fbpx
Konferencja Kaznodziejska 2022

Konferencja Kaznodziejska 2022

Wydrukuj Email

W dniach od 29 września do 1 października 2022 w Ośrodku Radość odbyła się doroczna Konferencja Kaznodziejska.

Na to coroczne spotkanie pastorów i kaznodziejów z całego Kościoła Chrześcijan Baptystów, tym razem zjechało się 65 mężczyzn zaangażowanych w życie lokalnych zborów oraz kościoła w Polsce. Razem wysłuchaliśmy 10 wykładów i kazań. Motywem przewodnim tej konferencji było hasło SZTAFETA POKOLEŃ, zainspirowane słowami z 2 listu do Tymoteusza 3:10: “Lecz Ty poszedłeś za….”. 

Przywitał nas prezbiter Marcin Górnicki z Białegostoku a pierwsze kazanie wygłosił Przewodniczący Rady Kościoła - prezb. Marek Głodek. Przeczytawszy wersety z 2 Tymoteusza 3:10-17,  zachęcił nas do trwania w Chrystusie i bycia wiernym, a także zainspirował nas do bycia godnymi zaufania i do szukania ludzi godnych zaufania, w których będziemy mogli inwestować.

Po przerwie kawowej Henryk i Bogusia Skrzypkowscy opowiedzieli historię swojej rodziny. Jednym z powodów, dla których ich rodzina jest wyjątkowa, jest to że liczy szesnaście osób. Urodziło im się siedmioro dzieci, a do tego adoptowali dziewiątkę, w tym trójkę z zespołem Downa. W nawiązaniu do słów z II Tymoteusza 1:3-5 powiedzieli w jaki sposób Bóg prowadzi ich dużą rodzinę i jak przekazują wiarę swoim dzieciom. Nie omieszkali podkreślić, że wszystko zawdzięczają Bożej łasce i Bożej ochronie. Ale też podzielili się radami i wskazówkami, które stosują na co dzień. Zachęcali do posiadania otwartego domu i zapraszania do niego ludzi - szczególnie tych młodych w wierze. Zachęcali młode osoby, aby brały przykład ze starszych małżeństw, "wchodziły do ich życia" i patrzyły z bliska jak żyją.

W trakcie społeczności wieczornej, brat Bogdan Pszczoła zainspirował nas do walki o czystość i świętość słowami z II Tymoteusza 2:22-26. Podzielił się swoim życiem mówiąc o swoich osobistych upadkach i opowiedział o pięciu strefach, w których Billy Graham i jego bliscy współpracownicy podjęli szczególne wyzwanie aby walczyć. Te dziedziny to: pożądliwość seksualna, pieniądze, wpływ, popularność i władza. Zachęcił nas do walki w tych dziedzinach oraz zachęcił do modlitwy o osoby, które potrzebują zmiany i Bożego dotknięcia w tych kwestiach.

Piątek rozpoczęliśmy wspólną społecznością śpiewając pieśni oraz słuchając kazania pastora Zbigniewa Niemasika z Gdyni. Pastor rozpoczął od opowieści o kilku najtrudniejszych przeżyciach, których doświadczył podczas swojego pobytu w Gdyni. Następnie wygłosił kazanie bazujące na II Tymoteusza 1:13-2:2. Tym kazniem zachęcił nas do bycia wiernymi słowu i do szanowania go jako wzorzec wiary. By nic nie dodawać i nic nie odejmować, pomimo różnych trendów jakie są i będą na świecie. Aczkolwiek nie jest to żadna nowość, takie sytuacje były od zawsze czego przykładem w Biblii są faryzeusze i sadeceusze.

Na drugim wykładzie w piątek rano Maja Dekanowska z II zboru w Warszawie wygłosiła wykład o tytule “Jak pomagać osobom w traumie”. Dotyczyło to głównie pomagania oraz wspierania osoby z Ukrainy, ale również i we wszelkich innych sytuacjach. Maja swój wykład oparła o szkolenie, które odbyła w Billy Graham Rapid Response Team, oraz na swoim wykształceniu. Wymieniła kilka ważnych zdań, których absolutnie nie wolno mówić osobom w traumie i podała propozycje tego co warto w takiej sytuacji powiedzieć.

Tuż przed obiadem, wykładem o temacie “Aby hasło gender nie zamykało ci ust” podzieliła się siostra Agnieszka Marianowicz - Szczygieł. Wyposażyła nas w garść faktów na temat ideologii gender, wprowadziła konieczność rozróżnienia na podejście indywidualne i społeczne. Mówiła o tym by zauważyć i współczuć człowiekowi z problemem, a jednocześnie umieć dostrzec i zauważyć wpływy większej ideologii oraz jej nieuczciwość.

