fbpx
Święta Bożego Narodzenia 2019

Święta Bożego Narodzenia 2019

Wydrukuj Email

Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele (…) wzięty został w górę do chwały. (1 Tm 3:16)

Pełnego radości i wdzięczności odkrywania tajemnicy pobożności: wcielenia Syna Bożego, który uwielbił Ojca przez swoje posłuszeństwo, zwyciężył śmierć, zmartwychwstał i został wzięty w górę, gdzie siedzi po prawicy Ojca, skąd powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych i panować wśród Swego wiernego Mu ludu na wieki, wraz z błogosławieństwem ciepła rodzinnego, wspólnoty z przyjaciółmi, spokoju i zdrowia w te Święta Bożego Narodzenia.

W imieniu Rady Kościoła życzy prezb. Mateusz Wichary Przewodniczący Rady Kościoła