fbpx
Wielkanoc 2019

Wielkanoc 2019

Wydrukuj Email

Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie Człowiek, którego On ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził Go z martwych (Dzieje 17:30-31).

Historia ma wartość w Bożych oczach. A w tej historii Twój i mój los. Życie nasze i naszych rodzin. Bóg dowodzi tego nie przez same słowa, ale kosztowne działanie. Bóg posłał na ten świat Swego Syna. Dlatego wzywa wszystkich ludzi, aby się opamiętali. Wyznaczył również dzień sprawiedliwego sądu dla wszystkich. Sędzią będzie ustanowiony przez niego Jezus Chrystus. On ma od Boga Ojca autorytet Tego, który zwyciężył śmierć.

To nasz Pan. Pamiętajmy o tym wobec wszelkich wyzwań. Bóg potwierdza swój plan i swoją moc nad historią przez wzbudzenie Go z martwych. Niech Jego błogosławieństwo otacza Wasze życie, plany, pragnienia, cele, pracę, miłość, zasilając miłością, wiarą i nadzieją. Niech On Was strzeże i prowadzi, w swojej łasce, dla Swojej chwały, by Jego Królestwo przychodziło w nas i przez nas, w każdym dniu.

Przyjdź Królestwo Twoje – w nas i przez nas!

w imieniu Rady Kościoła i Wydawnictwa „Słowo Prawdy” prezb. Mateusz Wichary