fbpx

Chociwel, Koszalin i Elbląg

Wydrukuj Email

Wizyty w zborach w Chociwlu i Koszalinie oraz w zborze w Elblągu

CHOCIWEL

W sobotę 4 marca odwiedziłem placówkę naszego Kościoła w Chociwlu. Jest to placówka, którą opiekuje się IV Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów GENESIS - Chrześcijańska wspólnota w Poznaniu. W budynku placówki w Chociwlu od wielu miesięcy przebywają uchodźcy z Ukrainy. Znaleźli tutaj schronienie dla siebie i swoich rodzin. Opiekunem i duszpasterzem w Chociwlu jest brat Henryk Kufeld. On i jego rodzina od początku wojny na Ukrainie zaangażowali się w pomoc i opiekę nad uchodźcami. Wszyscy wiemy, że głównie są to kobiety i dzieci, a w Chociwlu dodatkowo jest też grupa seniorów i osób niepełnosprawnych. Przyjęcie tych ludzi w okresie zimowym w niedogrzanym obiekcie było wielkim wyzwaniem. Bóg jednak pobłogosławił i można powiedzieć – przez wiarę - przyjęliśmy tu naszych bliźnich. Przeżyli zimę, zostali zatroszczeni, nakarmieni i uszanowani. Regularnie odbywają się tam nabożeństwa i grupy biblijne. Cały obiekt służy ludziom. Szanując prywatność mieszkańców budynku nie umieszczałem ich na zdjęciach. Dzielę się jednak z wami fotorelacją, która pokazuje jak wielka praca została już wykonana na obiekcie wspólnie ze zborem w Poznaniu, bratem Henrykiem, mieszkańcami i liczną grupą ofiarodawców. Wielkim przedsięwzięciem był remont dachu nad częścią mieszkalną, wymiana okien i wiele remontów adaptacyjnych wewnątrz tak, żeby warunki życia mogły być lepsze. Dziękujemy za to wszystko Bogu, który okazuje wielką łaskę.

Teraz chcemy zabrać się za system centralnego ogrzewania i pokrycie dachowe nad salą nabożeństw. Widzicie sufit, który pokazuje, że dach przecieka. Na zdjęciach zobaczycie też baptysterium w fazie remontu. Chcemy by sala nabożeństw mogła służyć w pełnym wymiarze. Wiele prac wewnętrznych, wykonywanych jest tzw. systemem gospodarczym. To obniża koszty i powoduje, że możemy wykonać większy zakres niezbędnych robót. Jednak są takie, które potrzebują profesjonalnych działań wykonywanych przez specjalistyczne firmy.

Chciałbym wezwać was, czytelników tego posta, do modlitwy o to miasto i o tę placówkę, by Ewangelia była tu głoszona dalej i ludzie pogłębiali swoją więź z Chrystusem. Módlmy się też o brata Henryka, by Bóg dodawał mu siły i cierpliwości w tych wyzwaniach i w służbie. Jesteśmy wdzięczni za Zbór Genesis w Poznaniu i Pastora Robert Bożydaja i ich ogromne zaangażowanie w służbę placówki w Chociwlu.

Jeśli ktoś z was chciałby ofiarować na to dzieło w Chociwlu w wymiarze troski o ludzi i remont budynku, proszę prześlijcie swoją ofiarę na konto: IV Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu, Chrześcijańska Wspólnota Genesis, z dopiskiem: „wsparcie działalności i modernizacji obiektu placówki w Chociwlu” nr konta: 69 1140 2004 0000 3102 8230 7969.

