fbpx
Ostatni tydzień stycznia

Ostatni tydzień stycznia

Wydrukuj Email

Spotkanie noworoczne u Prezydenta RP, Konferencja Winterfresh, Gość z Białorusi oraz wyjazdy i spotkania robocze.

Wydarzenia tygodnia (23-29 stycznia 2023) w służbie Przewodniczącego Rady Kościoła, prezb. Marka Głodka i Rady Kościoła.

Wizyta w I Zborze w Poznaniu
W niedzielę, 22 stycznia odwiedziłem I Zbór w Poznaniu. Wspólne spotkanie w czasie niedzielnego nabożeństwa to czas oddawania Bogu chwały, ale i czas służenia sobie nawzajem przez wszystkich wierzących obecnych na tym zgromadzeniu. Dziękuję Bogu za to, że mogłem służyć Wam Słowem Bożym i słuchać jak z przekonaniem wspólnie oddajecie Bogu chwałę. Wasz wspólny śpiew – niezapomniany! Po raz kolejny byłem zaskoczony i zbudowany zaangażowaniem całego Zboru w program nabożeństwa. Dobrze jest być w takiej Bożej społeczności. Dziękuję bratu Ireneuszowi Roethel za zaproszenie i gościnność. Niech Wam Bóg błogosławi.

Prezydium Rady Kościoła
W środę, 25 stycznia w godzinach porannych odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Kościoła. Podjęliśmy niezbędne, bieżące decyzje dotyczące funkcjonowania Kościoła w zakresie misji, administracji i kwestii osobowych. Całość posumowaliśmy stosownymi uchwałami. Dziękuję Bracia.

Spotkanie Noworoczne u Prezydenta RP
Tego samego dnia o godz. 13.00, na zaproszenie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, wraz z prezb. Marcinem Górnickim – Wiceprzewodniczącym RK oraz prezb. Henrykiem Skrzypkowskim - członkiem Prezydium RK, wzięliśmy udział w Spotkaniu Noworocznym, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Zaproszeni przedstawiciele Kościołów i Związków Wyznaniowych obecnych w Polsce przybyli na to spotkanie. Była to kolejna możliwość by na nowo uświadomić sobie tę różnorodność religijną i kulturową jaka zawiera się w obrębie naszego kraju. W takim kontekście przecież zwiastujemy Ewangelię. Po oficjalnym spotkaniu i przemówieniu Pana Prezydenta i przedstawicieli różnych Kościołów mieliśmy możliwość rozmów i nawiązywania nowych kontaktów. Osobiście, dziękuję Panu Prezydentowi i jego małżonce za poświęcenie czasu i piękny gest napisania wzruszających życzeń dla mojej mamy, Franciszki Głodek z okazji jej 98 urodzin, które wypadają już 3 lutego. To miłe.

Gość z Białorusi
Następnego dnia, w czwartek odbyło się robocze spotkanie z Przewodniczącym Związku Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów na Białorusi – Biskupem Leonidem Michowiczem. W kontekście trwającej wojny za naszą wschodnią granicą, Białoruś również dotykana jest przez jej skutki w wymiarze bezpieczeństwa obywateli, niestabilnej ekonomii oraz oczywiście w wymiarze duchowym. Bycie naśladowcą Chrystusa jest poważnym wyzwaniem dla naszych braci i sióstr w tym kraju. W zasadzie zawsze było. Rozmawialiśmy więc o możliwościach niesienia pomocy i współpracy z pozostającymi w naszym kraju imigrantami/uchodźcami z Białorusi oraz misyjnej pomocy naszym braciom na Białorusi. Ponieważ dzisiaj, co oczywiste, wszyscy gównie koncentrujemy się w niesieniu pomocy Ukrainie, dlatego dla mnie było to ważne spotkanie, które pogłębiło naszą wzajemną wiedzę o sobie i pobudziło do wspólnej, bliższej współpracy w głoszeniu Ewangelii. Boże błogosław Twój lud na Białorusi i w Polsce. Daj nam mądrość i siły byśmy mogli lepiej służyć Tobie razem.

