fbpx
Otwarcie kaplicy w Szczecinie i wizyta w Ełku

Otwarcie kaplicy w Szczecinie i wizyta w Ełku

Wydrukuj Email

W ostatnich dniach miały miejsce wizyty w zborze szczecińskim oraz ełckim, a także rozpoczęcie przygotowań do Konferencji Kościoła

Sobota 14 stycznia, to długa podróż do szczecińskiego zboru baptystycznego i powrót do Warszawy następnego dnia. Powód – uroczyste nabożeństwo „otwarcia” wyremontowanego budynku zborowego, a w szczególności sali nabożeństw. Zbór szczeciński przygotował piękny program tego spotkania, a Pastor Robert Merecz poprowadził nabożeństwo. Udział w nim wzięli goście z kraju i zza granicy – w szczególności z Niemiec. Z Niemiec, ponieważ budynek zborowy wybudowany został przez społeczność niemiecką w 1855 roku. Część przybyłych gości to potomkowie tych, którzy przed laty, byli tu członkami Zboru. Wysłuchaliśmy krótkiego rysu historycznego, kilku świadectw, podkreślających Boże prowadzenie w służbie tego Zboru przez kolejne pokolenia. Przekazywano też pozdrowienia od wierzących z różnych Zborów. Na pewno wzruszającym momentem był śpiew kilkudziesięcioosobowego chóru z Niemiec, który wykonał w języku niemieckim kilka pieśni.

Przewodniczący Rady Kościoła, prezb. Marek Głodek wygłosił okolicznościowe kazanie w oparciu o Psalm 145 z podkreśleniem wierszy 4 i 5, które mówią, że: „Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Boże, opowiada o Jego potędze. Głosi wspaniałą chwałę Bożego majestatu i cudowne Jego sprawy”. Jakże ta myśl wpasowała się w tę historyczną uroczystość, gdyż od 1855 aż do dzisiaj w tym Domu Słowa Bożego i Modlitwy nieprzerwanie tak właśnie się dzieje. Wierność poszczególnych pokoleń wierzących, niezależnie od okoliczności, dała szansę następnym pokoleniom pamiętać i przekazywać to, co wiersze 4 i 5 podkreślają. Chwała Bogu za to! Brat Marek przekazał obecnym pozdrowienia od całego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, którego Zbór w Szczecinie jest integralną częścią. Na zakończenie odczytano tzw. Kapłańskie Błogosławieństwo Aarona, zapisane w 4 księdze Mojżeszowej (Księga Liczb) rozdział 6, wiersze od 24 do 26. Boże błogosław Twój Lud w naszym kraju i na całym świecie !

Wtorek 17 stycznia to robocza wizyta Przewodniczącego RK w zborze w Ełku, gdzie trwają prace remontowe historycznego obiektu zborowego, który w chwili obecnej służy uchodźcom z Ukrainy, a docelowo powstanie tu Chrześcijańskie Centrum Wsparcia Rodziny. Prace weszły już w końcową fazę, chociaż, jak to zwykle na „finiszu”, wyzwań jest wciąż sporo. Módlmy się o Zbór w Ełku i Zbory w Okręgu Warmińsko-Mazurskim. Przy okazji wizyty w Ełku, odwiedziłem też Panią Wójt gminy Stare Juchy – Ewę Jurkowską-Kawałko, gdzie mogłem dowiedzieć się o wyzwaniach lokalnych samorządów. Była to dobra lekcja w zakresie zarządzania i troski o lokalną społeczność. Dziękuję.

W czwartek 19 stycznia odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Po raz kolejny omówiliśmy wszystkie aspekty organizacyjne i modliliśmy się o to ważne dla naszego Kościoła wydarzenie. W tym roku Krajowa Konferencja Kościoła zaplanowana jest w dniach 1-3 czerwca. Hasło Konferencji to: IDŹCIE... JA JESTEM Z WAMI! – Mt 28. Zaplanujmy i spotkajmy się razem, a tymczasem trwajmy w modlitwie o to wyczekiwane spotkanie. Boże błogosław nasz Kościół i prowadź nas w tej Służbie, którą nam zleciłeś.


Przewodniczący Rady Kościoła,
prezb. Marek Glodek