fbpx
Janusz Kucharczyk (1973-2023)

Janusz Kucharczyk (1973-2023)

Wydrukuj Email

Pożegnanie br. Janusza Kucharczyka

5 kwietnia w kościele luterańskim w Zabrzu, o godzinie 10:30 odbyło się nabożeństwo żałobne ś.p. Janusza Kucharczyka. Po nabożeństwie o godz. 12:00 nastąpiło złożenie trumny do grobu na cmentarzu ewangelickim, przy ul. Cmentarnej 15.

W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział najbliższa rodzina – mama śp. Janusza, jego brat, kuzyni, sąsiedzi, wielu bliskich przyjaciół, kolegów i współpracowników. Uroczystości zarówno w kościele, jak i na cmentarzu poprowadził Pastor Zboru Baptystów w Zabrzu, Igor Leszczyński. Nasz Kościół reprezentowali pastorzy z Okręgu dolnośląskiego i śląskiego, z jego Przewodniczącym prezb. Łucjanem Gizdoniem, Rektor WBST, dr Włodzimierz Tasak, a Radę Kościoła, bracia, członkowie Prezydium Rady Kościoła z jej Przewodniczącym prezb. Markiem Głodkiem.

Dr Janusz Kucharczyk był ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem, członkiem Zboru w Zabrzu Od 2004 r. był wykładowcą w WBST gdzie uczył m.in. filozofii, etyki i j. greckiego. W tych najbliższych dniach, proszę, miejmy w szczególnej modlitwie mamę Janusza, jego brata i wszystkich bliskich, którzy potrzebują pocieszenia, nadziei i zakotwiczenia w Chrystusie tak, jak we właściwym czasie, zrobił to Janusz. "Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają...odpoczną po pracach swoich..." Apokalipsa św. Jana 14,13. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego, jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” Ew. św. Jana 3,16.