Spotkanie z Michałem Szlachetką
Tuż po tym spotkaniu nastąpiło następne, z Przewodniczącym Rady Okręgu Centralnego, pastorem Zborów w Otwocku i Górze Kalwarii, prezb. Michałem Szlachetką. Oprócz bieżących spraw dotyczących Okręgu Centralnego i naszego Kościoła, nasza rozmowa głównie dotyczyła zakładania nowych zborów. Chodzi o rozpoznanie ludzi, którzy są obdarowani do tej służby i udzielenie im wszelkiej pomocy w wymiarze edukacji, szkoleń, opieki duszpasterskiej i wsparcia materialnego. Wiele pytań padło na naszym spotkaniu, które pokazały po raz kolejny, przed jak wielkim stoimy wyzwaniem. Spotkanie zakończyliśmy przez wytyczenie mapy działań w tym obszarze i konkretnych wniosków. Dziękuję Bracie Michale za twoje serce i praktyczne zaangażowanie w sprawy Bożego Królestwa.

Posiedzenie Rady Seminarium (WBST)
W piątek 27 stycznia w godzinach porannych odbyło się Posiedzenie Rady Seminarium WBST. Jak zwykle pochylaliśmy się nad wyzwaniami edukacji teologicznej we współczesnym świecie i najlepszych sposobach w procesie rekrutacji i przygotowaniu przyszłych kadr Kościoła. Ważną kwestią w czasie naszego posiedzenia było podjęcie uchwały o przedłużeniu posługi w charakterze rektora WBST dotychczasowemu Rektorowi dr. Włodzimierzowi Tasakowi. Teraz ta decyzja RS będzie rozpatrywana przez Radę Kościoła, która podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Módlmy się o Rektora, jego współpracowników, wykładowców i o studentów. Można by powiedzieć: „Żniwo wielkie – robotników mało”. Ale jest nadzieja! Prośmy Pana Żniwa by posłał nowych pracowników! I w tej nadziei pozostajemy w modlitwie wykonując w tym czasie oczekiwania to, co do nas należy!

Konferencja Winterfresh w Gdańsku
Sobota - 28 stycznia, to wyjazd do Gdańska na Konferencją Młodzieżową – Winterfresh 2023 – ALE PO CO? Ale po co się modlić, po co czytać Biblię, po co żyć wg Bożych zasad? – to tylko kilka z tematów tej trzydniowej konferencji. W sobotni wieczór, w wykładzie kończącym Konferencję, mogłem podzielić się z uczestnikami tematem dotyczącym ZASAD w życiu chrześcijańskim. Żyjemy w świecie, który zmienia zasady, a w zasadzie nie ma zasad. My chrześcijanie wiemy, że misja Boga się nie zmienia i Jego moralne prawo jest ponadczasowe. Czy to nam ułatwia zadanie? I tak i nie! Zachęcałem młodych ludzi do wyrazistości i odwagi w życiu wg Bożych zasad nawet wtedy gdy będziemy w tym sami. Bóg nas poprowadzi w naszym życiu i Jego błogosławieństwo będzie naszym udziałem. Przez to wyraźne podobieństwo do Niego będziemy też nadzieją dla tych, którzy szukają Bożych wartości... Dziękuję za to zaproszenie i możliwość spędzenia czasu z Kościołem przyszłości.

Nabożeństwo w Ostródzie
Po konferencji w Gdańsku, udałem się do Zboru w Ostródzie, gdzie zostałem miło przywitany i mogłem służyć Słowem Bożym, mówiąc o odpowiedzialności Kościoła za głoszenie Ewangelii i czynienie Chrystusa znanym.

Pozostaję w modlitwie o nasz Kościół, wszelkie projekty i spotkania, które przyczyniają się do pogłębienia naszej więzi z Bogiem i ze sobą nawzajem.

prezb. Marek Glodek