fbpx
Jubileusz 88 urodzin Konstantego Wiazowskiego

Jubileusz 88 urodzin Konstantego Wiazowskiego

Wydrukuj Email

W piątek 17 lutego 2023 r. bracia z Rady Kościoła mieli radość i przywilej odwiedzić szczególnego Solenizanta, prezb. Konstantego Wiazowskiego.

▶ Br. Konstanty obchodzi właśnie swoje 88 urodziny! To piękny i nobliwy wiek! Podczas spotkania obecni byli: Przewodniczący Rady Kościoła, prezb. Marek Glodek, Wiceprzewodniczący RK, pastor zboru KChB w Białymstoku - prezb. Marcin Górnicki i pastor zboru KChB „Wspólnota Radość” w Warszawie-Radości, br. Piotr Czerwiński. Dobrze być i wspólnie świętować na tym etapie życie kogoś, kto od wielu lat wiernie trwa w swoim powołaniu. Br. Konstanty wprawdzie nie jest już tak aktywnym kaznodzieją jak kiedyś, ale pasja dla Chrystusa i zainteresowanie życiem Kościoła oraz zborów w kraju i na świecie nadal są nieodłączną częścią jego codzienności. W dzisiejszych rozmowach wydawało się, jakby podróżował w te miejsca, o których czyta i relacjonował bieżące wydarzenia tak, jakby sam brał w nich udział.

▶ Brat Konstanty to autor wielu chrześcijańskich artykułów z dziedziny teologii i kościoła, a także pisarz książek o tematyce podstaw wiary, teologii systematycznej i hermeneutyki. Przez lata zaangażowany jako wykładowca w Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Słowo Prawdy i w latach 1987-1995 Przewodniczącym Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Małżonka brata Konstantego, siostra Jadwiga, oprócz tego, że jest jego wierną życiową towarzyszką, przez wiele lat sama była zaangażowana w sprawy Kościoła pełniąc przez ok. 40 lat odpowiedzialną służbę w Kancelarii Rady Kościoła. Oboje więc, to dobre wzorce tych, którzy nie wyhamowali w swojej pasji dla Boga i w modlitwach o ludzi, którzy aktywnie rozprzestrzeniają Dobrą Nowinę o Chrystusie. Dobrze było spędzić czas z Konstantym i Jadwigą, wspólnie modlić się, czytać Boże Słowo i zaśpiewać Bogu na chwałę. Naszym przywilejem było też przekazanie serdecznych życzeń w imieniu Was wszystkich, Bracia i Siostry.

Boże błogosław brata Konstantego – dzisiejszego solenizanta i siostrę Jadwigę. Dziękujemy Ci za nich!

prezb. Marek Glodek