fbpx
Aktualny komentarz przepisów dot. obostrzeń sanitarnych

Aktualny komentarz przepisów dot. obostrzeń sanitarnych

Wydrukuj Email

Prezentujemy krótki komentarz do stanu prawnego wprowadzonego rozporządzeniem od 7 listopada 2020 r.

W odniesieniu do spotkań Kościołów lokalnych rozporządzenie normuje 3 zasady dla spotkań Kościoła:

  1. odległość pomiędzy uczestnikami spotkania - prawo wymaga utrzymania dystansu minimum 1,5 m pomiędzy zgromadzonymi osobami
  2. limity osób na spotkaniu:
    • do 29 listopada 2020 r. maksymalnie 1 osoba na 15m2 z wyłączeniem "osób sprawujących kult religijny"
    • od 30 listopada 2020 r. maksymalnie 1 osoba na 7m2 z wyłączeniem "osób sprawujących kult religijny"
  3. obowiązek zakrywania nosa i ust z wyłączeniem "osób sprawujących kult religijny".

Sformułowanie "osoby sprawujące kult religijny" pojawiło się kilkakrotnie wcześniej, ale nie ma legalnej definicji takiej osoby. Zakładamy, że do tej grupy należą pastorzy oraz inne osoby prowadzące nabożeństwo i głoszące kazania. Pewne wątpliwości może budzić traktowanie usługujących muzyków jako "osób sprawujących kult religijny".

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758 z dnia 2020.10.09 ze zm.)