fbpx

Świętowanie Dnia Niepodległości Ukrainy

Wydrukuj Email
Świętowanie Dnia Niepodległości Ukrainy od 19 do 24 sierpnia w kilku polskich miastach.
Po długim czasie przygotowań, jako Rada Kościoła we współpracy z Kościołem Baptystów Ukrainy oraz innymi partnerami z Ukrainy i pod patronatem Ambasadora Ukrainy w Polsce rozpoczynamy od dnia dzisiejszego cykl spotkań - nabożeństw i wydarzeń - związanych z DNIEM NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY, który obchodzony jest od 24 sierpnia 1992 r. Rok wcześniej uchwalono deklarację Niepodległości Ukrainy i dzień ten jest uważany za powstanie tego kraju w obecnej formie.

Wspomniane wydarzenia, oprócz oczywistego politycznego akcentu ogłoszonej i uzyskanej niepodległości, będą miały wyraźnie charakter misyjny, ewangelizacyjny oraz integracyjny. Łączymy się z naszymi sąsiadami z Ukrainy, którzy w tym czasie są tak boleśnie doświadczani i chcemy nam wszystkim po raz kolejny wskazać na Chrystusa, który ogłosił nasze uwolnienie od grzechu i bezpieczeństwo wiecznego życia w Jego obecności.

Dołączcie do modlitw w tych miastach, które są wyszczególnione w prezentowanym filmie. Módlmy się w te dni o nasz naród, o Ukrainę, ale przede wszystkim głośmy to wyzwolenie darowane nam w Chrystusie, niech w życiu wielu ludzi to Chrystusowe ogłoszenie niepodległości w wymiarze duchowym nastąpi.

Jako baptyści zawsze wspieraliśmy dążenie ludzi do wolności, do niepodległości, do życia wg Bożych standardów. Teraz również chcemy dać wyraz naszej gotowości do tego wsparcia i naszej jedności w tych dążeniach. Cieszymy się, że po raz kolejny, jako Kościół Baptystów w Polsce, możemy inicjować takie wydarzenia w przestrzeni publicznej.

Dziękujemy Wam wszystkim, którzy poświęciliście czas, ofiarowaliście środki. Dziękujemy tym, którzy zdecydowali się być organizatorami i koordynatorami tych wydarzeń.

Boże błogosław Twój Kościół w Polsce i na Ukrainie i wszędzie tam, gdzie Boże dzieci reprezentują Chrystusa.
prezb. Marek Głodek

Warszawa
19 sierpnia, 16:00, ul. Waliców 25

Lublin
20 sierpnia, 18:00, ul. Marii Curie Skłodowskiej 5, Filharmonia

Kraków
20 sierpnia, 11:00, Plac Jana Matejki

Bydgoszcz
20 sierpnia, 11:00, Wyspa Młyńska

Gdańsk
21 sierpnia, 14:00, ul. Dąbrowskiego 11

Poznań
21 sierpnia, 15:00, Park Jana Pawła II

Chełm
21 sierpnia, 17:00, Plac Tysiąclecia 1

Katowice
21 sierpnia, 13:00, Park Bogucki

Narew
21 sierpnia, 10:00, ul. Poniatowskiego 4

Szczytno
21 sierpnia, 13:00, ul. Sienkiewicza 3

Warszawa Radość
24 sierpnia, 18:00, ul. Szczytnowska 35/39