fbpx
Gdynia, Kartuzy, Konin i KEKS Północ

Gdynia, Kartuzy, Konin i KEKS Północ

Wydrukuj Email

▶ Odwiedziny w Gdyni (30 IX).
W drodze na nabożeństwo niedzielne do Zboru w Kartuzach, zdecydowałem się odwiedzić wierzących ze Zboru w Gdyni w sobotnie popołudnie. Wiedziałem, że tego dnia organizują wyjazdowe spotkanie integracyjne. Spędziłem tam kilka godzin rozmawiając, wsłuchując się w ciekawe tematy, które były poruszane w indywidualnych rozmowach, a także wspomnienia wydarzeń sprzed lat i fascynujące plany na przyszłość. Dziękuję za Waszą gościnność i odpoczynek wśród Was. Po drodze zatrzymałem się z pastorem Mateuszem Nowackim i jego żoną Angeliką przy budynkach, które są przedmiotem modlitw Zboru, by w przyszłości, mam nadzieję, niedalekiej, móc w nich prowadzić swoją chrześcijańską posługę. Dziękuję też za cenny czas z pierwszym pastorem Zboru w Gdyni - Zbigniewem Niemasikiem i jego żoną Agnieszką. Niech Wam Kościele, Bóg błogosławi i używa Was w czynieniu Go znanym w Gdyni i regionie.

▶ Nabożeństwo dziękczynne i Wieczerza Pańska w Zborze w Kartuzach (1 X).
Z Trójmiasta ruszyłem na Kaszuby, by razem z wierzącymi z tego miasta i regionu oddawać chwałę Bogu za Jego zaopatrzenie i troskę o nas – Jego stworzenie. Dziękowaliśmy w zasadzie podwójnie, gdyż okazywaliśmy naszą wdzięczność nie tylko za te fizyczne Boże dary jak pokarm, odzież oraz zdrowie i pracę, ale również za Dar jakim jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus i Jego dzieło na Golgocie. Tak więc to nabożeństwo było wyborną duchową ucztą. Nabożeństwo i Wieczerzę poprowadził pierwszy pastor Zboru, prezb. Krzysztof Osiecki, a ja przekazałem pozdrowienia od całego naszego Kościoła i wygłosiłem okolicznościowe kazanie o wdzięczności i dziękowaniu. Wszystko co posiadamy jest darem Boga! Zatem możemy wykrzyczeć za psalmistą: - Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie Imieniu Jego Świętemu! Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Ps.103:1-2. Po nabożeństwie zasiedliśmy do stołu, by kontynuować naszą społeczność. W czasie posiłku wyrażaliśmy radość z tego co mamy i wdzięczność za dzieło Chrystusa w nas. Dziękuję Wam, Zborze Pański, za miłe przyjęcie i troskę o mnie, a przede wszystkim za Wasze świadectwo wiary widoczne w Waszej służbie w Kartuzach. Pozostaję w modlitwie o Was.

▶ Spotkanie robocze z Pastorem Zboru Ukraińskiego w Warszawie (2 X).
Z Michailem Balohą rozmawialiśmy o obecnych wyzwaniach Zboru Ukraińskiego, który zmienił swoje miejsce spotkań. To wielkie wyzwanie! Już 15 października w Warszawie przy ul. Grzybowskiej odbędzie się pierwsze nabożeństwo w nowej Sali! Módlmy się i ofiarujmy by Zbór ukraiński mógł dokończyć wszelkie remonty i dalej niósł nadzieję swoim rodakom. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia w niedzielę 15 października!

▶ Prace w Kancelarii Kościoła (2-4 X).
wykonywałem (z pracownikami Ośrodka i Kancelarii Kościoła w Radości) swoje codzienne (niewidoczne) biurowe odpowiedzialności. To stwierdzenie jest lakoniczne, ale naprawdę wiele się za tym kryje. Módlcie się o nas, o mądrość i siły od Boga - o nasze rozmowy telefoniczne, mailowe odpowiedzi, robocze wideokonferencje, o tworzone plany, podejmowane decyzje, itd. Bóg jest dla nas łaskawy i chcemy to, co robimy, robić jak najlepiej Jemu na chwałę i na pożytek dla Was.

