fbpx
Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023

Wydrukuj Email

Refleksje wielkanocne 2023

Jest piątek, ale niedziela nadchodzi.

Bracia i Siostry w Chrystusie, w tym dniu, czyli w Wielki Piątek, w którym wspominamy śmierć naszego Pana, życzę nam wszystkim, abyśmy na nowo odnaleźli w swoich sercach pokój i nadzieję, które On nam przyniósł.

Jezus Chrystus złożył swoje życie na krzyżu dla naszego zbawienia. Dlatego Jego śmierć jest fundamentalnym wydarzeniem dla wszystkich chrześcijan, a dla tych, którzy z tej ofiary Zbawiciela jeszcze nie skorzystali, szansą na jej przyjęcie. Nie ma innej drogi, aby zadośćuczynić za grzechy i przywrócić relację między Bogiem a ludźmi. W swojej śmierci na krzyżu Jezus pokonał grzech i śmierć i przywrócił możliwość życia w pokoju z Bogiem. A ponieważ każdy człowiek jest grzesznikiem, potrzebuje i powinien skorzystać z Bożego przebaczenia. Tylko dzięki odkupieniu dokonanemu przez Chrystusa możemy odzyskać życie wieczne i doświadczyć Bożej miłości i łaski już teraz.

Jednak Chrystus nigdy nie zmusza nas do wiary, ale zawsze stawia przed nami wybór. Mówi: Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę jadał z nim, a on ze Mną (Obj. 3:20). To znaczy, że Chrystus nie wymaga od nas niczego, ale czeka na naszą decyzję na podstawie wiary i w oparciu o nią i gotów jest przyjąć każdego, kto do Niego przyjdzie. Niech więc w tym dniu, w którym wspominamy śmierć naszego Zbawiciela, życie wielu tych, o których się modlimy z tej możliwości skorzysta, a nasze serca widząc to, niech wypełnią się wdzięcznością i radością.

Błogosławionego oczekiwania na dzień Zmartwychwstania!


Król nie przestał być Królem, zawsze nim był.

Zmartwychwstanie Jezusa potwierdza, że jest On królem, który panuje nie tylko nad tym widzialnym światem, ale także nad światem duchowym. Umarł za grzechy ludzkości, ale zmartwychwstał trzeciego dnia, pokonując śmierć i grzech. Tak więc Jego zmartwychwstanie stanowiło potwierdzenie, że jest Synem Bożym, który ma moc nad życiem i śmiercią.
W Ew. Mateusza (28,18) Jezus mówi do swoich uczniów: "Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi". To potwierdza jego władzę jako Króla, zarówno w świecie widzialnym, jak i duchowym. Ponadto, Jego zmartwychwstanie było także spełnieniem proroctw Starego Testamentu, które zapowiadały, że Mesjasz zostanie zabity, ale zmartwychwstanie (Iz. 53:10-12). To potwierdza, że Jezus był i jest Królem, którego królestwo jest wieczne i niezniszczalne!

„Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał” - Ew. Mateusza 28,6.

Te potężne słowa, wypowiedziane przez anioła w Wielkanocny poranek, zmieniły wszystko na zawsze. Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, rzeczywiście umarł, ale przezwyciężył śmierć! Nowy dzień, promieniujący nadzieją wieczności, zaświtał dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Niech więc ta radość ze Zmartwychwstania naszego Pana będzie niezmiennie naszym udziałem. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

 prezb. Marek Głodek
Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP