fbpx

Wieści z Kościoła (07.2022)

Wydrukuj Email

Wizyty w Ełku i Ostródzie, gość z Japonii oraz plany rozbudowy kaplicy na Waliców

WIZYTA W EŁKU
W niedzielę (17.07) odwiedziłem Kościół Chrześcijan Baptystów w Ełku. Jak zawsze miałem radość z głoszenia Ewangelii oraz ze spotkania z całym Zborem. Po nabożeństwie omawialiśmy sprawy związane z projektem Chrześcijańskiego Centrum Wsparcia Rodziny, którego otwarcie planowane jest na wrzesień. Pozostaję w modlitwie o ten Zbór.

WIZYTA W OSTRÓDA CAMP
Ponieważ jako KChB w RP współorganizujemy i współfinansujemy kolonie i Day Campy dla dzieci polskich i ukraińskich, wraz z Ksawerym Sroką odwiedziłem jeden z nich. Obozy takie odbywają się w Ośrodku w Radości, Ośrodku "Ostróda Camp", Żyrardowie, Gdańsku, Chełmie, Świętajnie, Chociwlu i innych miastach. Razem z pastorem Ukraińskiego Zboru w Warszawie, Michałem Balohą, spotkaliśmy się w Ostróda Camp. Przyjechały tam dzieci ze zborów ukraińskojęzycznych w Warszawie i Gdańsku. Zobaczyliśmy szczęśliwych uczestników i matki, które odprowadzały swoje dzieci, często na ich pierwszą kolonię, a na pewno pierwszą w Polsce. Dobrze jest uczestniczyć w takich wydarzeniach. Jako Przewodniczący Rady Kościoła i Kancelaria Kościoła zaangażowani w to dzieło modlimy się nieustannie, aby dzieci i młodzież podczas swoich wakacji były bezpieczne, ale też, żeby te spotkania i wyjazdy przybliżały im i czyniły im znaną osobę Jezusa Chrystusa. Bo to jest sedno naszej służby.

PROJEKT ROZBUDOWY I ZBORU W WARSZAWIE
W środę odbyłem robocze spotkanie z przedstawicielami Rady Pierwszego Zboru w Warszawie oraz architektem projektu - Konradem Dawidowiczem. Omawialiśmy szczegóły planowanej rozbudowy obiektu na potrzeby Pierwszego Zboru w Warszawie.

GOŚĆ Z JAPONII
Chwilę później odbyło się spotkanie z przedstawicielem japońskich baptystów, pastorem Yasushi Tomono z Tokio. Pastor dzielił się swoją misyjną wizją docierania do japończyków zamieszkujących w Polsce i możliwością stworzenia miejsca dla takiej społeczności. To kolejny kraj, kolejna kultura, odległa od naszej, dla której możemy otwierać się z przesłaniem Ewangelii. To był dobry czas modlitwy o nasz kraj i o Japonię. Jest to też potwierdzenie, że Królestwa Bożego nie ogranicza żaden język czy kultura.

DARY DLA POTRZEBUJĄCYCH
Tego samego dnia przekazałem dary dla potrzebujących na Ukrainie. Miałem radość w uczestniczeniu w tym dziele, co daje zachętę tym, którzy przyjechali po dary, ale też tym, którzy modlą się o to dzieło.

To tylko kilka migawek z minionego tygodnia, którymi się dzielę z Wami, moi przyjaciele. Jest wiele spotkań, decyzji, ważnych rozmów telefonicznych, wymiana maili ze zborami, których nie da się opisać, bo to proza codziennej pracy. Mimo, że to okres wakacyjny, to nie odczuwamy wolniejszego tempa pracy. Mamy radość z tego, że możemy służyć w wymiarze też administracyjnym i wspierać Kościół w różnych aspektach jego działalności.


Niezmiennie modlę się o wszystkie Zbory i błogosławię Waszą wakacyjną służbę.
- prezbiter Marek Glodek