fbpx
Słowiańskie Centrum Misji i Integracji

Słowiańskie Centrum Misji i Integracji

Wydrukuj Email

Czas biegnie nieubłaganie, rok 2018 szybko się skończył. Co nam przyniesie nowy rok, tego nikt nie wie. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach w SCMI, zapraszam do lektury.

Maksym…
Na początku września miał okazję uczestniczyć w uroczystości z okazji założeniu Drugiego Zboru w Gorzowie Wielkopolskim, w którym opiekę duszpasterską pełni brat Władimir Atapin. Zbór ten, składający się z Ukraińców, bardzo dynamicznie się rozwija. Jesienią Maksym miał okazję wygłosić trzy kazania w polskich zborach: w Białymstoku, Malborku i Bielsku Podlaskim. Odwiedziny innych zborów dają zawsze możliwość zapoznania się z rosyjskojęzycznymi osobami w tych społecznościach.

Od września, w ramach swojego wikariatu, Maksym odwiedza razem z pastorem Sławomirem Bilińskim placówkę naszego zboru w Tczewie, której spotkania grupy biblijnej odbywają się co środę.
Jesienią Maksym dwa razy był na Ukrainie we Lwowie. Pierwszy wyjazd, to udział, razem z prezbiterem Mateuszem Wicharym, w Council EBF. Była to świetna okazja, by opowiedzieć wierzącym z różnych krajów o służbie SCMI. Prezentacji naszej służby dokonał brat Mateusz, podkreślając jak ważna jest dla Kościoła w Polsce praca wśród osób rosyjskojęzycznych. Drugi wyjazd Maksyma na Ukrainę związany był z zaproszeniem na konferencję misyjną. Miał okazję opowiedzieć pastorom, liderom i misjonarzom co się dzieje w Polsce w „ukraińskim świecie”, przed jakimi wyzwaniami stoją wierzący na imigracji oraz wskazać możliwości dla służby i współpracy. W październiku Maksym uczestniczył w konferencji kaznodziejskiej w Radości. W tym czasie mógł razem z ukraińskimi misjonarzami spotkać się z prezbiterem Mateuszem Wicharym i dyskutować na ważne, dotyczące służby rosyjskojęzycznej, tematy. Jesienią Maksym odwiedził konferencję „Otwarte Drzwi” Ligii Biblijnej w Zakościelu, dotyczącą pracy misyjnej i zakładaniu nowych zborów. Udało się również zorganizować wyjazd kilku braci z Białorusi do miejsc w Polsce, gdzie rozwija się służba rosyjskojęzyczna. Bracia z Mińska odwiedzili Gdańsk, Gdynię, Gorzów Wlk., Toruń, Bydgoszcz i Warszawę. Na jesień Maksym wprowadził również kilka kluczowych zmian w służbie wspólnoty rosyjskojęzycznej w Gdańsku. Więcej sił i uwagi zdecydował się poświęcić grupie młodych liderów oraz osobom świeżo nawróconym, dla których rozpoczął spotkania biblijne.

Ania…
We wrześniu kończyłam swój letni „objazd po misjonarzach”. Na jeden dzień pojechałam do Torunia, by odwiedzić Kolę Gławnika i jego rodzinę oraz spotkać się z Sergiejem Potapovem. We wrze-śniu pojechałam też do Gdyni, by spędzić czas z „najstarszym” z naszych misjonarzy Illią Kozubowskim i jego rodziną. Cenię sobie te spotkania z misjonarzami, bo zawsze są one okazję do tego, by rozmawiać o służbie, o życiu, o przyszłości, by udzielać sobie wsparcia i zachęty.

W październiku, po wakacyjnej przerwie, rozpoczęłam prowadzenie kursu języka polskiego dla obcokrajowców. Sporą część czasu na każdych zajęciach przeznaczam na naukę często używanych związków frazeologicznych i polskich przysłów. Jest przy tym zawsze sporo śmiechu. W październiku rozpoczęliśmy razem z mężem (pastorem zboru w Gdańsku) prowadzenie grupy samopomocowej w ramach programu duszpasterskiego „Przełom życia”. Choć program nie dotyczy integracji obcokrajowców, to również podejmuje ten problem, choć w innym sensie - integracji ze sobą i z najbliższym otoczeniem.W październiku miałam też okazję uczestniczyć w dwóch konferencjach (Toruń i Inowrocław) dotyczących sztuki komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Te umiejętności bardzo przydają się w służbie polsko-ukraińskiej.
Przez cały październik, na prośbę Marcina Korzeniowskiego, prowadziłam w naszym zborze zbiórkę żywności, pieniędzy i rowerów na Ukrainę. Zebraliśmy tego naprawdę sporo. Niestety, transport na Donbas został zatrzymany na granicy i dary nie mogły być dostarczone wierzącym z terenów objętych wojną. Pieniądze natomiast czekają na następny wyjazd Marcina, który będzie miał miejsce wkrótce.  Jesienią udało mi się dwukrotnie odwiedzić społeczność ukraińską w Gdyni. Rozpoczęła ona cykl comiesięcznych polsko-ukraińskich spotkań integracyjnych, których celem jest rozmowa na temat polskiego kazania wygłoszonego na porannym nabożeństwie.

Pod koniec listopada udało mi się zorganizować dwudniowe spotka-nie dla żon naszych misjonarzy. Jestem ogromnie wdzięczna Bogu, że mimo wielu przeciwności doszło ono do skutku. Żony misjonarzy, którzy przeszli szkolenie w SCMI zjechały się do Torunia z różnych części Polski , by poznać się, wspólnie pochylić nad Bożym Słowem, dzielić się swoimi doświadczeniami, trudnościami i modlić się o siebie.

Wspólnie…
Jako SCMI również bierzemy regularny udział w konferencjiach Okręgu Gdańskiego, a Maksym również w spotkaniach pastorskich. Jednym z „naszych” tematów była zaczynająca się służba Nikołaja Gławnika w Bydgoszczy. W połowie października mieliśmy okazję gościć w Gdańsku braci z Future Leadership Foundation - amerykańskiej fundacji wspierającej wiele projektów misyjnych. Ich wizyta była efektem wyjazdu Maksyma do Lwowa. Mieliśmy okazję zaprezentować służbę SCMI, porozmawiać o sytuacji migracyjnej w Polsce, o trudnościach i sukcesach w ukraińskiej służbie.

Jeżeli ktoś chciałby wspomóc nas finansowo, poniżej podajemy nr konta. Dziękujemy za każdą wpłatę i za to, że macie udział w naszej służbie. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że jesteście otwarci na nasze potrzeby.


Nr konta dla darowizn: PL 12 1750 0012 0000 0000 3671 4484
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

 

image
image
image
image