Zaraz po obiedzie wykład tematyczny o “Roli kobiet w kościele” wygłosił pastor Robert Miksa. W szybkim rzucie opowiedział najważniejsze rzeczy, które Pismo mówi na temat kobiet od stworzenia świata do czasów apostoła Pawła. Nakreślił skąd się wzięły tarcia między mężczyznami i kobietami. Zachęcił nas też do tego aby pilnować faktu, iż zarówno mężczyzna jak i kobieta są stworzeni na Boży obraz i podobieństwo dlatego  więc należy szanować obie płcie w równym stopniu. Nie omieszkał też zauważyć, że pomimo równości w godności i szacunku, Bóg nadał różne role kobietom i mężczyznom w kościele i rodzinie. W obecnej kulturze próbuje się zrównać role mężczyzn i kobiet, ale Boży ludzie powinni być wierni Bożemu Słowu.

O godz. 17:00 odbyla się sesja poświecona sprawom ogólnokościelnym. Różni pastorzy opowiadali o inicjatywach które się dzieją w kościele. Między innymi był to raport z działania BACH (Baptystycznej Akcji Charytatywnej), zachęta do wzięcia udziału w Centrum Edukacji Liderów oraz udziału w konferencji młodzieżowej Winterfresh w Gdańsku w styczniu 2023 oraz odbywający się Festiwal Nadziei w Krakowie w kwietniu 2023. Dodatkowo rektor WBST na  koniec zachęcił do wspierania naszego seminarium finansami, modlitwami i do wysyłania studentów, młodych i starszych.

W trakcie wieczornej społeczności w piątek słuchaliśmy świadectw trzech braci. Dwa z nich były radosne oraz dziękczynne, a jedno smutne, bo pewien brat dzielił się trudnościami jakie przeżywa. Zaśpiewaliśmy kilka pieśni, kazanie wygłosił Zbigniew Miksa z II Tymoteusza 1:6-12. Mówił o cierpieniu w służbie, czyli czymś co jest niezbędne aby być wysezonowanym sługą Pańskim. Cale pokolenia pastorów przed nami cierpiały, cierpiał także apostoł Paweł i Tymoteusz oraz cierpiał Chrystus. To bardzo nieprzyjemne, ale konieczne lekcje. Są to też lekcje nieuniknione, z pewnością cierpienie nas spotka. Ale warto pamiętać, że cierpienie służy czemuś dobremu, służy przemianie; nie jest celem samo w sobie.

Sobotni poranek rozpoczął pastor Samuel Skrzypkowski głosząc kazanie z II Tymoteusza 4:1-5. Mówił o zobowiązaniu na pokolenia. I tak jak apostoł Paweł “zaklinał” Tymoteusza aby głosił Słowo wiernie i był zawsze gotowy, tak i my zostaliśmy zachęceni aby głosić Słowo zawsze i być wiernymi jego treści. Iść prosto, nie popadając ani w liberalizm ani w legalizm. Samuel rozpoczął i zakończył cytatem hrabiego von Zinzendorfa, założyciela braci Morawskich: “Głoś ewangelie, umrzyj i niech zapomną o Tobie”. Ale Chrystus nie zapomni. To jest nasze pocieszenie i w Nim powinniśmy upatrywać swojej wartosci i nagrody za ponoszone trudy.

Ostatni wykład, który mogliśmy usłyszeć podczas tegorocznej konferencji kaznodziejskiej, wygłosił prezbiter Andrzej Seweryn. Przypomniał biblijnych bohaterów wiary, którzy dokonali biegu wiary i służyli Panu przez długie lata aż do swojej śmierci. Przeczytawszy słowa z II Tymoteusza 4:6-8, mówił o pokoleniu kończącym bieg służby. Poprosił pastorów obecnych na sali którzy mają ponad 60 lat aby wstali i opowiedzieli jak długo są wierzący i jak długo są pastorami. Kilku braci wstało ze swoich krzeseł i opowiedziało. Na koniec wszyscy stanęliśmy w jednym wielkim kole i złapawszy się za ramiona modliliśmy się o siebie.

Podczas trwania konferencji w trakcie społeczności wspólnie uwielbialiśmy Boga śpiewem przy akompaniamencie muzycznym zespołu, w którego skład wchodzili bracia: Marek Grudniewski (gitara), Dawid Wysoczyński (pianino), Piotr Hajdukiewicz (saksofon), oraz Maksym Sliazin (bongosy). Całość nagłaśniał pastor Remigiusz Neumann.

Podczas całej konferencji unosił się duch serdeczności, nie brakowało długich rozmów oraz szczerych wyznań. Relacje między braćmi pastorami są ciepłe, doznaliśmy mnóstwa wspólnej zachęty oraz modliliśmy się o siebie. To był bardzo budujący czas.

pastor Mateusz Nowacki (Gdynia)