fbpx
Podwójna ordynacja pastorska w Gdyni

Podwójna ordynacja pastorska w Gdyni

Wydrukuj Email

W niedzielę 30 stycznia o 16:00 w zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdyni, miała miejsce uroczystość wprowadzenia w urząd pastorów braci: Piotr Jurago i Mateusza Nowackiego.

Piotr Jurago jako wieloletni Przewodniczący Rady Zboru dał się poznać jako z jednej strony dobrze zorganizowany przedsiębiorca odnoszący sukcesy na polu biznesu, a z drugiej strony pełen zaangażowania i wrażliwości duszpasterz.

Mateusz Nowacki jest pełen oryginalnych pomysłów, za które kocha go młodzież, a inni nierzadko bywają zaskoczeni. Wydaje się odpowiedzią na potrzeby młodego pokolenia.

Nabożeństwo poprowadził pastor Zboru w Gdyni - Zbigniew Niemasik. Okolicznościowe kazanie wygłosił Przewodniczący Rady Kościoła, prezbiter Marek Głodek, w którym zachęcał do wierności Chrystusowi bez względu na okoliczności, a także do głoszenia Słowa w każdym czasie.

Uroczyste nabożeństwo zgromadziło przedstawicieli trójmiejskich zborów baptystycznych oraz braci i siostry z innych chrześcijańskich społeczności. Bracia przedstawili swoje świadectwa życia i powołania, a następnie odbyła się modlitwa o nowych pastorów z nałożeniem rąk. Modlili się prezbiter Krzysztof Osiecki - Przewodniczący Rady Okręgu Gdańskiego oraz trójmiejscy pastorzy Zbigniew Niemasik, Adrian Stróżek i Krzysztof Wantuch a wspólną modlitwę zakończył w imieniu całego Kościoła prez. Marek Głodek, następnie wzniesiono modlitwę o ich żony, a na sam koniec bracia złożyli oficjalne ślubowanie kościelne.

Pamiętajmy w modlitwie o nowych pastorów, Piotra i Mateusza oraz módlmy się o kolejne powołania.


Więcej w tej kategorii: « Święta 2021 Pomoc dla Ukraińców »