fbpx
Spotkanie prowadzących KEKS

Spotkanie prowadzących KEKS

Wydrukuj Email

Spotkanie prowadzących Kursy Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego

Pięć lat temu grupa 24 kaznodziejów z Polski wzięła udział w pierwszej edycji KEKSa (Kursu Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego). Zajęcia prowadził Sean Martin z Word Partners. Był to niezwykły czas wędrówki przez różne księgi Biblii i pogłębiania pasji do Słowa Bożego i uczenia się biblijnego kaznodziejstwa ukierunkowanego na dzieło i osobę Jezusa Chrystusa, wszak Biblia to jedna księga jednego autora opowiadająca jedną historię o jednej osobie. Z uczestników pierwszej edycji wyłonił się KEKS Rdzeń, grupa 7 kaznodziejów, którzy obecnie prowadzą KEKSa w trzech różnych miejscach naszego kraju, stając się częścią światowego ruchu ludzi studiujących Słowo Boże. Dwa ostatnie dni były dla nas czasem wspólnego studiowania i wgłębienia się w przesłanie listu św. Pawła do Filipian aby ujrzeć wspaniałość Chrystusa i ze względu na Niego i Jego Królestwo wytwale, z radością, zaangażowaniem i poświęceniem uczestniczyć w dziele ewangelizacji. To był dobry czas. Pora wracać do domów i do naszych wspólnot aby zastosować słowa z Listu św Pawła do Filipian i doświadczyć związanej z nim przemiany

Prezb. Marcin Górnicki


Z wielką radością dołączam się do poniższego posta pastora Marcina Górnickiego.

KEKS”, czyli kursy kaznodziejstwa ekspozycyjnego, jak widać, nie straciły nic ze swojej dynamiki, a wręcz przeciwnie, poszerzają zakres swojego oddziaływania na tych, którzy obecnie uczestniczą w kolejnej jego edycji w trzech regionach naszego kraju. To wielkie błogosławieństwo dla naszego Kościoła!

W czasach, gdzie wszystko staje się relatywne, względne i nieokreślone, wierne wnikanie w tekst Słowa Bożego i rzetelne głoszenie prawd Ewangelii ma nieocenioną wartość dla naszego pokolenia. Kościół i jego kaznodzieje nie mogą odstąpić od wyraźnego, bezkompromisowego zwiastowania całej woli Bożej, by nie ulec trendom współczesności, o której dużo wcześniej pisał apostoł Paweł do Tymoteusza: Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym żądzom. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą ku baśniom... Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełnij swoją służbę!

Chcemy zatem i podejmujemy wysiłki, by rzetelnie pełnić swoją służbę. To potrzebuje wysiłku i wytrwałości. Dlatego przez takie wydarzenia (projekty) i wiele innych m.in. Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, Centrum Edukacji Liderów (CEL), chcemy wzajemnie pobudzać się do tego, by we właściwym czasie przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Te ostatnie dwa dni (wtorek, środa) to był dobry, wymagający czas wspólnego uczenia się, studiowania Listu do Filipian i dzielenia się marzeniami związanymi z naszym życiem i służbą.

Boże błogosław Twój Kościół i daj nam siłę i mądrość byśmy nigdy nie wyhamowali w tym, co nam w Chrystusie i przez Chrystusa zleciłeś!

Prezb. Marek Głodek