fbpx
42 Krajowa Konferencja Kościoła

42 Krajowa Konferencja Kościoła

Wydrukuj Email

Plan 42 Krajowej Konferencji Kościoła

"Błogosławcie, nie przeklinajcie"

Jak co roku posiłki odbywać się będą w dwóch turach (grupa zielona i niebieska, oznaczenia na identyfikatorach). Prosimy o przestrzeganie godzin posiłków i przychodzenie na swoją turę, by nie blokować stołówki w czasie przypisanym do drugiej grupy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH WSZYSCY NOSZĄ MASECZKI zakrywające usta i nos. W przypadku braku takiej maseczki należy skorzystać z maseczek zapewnionych przez Komitet Organizacyjny.

CZWARTEK | 3 czerwca

11:00 - rejestracja
13:00 - 14:00 - obiad w grupach (13:00 i 13:30)
14:00 - 15:00 - nabożeństwo inauguracyjne (M. Wichary)
15:00 - 16:30 - I sesja formalna: wybór Prezydium, I czytanie projektów uchwał, sprawozdania.
16:30 - 17:00 - przerwa kawowa
17:00 - 18:00 - wykład "Błogosławcie, nie przeklinajcie" (W. Tasak)
18:00 - 19:00 - kolacja w grupach (18:00 i 18:30)
20:00 - społeczność wieczorna (D. Bednarczyk)PIĄTEK | 4 czerwca

07:00 - 08:00 - śniadanie w grupach (7:00 i 7:30)
08:00 - 09:00 - społeczność poranna (M. Domagała)
09:00 - 10:30 - II sesja formalna: II czytanie uchwał, ciąg dalszy sprawozdań.
10:30 - 11:00 - przerwa kawowa
11:00 - 12:00 - Spojrzenie wstecz: rozmowa z ustępującym Przewodniczącym
12:00 - 13:00 - Spojrzenie w przyszłość: prezentacja kandydatów w wyborach
13:00 - 14:00 - obiad w grupach (13:00 i 13:30)
14:00 - 15:00 - czas wolny
15:00 - 16:30 - III sesja formalna: III czytanie uchwał
16:30 - 17:00 - przerwa kawowa
17:00 - 18:00 - warsztaty tematyczne (5 warsztatów równolegle)
  - warsztat 1: Jak cię widzą, tak cię piszą - wizerunek Kościoła Chrześcijan Baptystów RP
  - warsztat 2: Służba internetowa zboru (K. Sroka)
  - warsztat 3: Głos Kościoła w sprawach etycznych (D. Trusiewicz)
  - warsztat 4: Duchowa higiena duszpasterza (M. Głodek)
  - warsztat 5: Osoby LGBT w kościele - jak reagować, jak pomóc? (A. Marianowicz-Szczygieł)

18:00 - 19:00 - kolacja w grupach (18:00 i 18:30)
20:00 - społeczność wieczorna (M. Górnicki )

Spojrzenie wstecz

Wiceprzewodniczący Rady Kościoła Henryk Skrzypkowski będzie rozmawiał z ustępującym Przewodniczącym Rady Kościoła Mateuszem Wicharym. Wspólnie podsumują mijające 8 lat, podczas których pastor Mateusz Wichary przewodniczył pracom Rady Kościoła.

Spojrzenie w przyszłość

Pastor Wojciech Kowalewski poprowadzi rozmowę z dwoma kandydatami, którzy stają do sobotnich wyborów na nowego Przewodniczącego Rady Kościoła. Programy i wizje swojej służby zaprezentują pastorzy Marek Głodek i Adam Gutsche. Formalnie programy są częścią materiałów konferencyjnych, które każdy zbór otrzymał z Kancelarii Kościoła, a ta sesja będzie okazją do pełniejszej prezentacji kandydatów, ich pomysłów i spojrzenia na Kościół Chrześcijan Baptystów.

