fbpx
Remont obiektu kościelnego w Katowicach

Remont obiektu kościelnego w Katowicach

Wydrukuj Email
Prośba o wsparcie remontu i rozbudowy budynku zboru KChB w Katowicach
Zbór Baptystyczny w Katowicach patrzy w przyszłość z nadzieją na rozszerzenie wpływu ewangelii na Katowice i Górny Śląsk. Oprócz pracy misyjnej i duszpasterskiej prowadzone są szeroko prace remontowe i termomodernizacyjne. Rozbudowuje się kompleks budynków zborowych. Prace te obejmują m.in. docieplenie i wymianę poszycia wszystkich dachów, wymianę wszystkich (97) okien, ocieplenie całego kompleksu wraz z podpiwniczeniem, wymianę sieci i modernizację systemu ogrzewania, wykonanie drenażu i otoku wokół budynku, przebudowę kabla energetycznego i kanalizacji, rozbudowę wejścia głównego do kaplicy, zmianę sposobu udostępnienia obiektu dla osób z niepełnosprawnością oraz wybudowanie nowej sali wielofunkcyjnej, gdzie planuje się siedzibę śląskiego instytutu biblijnego. Rozbudowany i odnowiony ośrodek kościelny w Katowicach będzie służyć nie tylko potrzebom lokalnego zboru, ale i regionu KCHB w RP.

Na ten cel kilka lat temu udało się pozyskać środki materialne, które z powodu inflacji są już niewystarczające. Pomimo tego katowicka wspólnota ogłasza z wiarą, że Bóg jest „Wszechwładnym Panem, który stworzył niebo i ziemię” Dz. Ap. 4:24. Nasz Pan jest tym, który króluje i powołuje wszystkie rzeczy do istnienia. Nie ma ani jednego wydarzenia, w którym Bóg nie sprawowałby swojej władzy. On jest Panem i zaopatruje Jego dzieło w Katowicach. Zbór katowicki dziękuje za modlitwy i pomoc finansową. Niech Bóg łaskawie da nam wszystkim przemienione umysły, które z wiarą i nadzieją dołączą do pomocy finansowej przeznaczonej na rozwój pracy misyjnej w Katowicach i na Górnym Śląsku.

Niech Chrystus Wam wszystkim wynagrodzi!
Jerzy Rogaczewski

Osoby, które Bóg pobudza do ofiarności na w/w cel proszone są o wpłaty na nr rachunku bankowego Zboru Baptystycznego w Katowicach:
78 1020 2313 0000 3702 0193 2615
PKO BP SA Oddział 3 w Katowicach