fbpx
Boże Narodzenie 2022

Boże Narodzenie 2022

Wydrukuj Email

Jezus jest Księciem Pokoju!

Prawdziwy pokój rodzi się w sercu, które w pełni ufa Jezusowi. To pokój, który przewyższa wszelkie nasze wyobrażenie.

Żadne okoliczności, nawet te trudne, przez które przechodzi nasz współczesny świat, nie są w stanie tego pokoju zachwiać. Tak więc, tego Chrystusowego Pokoju, dla nas wszystkich w okresie Świąt Bożego Narodzenia i w całym Nowym Roku,

w imieniu Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP,  życzy jej Przewodniczący,

prezbiter Marek Głodek 

Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.
Księga Izajasza 9,5
Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka – Jezus.
Ewangelia Jana 14,27