KOSZALIN

W niedzielę o poranku udałem się na nabożeństwo do Zboru w Koszalinie (Baptyści Koszalin). Tutaj miałem przywilej uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej i podzielić się Słowem Bożym odnoszącym się do jedności Kościoła (Zboru) z Chrystusem. Ciekawą tego ilustracją jest wydarzenie opisane w Dz. Ap. 9, 1-5, gdzie czytamy krótki opis dialogu Szawła (późniejszego ap. Pawła) z „głosem” którym okazał się być... sam Pan Jezus Chrystus! Było to spotkanie dramatyczne i bardzo zaskakujące dla pewnego siebie człowieka, jakim był Szaweł. Fragment ten (to wydarzenie) wyraźnie pokazuje jedność Chrystusa z Jego Kościołem. A takie spojrzenie na Kościół zmienia perspektywę, z tego niestety najczęściej instytucjonalnego postrzegania Wspólnoty Chrześcijańskiej (Zboru), na bardziej organiczny, osobisty wymiar, żywy, aktywny i głęboki związek wierzących tworzących ten Kościół (Zbór) z Głową Kościoła – Jezusem Chrystusem. Wymiar, który powoduje, że przestaję widzieć siebie jako tylko biernego biorcę, tego co Kościół ma mi dać w czasie zgromadzenia, ale jako tego, który ma sam aktywnie wnosić we Wspólnotę wierzących (Kościół) to, czym, pozostając w jedności z Chrystusem, zostałem obdarowany. Wnoszę to, bo jestem jego integralną częścią, służę we Wspólnocie by ją budować, uzupełniać i chronić, a tym samym ja sam doznaję tego samego od innych, którzy tę Wspólnotę tworzą. To jest fenomen Kościoła zjednoczonego z Panem Jezusem Chrystusem!

Po nabożeństwie kontynuowaliśmy naszą społeczność z Braćmi i Siostrami przy wspólnych rozmowach, modlitwach. Dziękuję za gościnę Iwonie i Zbyszkowi Harasym gdzie wspólnie z Pastorem Sławkiem i jego żoną Anią mogłem się posilić. Była to smaczna uczta fizyczna (obiad) jak i ta duchowa (dzielenie się świadectwami Bożego działania w naszym życiu). Dziękuję!

Dziękuję Bogu za Jego Kościół, za Was, wierzących naśladowców Pana Jezusa w Chociwlu i w Koszalinie! Niech Wam Bóg Wszechmogący obficie błogosławi!

prezb. Marek Głodek


ELBLĄG

12 marca 2023 Zbór w Elblągu odwiedził Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, prezbiter Marek Glodek. Br. Marek podczas niedzielnego nabożeństwa podzielił się Słowem Bożym na temat organicznego charakteru Kościoła. Zostaliśmy przemienieni przez Ewangelię i powołani do tego, by dawać wyraziste świadectwo wiary w otaczającym nas świecie, a w Zborze służyć swoimi darami i je rozwijać!

Po nabożeństwie i czasie integracji w zborowej kawiarence Rada Zboru zaprosiła naszego szczególnego gościa na obiad do jednej z restauracji na elbląskiej starówce, gdzie mieliśmy czas dzielenia się tym, co Bóg czyni w naszym życiu oraz rozmowy o planach na przyszłość. Dziękujemy Bogu za zachęcającą wizytę i życzmy bratu Markowi dużo sił i błogosławieństwa Bożego w służbie przewodzenia Kościołowi.

Pastor Paweł Kugler

Tak, dziękuję Bogu za to, że mogłem być z Wami Bracia i Siostry na niedzielnym nabożeństwie. Jestem zbudowany waszą wiarą, świadectwami Bożego działania pośród Was, waszymi modlitwami, wspólnym śpiewem i troską o siebie nawzajem. Dziękuję za wiele ciekawych i budujących rozmów.

Pastorze Pawle, bracia, członkowie Rady Zboru, niech Bóg prowadzi Was dalej w służbie jakiej podjęliście się w Zborze. Trwajcie w duchowej jedności jaka jest między Wami i wsłuchujcie się w Boży głos. Niech Bóg błogosławi Wasze miasto i niech przez Was Chrystus będzie jeszcze bardziej poznany i przyjęty przez jego mieszkańców. Niech wielu zawierzy swoje życie Chrystusowi. O to się modlę! Zostańcie z Bogiem.

Prezb. Marek Glodek