fbpx
KEKS Południe, Ukraińska konferencja młodzieżowa, posiedzenie RK i egzamin kościelny Piotra Gruchały.

KEKS Południe, Ukraińska konferencja młodzieżowa, posiedzenie RK i egzamin kościelny Piotra Gruchały.

Wydrukuj Email

 

▶ KEKS Południe (16-18 XI)
W czwartek, 16 listopada, rozpoczęły się trzydniowe warsztaty KEKS (kaznodziejstwa ekspozycyjnego). Spotkaliśmy się w budynku Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krynicy-Zdroju. Przez trzy dni czytaliśmy i analizowaliśmy fragmenty Ewangelii Marka. Wykonaliśmy wiele ciekawych ćwiczeń, słuchaliśmy krótkich prezentacji fragmentów ewangelii w oparciu o zasady hermeneutyki i homiletyki. Zarówno organizatorzy: Krzysztof Wantuch, Mateusz Wichary i Marek Głodek, jak i uczestnicy, czyli 18 kaznodziejów, wyrażaliśmy wdzięczność Bogu za Jego Słowo. Cieszę się, że możemy korzystać z dobrych narzędzi pomocnych w studiowaniu Biblii. Dziękuję Bogu za Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, o którym tak wiele mogliśmy na nowo odkryć w ciągu tych kilku dni.

▶ Konferencja młodzieży z Ukrainy (17-18 XI)
W sobotę, 18 listopada nieco wcześniej opuściłem Krynicę, by zdążyć na końcową sesję trwającej w Warszawie, w Ośrodku Radość, konferencji dla młodzieży z Ukrainy. Ponad 200 młodych ludzi mieszkających obecnie w Polsce, w Ukrainie oraz innych krajach Europy spotkało się na tym wydarzeniu. Hasłem konferencji były dwa słowa: Pokolenia wpływu. Młodzież przez dwa dni słuchała wykładów, brała udział w warsztatach i dyskutowała o tym, co to znaczy mieć wpływ na innych, mieć wpływ z pozycji chrześcijanina. Miałem przywilej wygłosić ostatni wykład w programie konferencji, przez który zachęcałem zgromadzonych do wyrazistości naszej wiary, studiowania Słowa Bożego i do dzielenia się świadectwem o osobie i dziele Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu za to, że nasz Ośrodek w Radości może służyć wielu różnym chrześcijańskim wydarzeniom. Niech Bóg błogosławi tych młodych ludzi pełnych radości i entuzjazmu dla Chrystusa. Niech Boży pokój ogarnie ich umęczony kraj – Ukrainę.

▶ Posiedzenie Rady Kościoła (19-20 XI)
W niedzielę, 19 listopada, późnym popołudniem rozpoczęliśmy ostatnie w tym roku (dwudniowe) XIV posiedzenie Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Podsumowaliśmy wydarzenia ostatnich miesięcy, podjęliśmy kilka ważnych dla funkcjonowania Kościoła uchwał. Kontynuowaliśmy także prace związane z działalnością Diakonatu Powierniczego „Betezda”, WBST i poruszyliśmy również wiele innych niezbędnych do omówienia kwestii. Bóg i tym razem dodał nam sił i jedności w tych zadaniach. Dziękuję Bogu za Braci, przedstawicieli Okręgów Kościoła, którzy tworzą grono Rady Kościoła. Niech Bóg błogosławi Was Bracia, Wasze zbory i placówki. Niech Boże błogosławieństwo spocznie na nas wszystkich.

▶ Egzamin Kościelny (20 XI)
W poniedziałek 20 listopada, odbył się egzamin kościelny, do którego przystąpił brat Piotr Gruchała ze Zboru KChB Kościół na Skale. Piotr zdał egzamin celująco! Cieszymy się i gratulujemy! Bracie Piotrze, niech Bóg Cię obficie dalej błogosławi i używa dla swojej chwały!

- prezb. Marek Głodek


Zdjęcia pod tym linkiem.