fbpx

Słowo Prawdy 5-6/2018

 


Słowo Prawdy, maj-czerwiec 2018

„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13:7). Tym numerem „Słowa Prawdy” chcemy uhonorować Billy’ego Grahama, naszego wybitnie używanego przez Boga w głoszeniu Słowa, brata w Chrystusie. Wspominamy o nim, bo tak mówi Słowo Boże. Bo warto. Bo życie ludzi wiernych Chrystusowi do końca należy naśladować.

Kazanie: Billy Graham - Boża sprawiedliwość

Rodzina: 8-11
Nauczanie: 3, 14, 17
Służba: 5, 12
Podróże: 22-34
Podsumowania: 37-48
Pożegnanie: 49-51