fbpx

Oświadczenie

Wydrukuj Email

Warszawa, 19 kwietnia 2023 r.

Oświadczenie

Zeznania, które w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie złożyli – w charakterze świadków – prezbiter Henryk Skrzypkowski, członek Prezydium Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów RP ze Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie i prezbiter Ireneusz Dawidowicz ze Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów "Droga Zbawienia" w Białymstoku, nie stanowią oficjalnego stanowiska Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP oraz wyżej wymienionych Zborów.

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP nie jest stroną postępowania toczącego się przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie i nie angażuje się w spory polityczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Prezb. Marek Głodek
Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP