fbpx

Stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP w sprawie małżeństwa i rodziny

Uchwała Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP z dnia 3 maja 1997 r. w sprawie małżeństwa i rodziny.

Kościół Chrześcijan Baptystów - świadomy kryzysu moralności i osłabienia autorytetu małżeństwa i rodziny w naszym społeczeństwie:

  1. Uznaje Boskie pochodzenie instytucji małżeństwa, jako trwałego związku mężczyzny z kobietą (Mt 19,5-6; 1 Mojż 2,22-24), który przerwać może dopiero śmierć współmałżonka (1 Kor 7,39; Rz 7,2-3).
  2. Uznaje małżeństwo osoby wierzącej (odrodzonej) z niewierzącą (nieodrodzoną) za niezgodne z wolą Bożą (2 Kor 6, 14-15; 1 Kor 7, 39b.16; Ef 5,21-25; 1 Pt 3,7; 1 J 2,15), z wyjątkiem sytuacji opisanej w 1 Kor 7,12-14.
  3. Uznaje rozwód za niezgodny z wolą Bożą w stosunku do małżeństwa (Mal 2,13-16; 1 Kor 7,10-11.27a), możliwy zaś tylko w dwóch przypadkach opisanych w Mt 19,9 oraz 1 Kor 7,15. Powtórne małżeństwo jest możliwe po śmierci współmałżonka (1 Kor 7,39b).
  4. Uznaje współżycie seksualne przedmałżeńskie i pozamałżeńskie za grzech cudzołóstwa lub wszeteczeństwa (2 Mojż 20,14.17; 3 Mojż 18,20; 20,10; Gal 5,19.21c).
  5. Uznaje świętość życia seksualnego w małżeństwie, mającego na względzie zarówno prokreację, jak i satysfakcjonujące dopełnienie miłości małżeńskiej (1 Mojż 1,28; 2,23-24; Prz 5,18-19; Kazn 9,9; 5 Mojż 24,5; 1 Kor 7,3-5).
  6. Uznaje prawo małżonków do planowania rodziny (1 Mojż 1,28) według własnego sumienia (Dz 24,16; Tyt 1,15), dopuszczając stosowanie zarówno metod naturalnych, jak i środków antykoncepcyjnych - z wyjątkiem tych, które powodują wczesne poronienie (1 Kor 7,4-6; 2 Mojż 20,13).
  7. Uznaje aborcję za grzech - złamanie przykazania: "Nie zabijaj" (2 Mojż 20,13; Jak 2,11).
  8. Uznaje praktyki homoseksualne (1 Mojż 18,20; 19,4-5; 3 Mojż 18,22; 20,13; Rz 1,25-28) oraz inne zboczenia seksualne za grzech.