fbpx
Inauguracja IV Zboru w Gdańsku

Inauguracja IV Zboru w Gdańsku

Wydrukuj Email

Kolejny odcinek Wieści z Rady Kościoła

Warsztaty kaznodziejstwa ekspozycyjnego - KEKS Południe - (drugie spotkanie) przeszły do historii. I już w sobotę po południu ruszyłem w drogę z Wisły na kolejne spotkanie. Tym razem w … Gdańsku. Dotarłem po 7 godz. podróży. Wczoraj, w niedzielę, 16 października 2022 roku, odbyło się uroczyste nabożeństwo nowo powołanego Zboru. Jest to IV Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku. Chwała Panu Jezusowi za to!

Jest to zbór złożony głównie z Braci i Sióstr zza naszej wschodniej granicy. Z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi i innych krajów. Wielu z nich nie planowało, począwszy od roku 2014 aż do dzisiaj, że w wyniku działań wojennych będą zmuszeni opuścić swoich najbliższych i swój kraj. Jednak w tych trudnych okolicznościach znaleźli swój nowy dom wśród nas, w Polsce. Jeśli nowy dom, to i nowe środowisko rozwoju wiary. Dlatego zrodził się ten 4 Zbór w Gdańsku. 7 lat temu rozpoczęło spotkania przy Słowie Bożym kilka osób, a dzisiaj uformował się Zbór, który liczy ich ponad 60. To wynik pielęgnowania wiary w Chrystusa Zbawiciela i wytrwałego dzielenia się Jego Ewangelią. Dzielenia się z tymi którzy są w duchowej potrzebie. Tak też zrodził się pierwszy Kościół. Ktoś, kto sam doznał duchowej przemiany podzielił się Dobrą Nowiną z drugim. I ta sztafeta trwa i kolejni zostają dołączeni do grona wierzących.

W czasie nabożeństwa śpiewaliśmy radosne pieśni wdzięczności Bogu na chwałę. Słuchaliśmy wierszy, i świadectw. Modlitwom nie było końca. Były też dwa kazania, w końcu to czas głoszenia Ewangelii i nauczania na temat fenomenu, jakim jest Kościół - Boża Budowla, gdzie Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym. Usłyszeliśmy też, że jesteśmy Ciałem Chrystusa - Kościołem, w którym On jest Głową, a my poszczególnymi częściami tego Ciała i że każdy z nas ma w nim swoją funkcję. Dziękuje Bogu, że mogłem reprezentować Was, cały nasz Kościół na tym nabożeństwie. Przekazałem pozdrowienia od Was, Bracia i Siostry. Niech Bóg błogosławi 4 Zbór w Gdańsku. Niech wielu jeszcze przyjdzie po zbawienie do Chrystusa przez służbę Braci i Sióstr z tego Zboru.

Po zakończeniu nabożeństwa i wielu rozmowach i powitaniach udałem się w końcu do domu. Bóg był łaskawy i dotarłem bezpiecznie. Dziękuję Bracia i Siostry za Wasze modlitwy i Waszą pamięć.

1 Kor 12:12: "Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest, są jednym ciałem: tak i Chrystus."

Błogosławionego nowego tygodnia! Wasz w Chrystusie Brat - Marek Glodek.