fbpx

Arabia Saudyjska: Po czasie rozłąki rodzina znów razem

Wydrukuj Email

„Robił, co w jego mocy, aby pozostać w kraju” / Przyjaciele zachęcali do wyjazdu

(Open Doors Polska) - Adam* opuścił Arabię Saudyjską po trzech latach cierpienia i dołączył do żony Hope* i najmłodszego syna Andrew*, którzy opuścili kraj już na początku lipca. Pomimo wielu trudności i rozłąki z rodziną, Adam był zdecydowany pozostać w ojczyźnie, ale pozostanie w kraju, wiązało się ze zbyt dużym niebezpieczeństwem.

Zdjęcie symboliczne: Po ucieczce z Arabii Saudyjskiej, Adam może teraz rozpocząć nowe życie ze swoją rodziną (©Unsplash)

Oczerniany, nękany i bity przez krewnych

W ciągu ostatnich trzech lat Adam spędził w więzieniu łącznie cztery miesiące. Część ze stawianych mu zarzutów była nieprawdziwa. Za przywiezienie Biblii do Arabii Saudyjskiej został skazany na 900 batów, z czego otrzymał 400. Większość ataków na niego inicjowała rodzina jego żony Hope. Jej siostra Ewa* została chrześcijanką nieco ponad trzy lata temu i dzięki pomocy Adama wyjechała z kraju z dwójką dzieci. Od tego czasu Adam jest obiektem wielokrotnych gróźb i oskarżeń ze strony męża Ewy i jego teściów. Już wcześniej odwoływał się od wyroku skazującego go na wysoką grzywnę; decyzja sądu w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Ostatnio, na początku sierpnia, został pobity przez kilku młodych mężczyzn, wynajętych przez jego szwagra.

Znajomi Adama z kościoła twierdzą, że był on wyraźnie zniechęcony i wyrażał silną tęsknotę za niebem. Według nich chciał być przykładem dla swojej rodziny i innych chrześcijan, nie okazując strachu i pokazując swoim życiem, że „dobrze” jest cierpieć dla Jezusa. Nie chciał wyjeżdżać z kraju, ale przyjaciele przekonali go, że opieka nad żoną i synami jest teraz priorytetem. Starszy syn Adama, Mathew*, od pewnego czasu mieszka za granicą.

„Jeśli wszyscy chrześcijanie opuszczą kraj – kto będzie opowiadał o Chrystusie?”

Latifah* należy do grona przyjaciół Adama i wyjaśnia jego dylemat z punktu widzenia miejscowych chrześcijan: „Jeśli wszyscy prześladowani chrześcijanie opuszczą swój kraj, kto pozostanie, by dzielić się Chrystusem z tymi, którzy go nie znają? Kto powie swojej rodzinie i przyjaciołom o Chrystusie? To są pytania, z którymi zmagają się ludzie prześladowani” – mówi – „Każdy z nich musi znaleźć swoją własną drogę. Adam pokazał swoją gotowość do bycia prześladowanym. Znosił bolesne cierpienia i straty. Był wierny i nadal służył Panu, dzieląc się Ewangelią. Wielu poznało przez niego Jezusa”.

„Adam ciężko walczył o pozostanie w Arabii Saudyjskiej. Mógł odejść przed nasileniem się prześladowań, ale został, bo czuł, że Arabia Saudyjska jest jego domem i chciał tu służyć Panu. Mimo że jego wyjazd wydaje się stratą dla chrześcijan pochodzenia muzułmańskiego w tym kraju, będzie on nadal służył Panu w swoim nowym kraju”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 r. Arabia Saudyjska zajmuje 14 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*imię zmienione

 

Prosimy, módl się za chrześcijan w Arabii Saudyjskiej!

  • Podziękuj Bogu za ofiarność Adama, ale także za to, że jest teraz bezpieczny i połączył się ze swoją rodziną.
  • Módl się, aby Bóg dał tej rodzinie nowy początek i aby doświadczyli czasu wzmocnienia i odbudowy pomimo niepewności.
  • Módl się o ochronę dla wszystkich chrześcijan w Arabii Saudyjskiej, którzy żyją w ukryciu lub którym grozi niebezpieczeństwo z rąk własnej rodziny.
  • Módl się o rodzinę żony Adama i inne muzułmańskie rodziny nawróconych chrześcijan, aby Jezus uwolnił ich od nienawiści.