▶ KEKS Północ (5-7 X).
W czwartek 5 października wyruszyłem w drogę na trzydniowe szkolenie (warsztaty) kaznodziejstwa ekspozycyjnego – KEKS Północ, które miało miejsce w jednym z ośrodków wypoczynkowych koło Olsztynka na Warmii. Z prawie dwudziestoma kaznodziejami Słowa pochylaliśmy się nad lekturą Ewangelii Marka. Wykonaliśmy mnóstwo ćwiczeń indywidualnych i grupowych w analizowaniu tekstu ewangelii. Słyszeliśmy krótkie prezentacje wybranych fragmentów tekstu biblijnego w oparciu o zasady hermeneutyki i homiletyki, oraz wysłuchaliśmy kilku kazań o głębokiej treści. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że Pismo Święte to - jedna Księga, jednego Autora, opisująca jedną historię, o Jednej Osobie! Cieszę się, że mogłem przez te kilkadziesiąt godzin być w tak wyjątkowym otoczeniu i towarzystwie tych, którzy ukochali prawdziwie Chrystusa i Jego Słowo. Dziękuję! Niech nasze Zbory będą wyraźne w wiernym zwiastowaniu Bożego Słowa! W piątek wieczorem (po zajęciach KEKS) przez internet spotkałem się na wykładach ze studentami III roku studiów teologicznych na WBST. Zastanawialiśmy się nad precyzją, procesem powołania i o jego cenie w życiu człowieka. Zobaczyliśmy, że jest ono zazwyczaj trudne, bo stanowi wyzwanie, ale zawsze jest warte przyjęcia - gdyż pochodzi z Bożego zaproszenia. Modlę się o Was studenci III roku, byście rozpoznali i przyjęli Boży plan dla każdego z Was bez względu na koszt!

▶ Spotkanie ze zborem w Koninie (7-8 X).
7 października, zaraz po kazaniu wygłoszonym na warsztatach KEKS przez pastora Marcina Górnickiego ruszyłem na spotkanie ze Zborem w Koninie. Podczas kilkugodzinnego spotkania dzieliliśmy się naszymi duchowymi marzeniami i pragnieniami. Przypominaliśmy sobie ważne Boże zasady, które wypływają z Jego Słowa. Modliliśmy się gorąco o naszych najbliższych, którzy jeszcze nie powierzyli swojego życia Chrystusowi. Było to dla nas wszystkich ważne spotkanie i wielka duchowa uczta. W niedzielne przedpołudnie, 8 października, rozpoczęło się nabożeństwo Zboru i jak zwykle w trakcie wspólnego spotkania kościoła było dużo śpiewu Bogu na chwałę, czytania fragmentów Pisma Świętego, modlitw, świadectw oraz nauczanie biblijne oparte na fragmencie z 1 Listu do Tymoteusza 3,10-17. To wyjątkowe chwile, chociaż to była tylko „zwykła” niedziela. Dlaczego? Bo nie ma „zwykłych” nabożeństw! Wszystkie są niezwykłe, gdyż Chrystus przez Ducha Świętego jest, tak jak obiecał, pośród nas, a jeśli jest pośród nas, to czyni też to wszystko, czym chce nas przez całe nabożeństwo obficie pobłogosławić. I tak też było w czasie tej „zwykłej” niedzieli. Dziękuję Bogu za Was Bracia i Siostry z Konina, za to co mogłem widzieć i słyszeć pośród Was. Dziękuję za waszą miłość i gościnę. Pozostaję w modlitwie - szczególnie o Wasz nowy Dom Słowa Bożego i Modlitwy, który budujecie. Modlę się o finanse na ten cel - byście wkrótce mogli dokończyć budowę, wyposażyć i korzystać z tej nowej, większej przestrzeni, której potrzebujecie. Niech Bóg odpowie na Wasze modlitwy, zaopatrzy i pobudzi do ofiarowania też tych, którzy będą o tym czytać.

Piszę te słowa w poniedziałkowy późny wieczór po wykonanej pracy w Kancelarii RK. Cieszę się, że jestem częścią Bożego Ludu – Kościoła i że mogę służyć zarówno w „ciszy” biura, jak i w gwarze życia lokalnych Zborów. Dziękuję za modlitwy o nas!


Galeria z odwiedzin tutaj.

- Marek Głodek