Warsztaty tematyczne:

Jak cię widzą, tak cię piszą - wizerunek Kościoła Chrześcijan Baptystów RP (prowadzi: zaprzyjaźniony ekspert zewnętrzny)
Czy jesteście zadowoleni z obecności KChB w mediach, czyli także z własnej aktywności? Czy zastanawialiście się, jak jesteście postrzegani na zewnątrz i co z tego wynika? Czy można i czy w ogóle trzeba to zmieniać? Jeśli chcecie usłyszeć odpowiedzi, nasz ekspert postara się ich udzielić najlepiej, jak tylko potrafi... a potrafi, bo w branży medialnej pracuje od kilku dekad.

Służba internetowa zboru (prowadzi: Ksawery Sroka, Kancelaria Kościoła)
Kwarantanna covidowa zaskoczyła Kościół, jednak te zbory, które radzą sobie lepiej w służbie internetowej generalnie nieźle poradziły sobie w tej rzeczywistości. Coraz więcej Polaków szuka w internecie odpowiedzi na pytania o wiecznym znaczeniu - dajmy się im znaleźć! Warsztat przeznaczony dla liderów zborów (nie tylko dla osób zajmujących się służbą internetową, ale przede wszystkim dla liderów zborów), którzy chcą wprowadzić lub ulepszyć służbę internetową swojego zboru i czerpać ze służby ogólnokościelnej.

Głos Kościoła w sprawach etycznych (prowadzi: Daniel Trusiewicz, Przewodniczący Komisji Etyki i Teologii)
W świecie wokół nas pełno jest problemów etycznych, które nas - ludzi wierzących często martwią i niepokoją. Co w takim razie powinniśmy czynić? Jak Kościół ma reagować, będąc wiernym nauce biblijnej i mając na celu wywieranie skutecznego wpływu na otaczający go świat? Prowadzący rozwinie informacje zawarte w sprawozdaniu z prac Komisji Etyki i Teologii.

Duchowa higiena duszpasterza (prowadzi: Marek Głodek, członek Rady Kościoła, duszpasterz duszpasterzy)
Kiedy przestajemy patrzeć na siebie wyłącznie w kategoriach czysto fizycznych i zaczynamy dostrzegać, że pod powierzchnią widzialnej rzeczywistości kryje się prawdziwa istota naszego bytu, wtedy dostrzegamy potrzebę zadbania także o ten obszar naszej egzystencji.
Nasz duch/dusza/ nasza jaźń wymaga takiej samej troski i uporządkowania, jak nasze ciało. Jaka jest prawda? Najczęściej jednak ta struktura leży odłogiem i obrasta przez całe lata uwarunkowanymi reakcjami, nawykami, myślami, zachowaniami itp. Pod warstwą tego „brudu” znika bezpowrotnie. A tak niewiele trzeba, by przywrócić go właściwego stanu. Na sesję o duchowej higienie zaprasza duszpasterz duszpasterzy!

Osoby LGBT w kościele - jak reagować, jak pomóc? (prowadzi: Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, Instytut Ona i On)
Rewolucja seksualna sprawia, że tematyka LGBT coraz częściej pojawia się w różnej formie w Kościele. Duszpasterze są często osobami "pierwszego kontaktu" dla tzw. osób LGBT. Warsztaty pomogą wypracować ścieżki właściwego reagowania uwzględniając i perspektywę zboru i konkretnej osoby, Słowa Bożego i  przemieniającej łaski tak, aby właściwie pomagać i podnosić, a tam, gdzie trzeba - stawiać granice.SOBOTA | 5 czerwca

07:00 - 08:00 - śniadanie w grupach (7:00 i 7:30)
08:00 - 09:00 - społeczność poranna (Á. Bukovszky)
09:00 - 10:30 - IV sesja formalna: wybory Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady Kościoła
10:30 - 11:00 - przerwa kawowa
11:00 - 12:00 - nabożeństwo kończące (H. Skrzypkowski)
12:00 - 13:00 - obiad w grupach (12:00 i 12:30)