12.2023 (nd) – nabożeństwo we Wspólnocie Radość. | W ostatnią niedzielę 2023 roku odwiedziłem Zbór w Radości, gdzie miałem możliwość podzielić się krótką refleksją o tym, że „nie potrzebujemy nowego roku, żeby zacząć robić nowe rzeczy. Ale potrzebujemy Chrystusa w nas, który czyni nowe w nas i przez nas również czyni nowe”. Jest to ponadpokoleniowa prawda dla Bożych dzieci. To krótkie przesłanie było moim życzeniem dla Zboru w Radości jak i dla wszystkich chrześcijan.

➡️ 04.01 (czw) – spotkanie z liderami Ewangelicznej Polski | Robocze spotkanie z Andrzejem Górskim i Filipem Nercem. Dziękuję Bogu za inicjatywę EP i modlę się o całe środowisko Ewangeliczne w Polsce.

➡️ 09.01 (wt) – posiedzenie Komisji Prawa on-line | Omawialiśmy plan działań na rok 2024 i personalne odpowiedzialności członków KP.

➡️ 10.01 (śr) – robocze spotkanie z misjonarzami Południowych Baptystów pracujących w Polsce - (International Mission Board). Dziękuję Danielowi Nease i Joshui Krause za Wasze zaangażowanie w misję czynienia Chrystusa znanym pośród naszych rodaków. Modlę się o Was, o wszystkich misjonarzy, którzy maja pasję dzielenia się swoją wiarą w Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

➡️ 10.01 (śr) – spotkanie z Przewodniczącym placówki 1 Zboru KChB w Warszawie - bratem Krzysztofem Radzimskim. | Omówiliśmy proces wikariatu br. Krzysztofa i kwestie związane z jego obecną służbą misyjną w Nowym Dworze Mazowieckim. Modliliśmy się o błogosławieństwo dla ewangelicznie wierzących w tym mieście. Dziękuję Bogu za Was i za Ciebie bracie Krzysztofie.

➡️ 11.01 (czw) – Noworoczne spotkanie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. | Polska Rada Ekumeniczna zorganizowała noworoczne spotkanie dla przedstawicieli kościołów zrzeszonych w PRE oraz innych chrześcijańskich wyznań. Obecni byli również przedstawiciele Sejmu i Senatu oraz kadry naukowe różnych uczelni w Warszawie. Prezb. Mateusz Wichary i ja reprezentowaliśmy KChB w RP.

➡️ 14.01 (nd) – wizyta w Zborze KChB w Ełku. | 35 lat temu właśnie tutaj w tym Zborze 14 stycznia 1989 roku odbył się nasz ślub (Ania i Marek Głodek). Wróciliśmy po 35 latach do tego miejsca, by wspólnie z chrześcijanami z tego Zboru oddać Bogu chwałę za Jego ochronę, prowadzenie i podziękować za Jego liczne błogosławieństwa w naszym życiu. Dziękuję Pastorowi Grzegorzowi Gawrychowi i całemu Zborowi w Ełku za modlitwę, radośnie wyśpiewane życzenia i symboliczny posiłek po nabożeństwie w postaci pięknego i smacznego tortu. Ełk – dobrze tu wracać razem!

➡️ 15.01 (pn) – robocze spotkanie z Rektorem WBST. | Jak zwykle budujące i zachęcające rozmowy na temat edukacji teologicznej w naszym kościele. Pozostaję w modlitwie o misję WBST, kadrę wykładowców i studentów.

➡️ 17.01 (śr) – robocze spotkanie z braćmi z Tyndale Theological Seminary. | Razem z braćmi: Rektorem WBST, Włodzimierzem Tasakiem i Prorektorem WBST, Mateuszem Wicharym spotkaliśmy się z delegacją reprezentującą TTS. Dziękuję wszystkim braciom za dobry czas społeczności i obiecujących rozmów dotyczących możliwości współpracy pomiędzy obu Seminariami. Niech nam Bóg błogosławi i prowadzi nas dalej w trosce i współpracy w Jego Królestwie!

