fbpx
Nowe perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej

Nowe perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej

Wydrukuj Email

Spotkanie z przywództwem ukraińskich baptystów oraz konferencja misyjna w Radości

W piątek 27 stycznia wziąłem udział w konferencji "Misja dla Europy", która była przeznaczona dla chrześcijańskich liderów i misjonarzy z Ukrainy, którzy zakładają nowe zbory w różnych miejscach naszego kontynentu. Uczestników ugościł nasz Ośrodek Radość. W konferencji wzięło udział 140 uczestników z 8 krajów Europy (Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Francja, Portugalia i Ukraina). Z Polski przybyli przedstawiciele prawie 20 grup i kościołów, które służą Ukraińcom.

To naturalne, że chrześcijanie, którzy byli zmuszeni opuścić swój kraj, zamieszkując obecnie w miejscach, do których wyjechali, chcą dzielić się z pozostałymi rodakami Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie. W związku z tym, w wielu krajach Europy uformowały się zbory składające się z uchodźców, pojawiają się także nowe osoby, które powierzają Bogu swoje życie. Istnieje więc pilna potrzeba nowych misjonarzy, pastorów i duszpasterzy by służyć i czynić uczniami tych, których dotknęła Boża miłość. Podczas konferencji omawialiśmy możliwości skutecznego wspólnego działania w tym zakresie.
Na początku wydarzenia miałem przywilej przekazać pozdrowienia od Polaków i naszego Kościoła i podzielić się krótkim Słowem z Ew. Mateusza 28 o Wielkim Wyzwaniu w służbie głoszenia Chrystusa i czynienia Go znanym we wszystkich narodach.

Módlmy się o Europę, by na nowo narody usłyszały i otworzyły się na Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie!

30 stycznia od południa aż do wieczora odbyło się bardzo ważne spotkanie z Przewodniczącym Unii Chrześcijan Baptystów na Ukrainie Valerym Antoniukiem oraz braćmi odpowiedzialnymi za misję wewnętrzną i zagraniczną ukraińskich baptystów - Romanem Wieczerkowskim, Włodzimierzem Szemciszynem i Edwardem Petrovem. Obecny był również pastor ukraińskiego zboru baptystów w Warszawie, Michał Baloha, który usłużył nam również jako tłumacz.

Nasz Kościół reprezentowali: Przewodniczący Rady Kościoła - prezb. Marek Głodek, członek Prezydium RK - prezb. Henryk Skrzypkowski oraz koordynator projektów Baptystycznej Akcji Charytatywnej - Jonasz Skrzypkowski.

Spotkanie w tym gronie miało typowo roboczy charakter. Rozpoczęliśmy od omówienia projektów charytatywnych i humanitarnych. Nasz Kościół od początku wojny nieprzerwanie wykonuje wielką pracę w sferze pomocy charytatywnej, ale także duszpasterskiej i misyjnej, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Omówiliśmy nowe formy współpracy BACh z ukraińskimi baptystami z nadzieją, że to, co nadal będziemy robić przyniesie oczekiwaną pomoc dla potrzebujących.

W dalszej części naszego spotkania skoncentrowaliśmy się na lepszej współpracy ewangelizacyjnej, misyjnej, duszpasterskiej i edukacyjnej. Od początku wojny w Ukrainie, uchodźcy , którzy przybyli do naszego kraju, zaczęli spotykać się na wspólne nabożeństwa. W ramach naszego Kościoła powstało już kilka zborów i placówek misyjnych. Modlimy się więc o nowych ukraińskich misjonarzy i pastorów, którzy mogliby w nich usługiwać. Odpowiedzią na tę potrzebę jest m.in. wspólny projekt Baptystycznego Seminarium w Irpieniu i naszego WBST - Instytut Biblijny, w którym kształci się już ponad 60 ukraińskich studentów. To dobry kierunek i nadzieja na nowych dobrze wyposażonych chrześcijańskich liderów.

Boże Błogosław Twój Kościół na Ukrainie. Błogosław Twój lud w naszym kraju. Niech oba narody służą Tobie. Modlimy się, aby wielu ludzi w naszych krajach, regionie i w całej Europie, mogło zawierzyć swoje życie Chrystusowi. Modlimy się o pokój dla Ukrainy! Panie Boże okaż łaskę!

Prezb. Marek Glodek