fbpx
Wybraliśmy nowego Przewodniczącego Rady Kościoła

Wybraliśmy nowego Przewodniczącego Rady Kościoła

Wydrukuj Email

Prezbiter Marek Głodek został wybrany na urząd Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2021-2025.

Marek Głodek jest pastorem od 1986 roku. Chrzest wiary przyjął jako nastolatek w 1973 r. w I Zborze w Warszawie. Uczęszczał do szkoły muzycznej I i II stopnia w klasie trąbki, a swoje muzyczne pasje wykorzystywał wielokrotnie w służbie w Kościele. Początkowo udzielał się w misyjno-ewangelizacyjnym zespole "Grupa Mojego Brata" (1979-1985). W latach 1981-1985 był Przewodniczącym Komisji Młodzieży przy Naczelnej Radzie KChB.

W 1984 r. ukończył seminarium w Warszawie, a w latach 1986-1994 był pastorem w Zborze w Ełku. Był zaangażowany w prace Komisji Misji Wewnętrznej przy Radzie Kościoła (od 1991 r., a w latach 1995-1999 przewodził jej pracom). Był także członkiem Rady Kościoła w latach 1991-1998, 2010-2013 oraz 2017-2021.

Poruszony troską o szeroko rozumianych duszpasterzy, którzy w ciężkich chwilach często czują się osamotnieni zainicjował w 2017 r. służbę duszpasterską wśród pastorów i liderów Kościoła Baptystów, którą prowadzi do dziś jako Koordynator ds. Duszpasterstwa Pastorów przy Radzie Kościoła.

Na 42 Krajowej Konferencji Kościoła, 5 czerwca, delegaci wybrali Marka Głodka na urząd Przewodniczącego Rady Kościoła. Wraz z przedstawicielami 9 okręgów Kościoła wybranymi przez Rady Okręgów tworzy on Radę Kościoła kadencji 2021-2025.

Inne funkcje pełnione przez Marka Głodka wcześniej to:

  • założyciel i pastor zboru "Wspólnota Przymierza" w Warszawie - 1996-2001
  • pastor-misjonarz polonijny w Toronto i Chicago - 2001-2003
  • założyciel i członek Zarządu Fundacji Współpracy Chrześcijańskiej - 2003
  • Krajowy Duszpasterz Osadzonych z ramienia KChB - 2007-2010

Notatka prasowa (MS Word) - pobierz
Zdjęcie (5184x2920, 4,95 MB) - pobierz