fbpx
Wizyta w Orzeszu

Wizyta w Orzeszu

Wydrukuj Email

Uroczystość nadania tytułu prezbitera pastorowi Robertowi Rejkowi oraz 70. rocznica urodzin prezb. Łucjana Gizdonia.

W dniach 5-6 sierpnia odwiedziłem Zbór Chrześcijan Baptystów w Orzeszu. Zarówno sobotnie jak i niedzielne nabożeństwo były ważnymi wydarzeniami dla pastorów Zboru, jak i całej wspólnoty wierzących.

W sobotę o godz. 16.00 miała miejsce uroczystość nadania tytułu prezbitera bratu Robertowi Rejkowi, który od wielu lat, razem z prezbiterem Łucjanem Gizdoniem, pełni funkcję pastora zboru. Nabożeństwo zgromadziło wielu gości z regionu, a w uroczystości udział wzięli prezb. Jerzy Rogaczewski, pastor I Zboru KChB w Katowicach, prezb. Grzegorz Bednarczyk, pastor KChB w Bielsku Białej, no i oczywiście prezb. Łucjan Gizdoń. Bracia podzielili się krótko stosownym do uroczystości Słowem Bożym, a następnie wspólnie modliliśmy się o brata Roberta, nadając mu tytuł prezbitera i błogosławiąc do dalszej wiernej Służby. Modliliśmy się również o żonę brata Roberta - Bogumiłę, by jako rodzina dalej razem trwali w służbie na rzecz Bożego Królestwa.

Takie zgromadzenie Kościoła to nie tylko miła uroczystość, ale również uświadomienie sobie na nowo wielkiej odpowiedzialności, która została powierzona nam wszystkim przez Głowę Kościoła, Jezusa Chrystusa. Tą odpowiedzialnością jest wierność Jemu i Jego Słowu.

Dziękuję za was Bracia i Siostry ze Zboru w Orzeszu. Dziękuję Braciom z Okręgu Śląskiego, z którymi miałem przywilej służyć w czasie tego nabożeństwa. Bracie Robercie - bądź wierny w tym wszystkim, czym obdarzył i do czego powołał Cię twój Zbawiciel!

W niedzielę o godz. 10:30 mieliśmy kolejne nabożeństwo, w czasie którego oddawaliśmy chwałę naszemu Bogu. Dziękowaliśmy śpiewem i modlitwą za dar zbawienia ofiarowany nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, biorąc udział w Wieczerzy Pańskiej. Chleb i kielich z winem symbolizują Jego ofiarę złożoną za nasz grzech na Krzyżu, na Golgocie. Wieczerza jest czasem wspólnoty tych, którzy skorzystali przez wiarę z tej ofiary i teraz z radością i nadzieją oczekują na swojego Pana! W drugiej części nabożeństwa mogłem podzielić się Słowem Bożym o wielkiej wartości jaką jest Kościół, wspólnota wierzących – Ciało Chrystusa, wzywając obecnych do zawierzenia swojego życia Chrystusowi. I tak się stało – dwie osoby zdecydowały się zawołać do Zbawiciela o oczyszczenie od grzechu i moc do zwycięskiego życia według Bożych standardów.

W końcowej części nabożeństwa . Brat Łucjan jest Przewodniczącym Rady Okręgu Śląskiego i Pastorem Zboru w Orzeszu. Łucjan, to wieloletni duszpasterz i nauczyciel Słowa Bożego. Cały zbór modlił się o Jubilata i jego małżonkę Ewę, by Bóg ich dalej błogosławił i używał dalej w służbie. Po nabożeństwie kontynuowaliśmy naszą społeczność przy stołach, rozmawiając ze sobą i modląc się o siebie. Dziękuję braterstwu Gizdoń za to, że mogłem przed wyjazdem do domu gościć u nich w domu na wspólnym urodzinowym obiedzie.

Niech Bóg błogosławi Wam Zborze Pański w Orzeszu. Czyńcie wytrwale i odważnie Chrystusa znanym. Was, bracia pastorzy, Łucjanie i Robercie niech Bóg wzmacnia w zadaniu przewodzenia temu zgromadzeniu wierzących w Waszym mieście i całym regionie. Ubłogosławiony wspólnotą z braćmi i siostrami, pełny uwielbienia dla Pana powróciłem w ten deszczowy wieczór do domu.

- prezb. Marek Glodek