fbpx
Wieści z Kościoła (09.2022/3)

Wieści z Kościoła (09.2022/3)

Wydrukuj Email

Egzaminy kościelne i spotkania z gośćmi z kraju i zagranicy

Ostatnie dni były bardzo pracowite dla członków Rady Kościoła, więc ten odcinek wieści obfituje w różne wydarzenia: aż 3 różne spotkania z udziałem Prezydium Rady, posiedzenie Rady Kościoła oraz egzaminy kościelne. Oddajemy głos Przewodniczącemu Rady, który dzieli się faktami i wrażeniami z tych kilku dni.

AKCJA BACH
Środę rozpoczęliśmy z braćmi z Prezydium spotkaniem z przedstawicielami Akcja BACH - wspólnie przeprowadziliśmy głęboką analizę działań i struktury BACH oraz dyskutowaliśmy o jego przyszłości. Wojna na Ukrainie wymusiła reakcję, której skala zaskoczyła wszystkich, a której BACH podołał organizując pomoc humanitarną natychmiast, jeszcze w lutym oraz wciąż organizując ją zarówno w obszarze charytatywnym, jak i humanitarnym.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KNP
Kolejnym punktem w napiętym porządku środowych spotkań była rozmowa z przedstawicielami lubelskiego Kościoła Nowego Przymierza: pastorem Pawłem Chojeckim i pastorem Pawłem Machałą. Spotkanie odbyło się na prośbę pastora Chojeckiego i było pierwszym, na którym mogliśmy się poznać i rozmawiać weryfikując przeszłość i spoglądając w przyszłość. Obie strony miały wiele pytań, więc była to świetna okazja, by na część z nich odpowiedzieć i wspólnie modlić się o Boże prowadzenie i o sytuację na Ukrainie.

WIZYTA GOŚCI Z IMB
Kolejnymi gośćmi, których podjęliśmy w środę w Radości byli przedstawiciele amerykańskich baptystów z IMB, którzy od lat współpracują z naszym Kościołem. Tym razem rozmawialiśmy z dobrze znanymi nam, bo mieszkającymi od lat w Warszawie, braćmi Joshem Krause i Danielem Neasem.
Bracia i siostry z IMB są od dawna ważnymi partnerami naszych zborów w misji i w ewangelizacji. Omawialiśmy pomoc humanitarną dla Ukrainy, w którą IMB także włączyło się bardzo aktywnie. Modliliśmy się po polsku i po angielsku ciesząc się, że Królestwo Boże komunikuje się w wielu językach i w wielu językach oddaje chwałę Bogu.Modliliśmy się o to, czego jeszcze nie znamy, a co może być wyzwaniem w dalszej współpracy. Bóg zna nas lepiej niż my sami, więc chcemy Jemu dać prowadzić.

POSIEDZENIE RADY KOŚCIOŁA
Niedzielny wieczór to pierwsza część posiedzenia Rady Kościoła, która trwała do późnych godzin nocnych. Posiedzenie wznowiliśmy tuż po śniadaniu w poniedziałek. Było to 7 posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2021-2025 i zostało poprzedzone 15 posiedzeniem Prezydium Rady. Standardowo Rada Kościoła w pełnym składzie 10 osób (Przewodniczący wybierany przez Krajową Konferencję Kościoła i przedstawiciele 9 okręgów Kościoła wybierani przez konferencje swoich okręgów) spotyka się co 2 miesiące, a w międzyczasie mają miejsce posiedzenia Prezydium, które zarządza sprawami bieżącymi pomiędzy spotkaniami Rady. Po pierwsze, mogliśmy w gronie braci na świeżo dzielić się wydarzeniami, które miały ostatnio miejsce w okręgach i zborach oraz mieliśmy okazję porozmawiać o planach i zamiarach na najbliższą przyszłość. Omówiliśmy sprawy administracyjne, osobowe oraz związane z remontami, których sporo zebrało się w czasie wakacji. Rozpoczął się rok szkolny, a wkrótce zajęcia zaczną studenci, więc przedyskutowaliśmy szeroko rozumianą edukację kościelną - nie tylko Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, ale także CEL (Centrum Edukacji Liderów), Kursy Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego oraz projekty dla rodzin i seniorów. Wśród tego nawału spraw staramy się jednak nie koncentrować na "administrowaniu", lecz mieć w centrum Wielkie Posłannictwo, a więc ewangelizację i uczniostwo. A środowiskiem, w którym większość Wielkiego Posłannictwa jest realizowana są lokalne zbory... a skoro zbory, to i pastorzy... a skoro pastorzy, to nie mogę pominąć podwójnego egzaminu kościelnego, który odbył się w poniedziałek.

