fbpx
Światowy Dzień Modlitwy Kobiet 2021

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet 2021

Wydrukuj Email

Informacja o Światowym Dniu Modlitwy Kobiet (1 listopada 2021)

Drogie Siostry,

Biblia naucza nas na temat modlitwy i przedstawia ją jako działanie, które ma być udziałem każdego Bożego dziecka zarówno osobiście (Mat 6:5-8) jak i we wspólnocie (Dz 1-14). Poza czytaniem Pisma Świętego to nasza jedyna komunikacja z Trójjedynym. ŚDMK jest niezwykłym przywilejem i świętem modlitwy polskich baptystek, gdzie stajemy razem w tak wielkiej wspólnocie, w jednym Duchu, w pełnym zaufaniu do Wszechmogącego. Dzień ten jest okazją do przedkładania Bogu próśb o zmianę trudnej, często ponurej rzeczywistości, w której przyszło żyć nam kobietom ze wszystkich kontynentów. Dzień ten niesie nadzieję, że nasze modlitwy wpłyną na zmianę świata dla Chrystusa. Dlatego modlę się, abyśmy licznie uczestniczyły w tym wydarzeniu. Pragnę Was zachęcić do ofiarności w tym dniu. BWA Women realizuje wspaniałe projekty poprawiające jakość życia kobiet i dzieci na całym świecie. Wykorzystujmy środki powierzone nam przez Stwórcę, by nieść realną pomoc.
                                                                                                                                                        
Edyta Hajszprych
Przewodnicząca Rady Służby Kobiet

W tym roku Światowy Dzień Modlitwy Kobiet przypada 1 listopada. Kobiety z wielu kościołów baptystycznych organizują spotkania na żywo, ale również online, by być częścią tego globalnego wydarzenia i połączyć się w modlitwie z naszymi siostrami z całego świata. Nie czujmy się jednak ograniczone tą datą ani formą spotkań. Zachęcamy do pobrania pięknie opracowanego biuletynu w formie pdf (POBIERZ), w którym znajdziemy:

  • studium biblijne będące zachętą, by żyć odważnie dla Boga,
  • świadectwa kobiet, o ich drodze do odważnego przywództwa,
  • opisy projektów,
  • kreatywne propozycje zorganizowania dnia modlitwy w swoim społeczności,
  • prośby modlitewne z całego świata.

Zachęcamy do finansowego wsparcia służby BWA Women. Ta jednorazowa ofiara jest głównym źródłem dochodów Departamentu, co stanowi między innymi wsparcie dla wielu projektów realizowanych na rzecz potrzebujących kobiet na całym świecie. Ofiary prosimy przekazywać na rachunek Służby Kobiet prowadzony w banku ING.

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
55 1050 1054 1000 0023 1749 6954

Modlimy się, by Boża miłość i pokój wypełniała Wasze serca, kiedy będziecie studiować Słowo, modlić się o siebie nawzajem i wstawiać się za siostrami z całego świata. Niech imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa będzie uwielbione.

Rada Służby Kobiet