fbpx
Listopadowe wieści z Rady Kościoła

Listopadowe wieści z Rady Kościoła

Wydrukuj Email

Święto Niepodległości, spotkanie z pastorem R. Blankiem, Zajęcia w WBST, ordynacja pastorska Igora Leszczyńskiego w Zabrzu, posiedzenie Rady Kościoła i egzamin kościelny Roberta Bożydaja z Poznania

104 Rocznica Odzyskania Niepodległości
11 listopada na zaproszenie prezydenta RP - Andrzeja Dudy, miałem przywilej reprezentować nasz Kościół na uroczystościach 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. Byłem obecny na trybunach honorowych do południa, a wieczorem również w Arkadach Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie zgromadzili się przedstawiciele Polskiego Parlamentu, Senatu, Wojska Polskiego, korpusu dyplomatycznego, a także przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych.

Boże, błogosław nasz Polski naród. Niech Chrystus będzie poznany i przyjęty przez osobiste zawierzenie Tobie. Niech życie wielu naszych rodaków będzie dotknięte przez osobę i dzieło Chrystusa.

Spotkanie z pastorem Robertem Blankiem
Dzień przed Świętem Niepodległości miałem przyjemność po latach spotkać mojego przyjaciela, Roberta Blanka, z którym przeżyłem wiele wspaniałych chwil w służbie. Robert jest przedstawicielem Polskiego Zjednoczenia Baptystów w USA i Kanadzie.

Niech Bóg błogosławi Polonię, braci i siostry, którzy zamieszkują na w wielu krańcach świata. Niech trwają wiernie w Jego Słowie i wydają świadectwo prawdzie tam, gdzie ich postawił!

Zajęcia ze studentami WBST
Wieczorem po uroczystościach udałem się do Ośrodka WBST w Radości. gdzie od g. 19.00 prowadziłem zajęcia ze studentami III roku. Jak zwykle był to dzień pełen wielu spotkań, rozmów, przemyśleń i wniosków.

Błogosław Panie studentów WBST, by wielu z nich znalazło drogę do służby, którą dla nich zaplanowałeś. Użyj wykładowców by byli światłem i zachętą przekazując wiedzę i dzieląc się mądrością życiową. Niech Chrystus będzie poznany i uwielbiony.

Ordynacja Igora Leszczyńskiego w Zabrzu
W sobotę rano wyruszyłem do Zboru Kościół Chrześcijan Baptystów w Zabrzu na nabożeństwo w czasie którego odbyła się ordynacja na urząd Pastora Zboru br. Igora Leszczyńskiego. W nabożeństwie ordynacyjnym usługiwali - przedstawiciel Okręgu Śląskiego, prezbiter Łucjan Gizdoń, pastor Zboru w Orzeszu, prezbiter Jerzy Rogaczewski, pastor Pierwszego Zboru w Katowicach. Obecni byli również przedstawiciele zborów Okręgu Śląskiego KChB w RP. Dom Modlitwy zgromadził również bliskich bratu Igorowi gości i przyjaciół z innych ewangelicznych kościołów z Zabrza i regionu śląskiego. Nabożeństwo poprowadził prezbiter Jerzy Rogaczewski, a ja miałem przywilej podzielić się Słowem Bożym stosownym do tej okoliczności.
Brat Igor opowiedział o tym jak Pan Bóg przez lata prowadził i kształtował go do pastorskiej służby. Razem z braćmi: Jerzym i Łucjanem w modlitwie błogosławiliśmy nowego pastora. Radości i wzruszeniu nie było końca. Od zaproszonych gości padało wiele ciepłych słów i głębokich życzeń Bożej opieki i Bożego prowadzenia. To kolejna pastorska ordynacja w krótkim czasie w Okręgu Śląskim KChB w RP. Chwała Bogu za to!

Boże, błogosław Pastora Igora, jego rodzinę i cały Zbór w Zabrzu. Niech przez ich wierną służbę Chrystus będzie rozpoznany i przyjęty przez wielu.

Posiedzienie Rady Kościoła wraz z Przewodniczącymi Rad Okręgów
Niedziela to dzień, w którym w godzinach wieczornych rozpoczęło się kolejne dwudniowe Posiedzenie Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Dziesięciu braci z dziewięciu Okręgów przyjechało do Ośrodka WBST w Radości, by pochylać się nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi naszego Kościoła. To wielki przywilej, wielkie wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Po raz kolejny potwierdziliśmy w naszych modlitwach, że w tym wszystkim nad czym debatujemy, o co się troszczymy i o czym ostatecznie decydujemy, chcemy widzieć Jezusa, bo to On niezmiennie jest naszą siłą, naszą nadzieją i naszą zachętą do wytrwałości, jedności i wierności. Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych, a już następnego dnia od rana rozpoczęło się spotkanie, na które przybyli Przewodniczący Rad Okręgów KChB W RP. To było ważne wspólne posiedzenie z braćmi z Rady Kościoła. Tuż przed rozpoczęciem tego wspólnego posiedzenia swój egzamin kościelny rozpoczął brat Robert Bożydaj ze zboru KChB Genesis w Poznaniu. Komisja egzaminacyjna przekazała tematy i zadania do wykonania przez brata Roberta i tak rozpoczął się kolejny dzień pracy dla wszystkich. Posiedzenie RK i Przewodniczących RO to dobra okazja by posłuchać najświeższych informacji dotyczących Służby w poszczególnych regionach (Okręgach) i wyzwań, które są udziałem pastorów, misjonarzy, diakonów i zborów. To pierwsze, po wielu latach, posiedzenie w takiej formule i wierzę, że będzie podwaliną do kolejnych wspólnych spotkań, modlitwy i działań.

Dziękuję Bogu za każdy zbór, za każdą placówkę i stację misyjną. Dziękuję Bogu za was Bracia i Siostry, którzy tworzycie ten Kościół. Boże prowadź nas przez swojego Ducha w tej „sztafecie” pokoleń, które okazały się Tobie wierne.

Egzamin Kościelny Roberta Bożydaja
Po zakończeniu posiedzenia i wspólnym posiłku, bracia z Rady Kościoła i Rad Okręgowych ruszyli w drogę powrotną do swoich rodzin i zborów, a … Komisja Egzaminacyjna przystąpiła do sprawdzenia prac egzaminacyjnych i egzaminu ustnego br. Roberta i po kilku godzinach z radością, jednomyślnie ogłosiliśmy, że brat Robert Bożydaj zdał egzamin kościelny! Największą ulgę odczuł oczywiście sam zainteresowany, ale naszą radością było zobaczenie wysokiego poziomu w obszarze wiedzy biblijnej, zagadnień prawa KChB w RP, oraz Historii Kościoła z podkreśleniem historii KChB. Po podpisaniu stosownych dokumentów i wspólnej modlitwie późnym popołudniem wróciliśmy, każdy do… swoich kolejnych obowiązków.

Dziękuję Bogu, za możliwości i misję Jego Kościoła w naszym kraju i na całym świecie. „Przyjdź Królestwo Twoje - Bądź wola Twoja”.

Wasz w Chrystusie,
Przewodniczący Rady KChB w RP - Marek Glodek.