EGZAMINY KOŚCIELNE
Do egzaminu przystąpili bracia Igor Leszczyński ze zboru w Zabrzu oraz Igor Kalynyak ze zboru w Zgorzelcu. Warto podkreślić, że egzamin kościelny składa się z części pisemnej i ustnej i że trwa kilka długich godzin. Bracia rozpoczęli go o 8:30, a kończyli o 16:00 (z przerwą na obiad po części pisemnej). Część pisemna obejmuje historię Kościoła (z akcentem na baptyzm), prawo kościelne oraz biblistykę. Część ustna, której nazwa brzmi "rozmowa weryfikująca powołanie i kwalifikacje do służby pastorskiej" nie jest w żadnym razie powtórzeniem części pisemnej, lecz właściwie obszerną rozmową kwalifikacyjną skupiającą się na 6 obszarach: powołaniu do służby, pobożnym charakterze, tożsamości, zdolnościach duszpasterskich, misji i ewangelizacji oraz zarządzaniu zborem. Sprawdzeniem prac pisemnych zajmują się egzaminatorzy z grona Rady Kościoła, którzy muszą to zrobić w czasie przerwy obiadowej. Zaraz po sprawdzeniu prac rozpoczynamy rozmowę z kandydatem do służby pastorskiej. I chociaż znamy już nieraz kandydatów, to zawsze bardzo poważnie podchodzimy do tego etapu "rekrutacji pastora". Bo w przeciwieństwie do rekrutacji w biznesie nie mamy sprawdzić "tylko" przydatności do danego typu pracy, lecz mamy rozpoznać Boże powołanie. Kandydaci stają do egzaminu w różnym wieku będąc w bardzo różnej sytuacji życiowej. Są kandydaci młodzi (niewiele po studiach) oraz kandydaci wysezonowani, jak obaj bracia Igorzy. Po sprawdzeniu pracy br. Leszczyńskiego egzaminator stwierdził, że jest fenomenalna i że tak dobrej pracy nie widział dawno. A może w ogóle nigdy wcześniej. Jeśli więc masz za sobą już niezły kawał życia, ale czujesz powołanie, to idź śladami br. Igora: ODWAGI! zgłoś się do służby! Wraz z br. Leszczyńskim przyjechał jego mentor i opiekun - prezb. Jerzy Rogaczewski z I Zboru w Katowicach Wynik egzaminu: Zabrze będzie miało kolejnego pastora ‼️ Chwała Bogu za br. Igora. Bracia, powtarzam, jeśli czujecie powołanie do służby pastorskiej, to - niezależnie od wieku - zgłoście się, byśmy wspólnie mogli je zweryfikować... bo może dołączycie do grona pastorów KChB. Drugi z kandydatów, br. Igor Kalynyak pochodzi ze Lwowa i jest ukraińskim misjonarzem, który od kilku lat - wraz z żoną i dziećmi - mieszka w Polsce i służy w Zgorzelcu, tuż przy niemieckiej granicy. Widzimy i doceniamy rozwój i dojrzałość brata Igora, który zdecydował się wejść w polski kontekst kulturowy i to w trudnym obszarze zachodniego pogranicza. Także drugi z braci zdał egzamin, więc możemy z radością podsumować 100% skuteczność egzaminów.

Boże, błogosław Twój Kościół!
- prezb. Marek Glodek