➡️ 19-20.01 (pt-sb) – udział w (ukraińskiej) roboczej konferencji "Misja w Polsce", która zgromadziła około 100 delegatów pochodzenia ukraińskiego, którzy obecnie zamieszkują w wielu krajach europejskich. Hasłem konferencji było: Jak pozostać wiernym wezwaniu do dzielenia się Ewangelią „od Jerozolimy na krańce ziemi” w obliczu przytłaczającej presji, ciągle zmieniających się okoliczności i nowych wyzwań. Ja miałem przywilej przywitać zgromadzonych i podzielić się Słowem Bożym. Niech Bóg Wam błogosławi Bracia i Siostry z Ukrainy. Przez wojnę musieliście opuścić swój kraj i dzisiaj mieszkacie i służycie swoim rodakom w różnych krajach Europy. Niech pokój wróci na Ukrainę! Niech Was Pan Bóg posila i przez Was w tych nowych miejscach zamieszkania niech Chrystus będzie poznany i przyjęty!

➡️ 21-22.01 (nd-pn) - XV posiedzenie Rady Kościoła i egzamin kościelny Filipa Kegla. | To było pierwsze w tym roku a 15. w tej kadencji Posiedzenie RK. Jak zwykle omawialiśmy bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem naszego Kościoła. Niezależnie od poruszanych tematów (czasem trudnych) zachowujemy jedność ducha i myśli, pamiętając, że służymy Chrystusowi i jego Kościołowi. Modlimy się o nasz kościół i dziękujemy za Wasze modlitwy Bracia i Siostry. Boże błogosław Twój lud (chrześcijan) w naszym kraju i aż po krańce ziemi! W poniedziałek od rana w drugim dniu Posiedzenia RK, rozpoczął się egzamin kościelny brata Filipa Kegla ze Zboru KChB EXE w Gdańsku. Każdy egzamin to wyzwanie! Filip Kegel zdał obie części egzaminu – pisemną i ustną - celująco! Gratulujemy! Pozostajemy w modlitwie o błogosławieństwo na dalsze Twoje decyzje w sferze duchowego rozwoju i te dotyczące dalszej służby.

➡️ 23.01 (wt) - Noworoczne Spotkanie przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych z Prezydentem RP, panem Andrzejem Dudą. | Na zaproszenie Prezydenta RP, wraz z prezb. Michałem Szlachetką, pastorem Michałem Balohą oraz bratem Szymonem Chąciakiem, wzięliśmy udział w Spotkaniu Noworocznym, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Była to kolejna możliwość, by na nowo uświadomić sobie tę różnorodność religijną i kulturową, jaka zawiera się w obrębie naszego kraju. W takim kontekście przecież zwiastujemy Ewangelię. Po oficjalnym spotkaniu i przemówieniu Pana Prezydenta oraz przedstawicieli różnych Kościołów, mieliśmy możliwość rozmów i nawiązywania nowych ciekawych kontaktów. Pozostaję w modlitwie o nasz kraj, a szczególnie o tych, którzy z racji urzędu, mają wielki wpływ na życie jego obywateli.

➡️ 26.01 (pt) – posiedzenie Prezydium Rady Kościoła. Zajęcia na WBST. | Członkowie Prezydium Rady Kościoła spotkali się, by omówić bieżące sprawy, dotyczące funkcjonowania naszego Kościoła i podjąć stosowne uchwały. Dziękuję za dobrą współpracę, Bracia. Modlimy się o nasz Kościół i dziękujemy Bogu za czas łaski, który chcemy wykorzystać dzieląc się ewangelią z tymi, którzy nie zawierzyli jeszcze Chrystusowi. Po południu rozpoczęły się zajęcia w Seminarium naszego Kościoła. Jak to dobrze widzieć gotowych do nauki studentów i gotowych by nauczać wykładowców. Dziękuję Bogu za Was wszystkich, a osobiście modlę się szczególnie o studentów 3 roku z którymi również mam zajęcia. Powoli kończy się Wasza edukacja teologiczna w WBST. Co dalej? Niech Pan Bóg pokieruje Wami i pomoże wyraźnie usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Bądź wola Twoja...

Pozostaję w modlitwie o nasz Kościół, w jego misji w tym 2024 roku. Modlę się o wszelkie projekty i spotkania, które przyczynią się do pogłębienia naszej więzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. Niech Chrystus będzie zwiastowany, poznany i przyjęty!

Zdjęcia pod tym linkiem (kliknij).

- prezb. Marek Głodek