fbpx
Zjazd KEKS Południe

Zjazd KEKS Południe

Wydrukuj Email
Zjazd Kursu Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego - KEKS Południe w Wiśle 
Od czwartku do soboty (13-15 października) odbyły się kolejne warsztaty KEKS Południe w Wiśle, w których brało udział 24 uczestników (kaznodziejów) z różnych zborów baptystycznych i innych wspólnot ewangelicznych. Kaznodzieje pochodzili głównie z południowej oraz centralnej części kraju. Organizatorami oraz prowadzącymi byli pastorzy, którzy przez cztery lata również byli uczestnikami tego programu. Krzysztof Wantuch (I Zbór w Gdańsku), Mateusz Wichary (Zbór "Wspólnota Radość" w Warszawie), oraz niżej podpisany - Marek Głodek. Przedmiotem naszej pracy z tekstem biblijnym był II List do Tymoteusza.

O co chodzi w tym kursie?
Otóż, pracujemy nad tekstem biblijnym korzystając z publikacji Word Partners, ewangelicznej służby, która działa w ponad 60 krajach. Tysiące kaznodziejów mogło doskonalić swoje umiejętności w służbie głoszenia Słowa Bożego korzystając z tego programu. Kurs ma za zadanie pomóc nam, kaznodziejom, zrozumieć Boże Słowo, być przez nie przemienianym i nieść tę przemianę dalej do innych ludzi. Te zasady są ważne w procesie rozwoju liderów, którzy dalej będą rozwijać ruch nauczania Słowa Bożego. W tej chwili w Polsce pracują trzy takie grupy (KEKS Północ, Zachód i Południe) w których uczestniczy łącznie ponad 60 kaznodziejów i liderów z różnych kościołów ewangelicznych.
Czego doświadczamy i co zyskujemy dzięki KEKS-owi?
Stajemy się bardziej wnikliwymi czytelnikami Bożego Słowa. Doświadczamy sami przez nie przemiany, oraz rozwijamy umiejętność głoszenia Słowa, w nadziei, że robimy to właściwie, czyli zgodnie z intencją Biblijnego autora. Czyniąc to, mamy świadomość, że prowadzimy naszych słuchaczy do przemiany, której oczekuje Bóg. Doskonalimy się w przedstawianiu Słowa Bożego tak, by być lepszymi kaznodziejami i nauczycielami, czyli takimi, którzy wskazują na Chrystusa i Jego dzieło dla grzesznika. Nie przekazujemy własnych przekonań, lecz to, co to konkretnie Słowo (fragment) zawiera. Krótko mówiąc naczelną zasadą tego programu jest: Trzymaj się Słowa!

Dziękuję Bogu, że jako Przewodniczący Rady Kościoła mogłem współorganizować to szkolenie razem z Braćmi. Podkreślę, że każdy etap służby kaznodziejskiej jest dobry do tego, by rozwijać umiejętność głoszenia Słowa Bożego. Sam, jak wspomniałem, miałem przywilej przejść czteroletnie szkolenie w ramach programu kaznodziejstwa ekspozycyjnego. Dlatego teraz my, absolwenci, jesteśmy tymi, którzy inicjują kolejne edycje programu i prowadzą innych kaznodziejów w rozwoju. Jestem dumny, że nasz Kościół może tworzyć warunki i dawać narzędzia kaznodziejom do ich wzrostu. Po tym zjeździe (2 edycji) jako organizator i uczestnik jestem bardzo zachęcony do dalszych wysiłków w pomocy w tym obszarze. Ta służba daje nadzieję na przyszłość. Głoszenie Słowa Bożego - to wielkie błogosławieństwo dla uczestników, zborów i całego Kościoła.

Boże - modlę się - błogosław Twój lud, a szczególnie tych, którzy stają przed nim i głoszą Twoje Słowo. Niech głoszą i odczytają Twój zamiar i robią to właściwie prowadząc innych do przemiany, której Ty oczekujesz. Daj nam Panie siły i odwagę w tym dziele! Amen!
Przewodniczący Rady Kościoła - Prezb. Marek Głodek