fbpx

Czy to już koniec Reformacji?

Wydrukuj Email

Wyjątkowy materiał, z którym powinien zapoznać się każdy ewangelicznie wierzący chrześcijanin, żeby odpowiednio budować swoje relacje z katolikami - z miłością, bez uprzedzeń, ale także bez złudzeń dotyczących doktryny i praktyki Kościoła Rzymskokatolickiego. W roku jubileuszu 500 lat Reformacji warto zatrzymać się nad historią, doktryną i praktyką Kościoła Rzymskokatolickiego i przeanalizować swoje poglądy w świetle Biblii i całokształtu zjawiska, jakim jest Kościół Rzymski. Matreriał video (dostępny także w formie CD audio Mp3 do zakupu pod tym adresem) jest zapisem audio sesji konferencji "Czy to już koniec Reformacji?" z udziałem Leonardo de Chirico, która odbyła się w Radości 24-25.02.2017 r. Pozostałe sesje poprowadzili Robert Merecz i Mateusz Wichary.

cz. 1 Rozpoczęcie konferencji

cz. 2 Katolicyzm jako system wiary i życia

cz. 3 Natura i łaska w katolicyzmie

cz. 4 Sakramenty i Kościół

cz. 5 Znaczenie mariologii w katolicyzmie

cz. 6 Ewangeliczne chrześcijaństwo jako system wiary i życia

cz. 7 Czy Biblia uczy zasady Sola Scriptura?

cz. 8 Zbawienie, Kościół i ustanowienia Pańskie