fbpx
Wielkanoc 2022

Wielkanoc 2022

Wydrukuj Email

Życzenia wielkanocne

WIELKANOC 2022
"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby nawet umarł - żyć będzie." - Ewangelia Jana 11:25

Zmartwychwstanie to święto nadziei.
Nasz Pan Zbawiciel, Jezus Chrystus pokonał śmierć i w ten sposób pokazał, że ostatnie słowo o ludzkim życiu nie należy do głuchego grobu, ale do NIEGO - Zwycięzcy nad wszelkim złem!
Niech więc dzieło Golgoty wnosi w nasze życie pokój i nadzieję!

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
prezbiter Marek Glodek

EASTER 2022
"Jesus said to her: I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live" - John 11:25

The Resurrection is a celebration of hope.
Our Lord Savior, Jesus Christ has overcome death and by doing this, He has shown that the last word on human life does not belong to a silent grave, but to HIM - the Victor over all evil!
May the work of Golgotha bring peace and hope into your lives!

Blessed be the Resurrection of the Lord.
Rev. Marek Głodek
President of the Baptist Union of Poland

ПАСХА 2022
"Промовив до неї Ісус: Я воскресіння і життя. Хто вірує в Мене, хоч і помре, буде жити." - Ів. 11:25

Воскресіння – це свято надії.
Господь наш Спаситель Ісус Христос переміг смерть і таким чином показав, що останнє слово про людське життя належить не глухому гробу, а ЙОМУ – Переможцю над усім злом!
Тож нехай подвиг Голгофи принесе мир і надію в наше життя!
Благословенних свят Воскресіння Господнього.

Пресвітер Марек Глодек
Голова Ради Християн Баптистів в Польщі