fbpx

Uchwały Rady Kościoła kadencji 2017-2021

W dniu 19 lutego 2021 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XI posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym podjęto uchwały:

 1. Uchwała Prezydium Rady Kościoła w sprawie postępu prac przy ul. Hubskiej 88 we Wrocławiu.
 2. Uchwała Prezydium Rady Kościoła w sprawie inwestora zastępczego projektu przy ul. Hubskiej 88 we Wrocławiu.

 

W dniu 8 lutego 2021 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się X posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym podjęto uchwały:

 1. Uchwała Prezydium Rady Kościoła w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2017-2021.
 2. Uchwała Prezydium Rady Kościoła w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Wioletty Wardęgi.
 3. Uchwała Prezydium Rady Kościoła w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia pracowników Kancelarii Kościoła.

 

W dniach 7-8 lutego 2021 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XXII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2021.
 2. Uchwała o finansowym wsparciu Mykola Glavnyka.
 3. Uchwała o finansowym wsparciu Grzegorza Skobla.
 4. Uchwała ws. wsparcia finansowego dla Duszpasterza Duszpasterzy.
 5. Uchwała o finansowym wsparciu Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.
 6. Uchwała o finansowym wsparciu J. Prekiela.
 7. Uchwała o finansowym wsparciu misjonarzy Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.
 8. Uchwała o powołaniu D. Amilianowicza na urząd misjonarza Rady Kościoła.
 9. Uchwała w sprawie zakupu prenumeraty Miesięcznika Słowo Prawdy na rok 2021.
 10. Uchwała w sprawie Egzaminu Kościelnego Łukasza Turakiewicza.
 11. Uchwała o powołaniu Mykhaylo Baloha do Rady Misji wśród Ukraińców w Polsce.
 12. Uchwała w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XLII Krajowej Konferencji Kościoła.
 13. Uchwała w sprawie projektu uchwały na Krajową Konferencję Kościoła (1).
 14. Uchwała w sprawie projektu uchwały na Krajową Konferencję Kościoła (2).

 

W dniach 6-7 grudnia 2020 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XXI posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała o przyjęciu rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Baptystycznej Akcji Charytatywnej.
 2. Uchwała o umocowaniu Prezydium Rady Kościoła do podpisania umowy użyczenia nieruchomości w Rzegnowie.
 3. Uchwała zatwierdzająca Plan Krajowej Konferencji Kościoła 2021.
 4. Uchwała o poparciu kandydatury prezb. Mateusza Wicharego na funkcję Wice Prezydenta w European Baptist Federation.
 5. Uchwała o inwestycji Rady Kościoła w budynek przy ul. Hubskiej 88 we Wrocławiu.
 6. Uchwała w sprawie projektu uchwały na Krajową Konferencję Kościoła.
 7. Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Etyki i Teologii KChB w RP.
 8. Uchwała w sprawie powołania członka Komisji Etyki i Teologii KChB w RP.
 9. Uchwała w sprawie udostępnienia delegatom na Krajową Konferencję Kościoła Stanowiska ws. płci i seksualności wraz z instrukcją.
 10. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Amazing Grace” w Poznaniu.
 11. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Amazing Grace” w Poznaniu do Okręgu Pomorskiego.
 12. Uchwała w sprawie Egzaminu Kościelnego Krzysztofa Wantucha.
 13. Uchwała w sprawie Egzaminu Kościelnego Piotra Jurago.
 14. Uchwała w sprawie Egzaminu Kościelnego Mateusza Nowackiego.
 15. Uchwała w sprawie Egzaminu Kościelnego Grzegorza Jaegera.
 16. Uchwała o wpisaniu w Rejestrze Pastorów Kościoła rozpoczęcia posługi pastorskiej Janusza Żydka w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chorzowie.
 17. Uchwała o wpisaniu w Rejestrze Pastorów Kościoła rozpoczęcia posługi pastorskiej Tomasza Otremby w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów „Wspólnota Św. Trójcy” w Cieszynie.
 18. Uchwała o anulowaniu uchwały Rady Kościoła z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wykreśleniu Romana Baranowskiego z Rejestru Pastorów Kościoła i zmianie charakteru jego posługi.

 

W dniu 2 października 2020 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XX posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała ws. nieruchomości przy ul. Hubskiej 88 we Wrocławiu.
 2. Uchwała o wpisaniu Gerarda Krzysztofa Biernackiego do Rejestru Pastorów Kościoła.
 3. Uchwała ws. nieruchomości w Białymstoku.
 4. Uchwała ws. działalności W.Atapina.

 

W dniach 6-7 września 2020 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XIX posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała o wpisaniu w Rejestrze Pastorów Kościoła rozpoczęcia posługi pastorskiej Wojciecha Kowalewskiego w III Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu.
 2. Uchwała ws. przyznania tytułu prezbitera pastorowi Michałowi Szlachetce.
 3. Uchwała o zniesieniu Zboru Narewka.
 4. Uchwała o ustaleniu wytycznych ws. nieruchomości przy ul. Hubskiej 88 we Wrocławiu.

 

W dniu 26 maja 2020 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się IX posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021.

 

W dniach 17-18 maja 2020 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XVIII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Aneks do Uchwały o powołaniu na misjonarza Ksawerego Sroki.
 2. Uchwała o zmianie terminu XLII Krajowej Konferencji Kościoła.
 3. Uchwała ws. listu do Zborów przed KKK.
 4. Uchwała o ustaleniu wytycznych ws. nowej formy zarządu nieruchomością przy ul. Waliców 25 w Warszawie.
 5. Uchwała o umocowaniu Prezydium Rady Kościoła do analizy możliwych misyjnych projektów inwestycyjnych.
 6. Uchwała o wpisaniu Mykhaylo Baloha do Rejestru Pastorów Kościoła.
 7. Uchwała o powołaniu Małgorzaty Poterewicz na pełnomocnika Rady Kościoła do spraw Ośrodka KChB w Świętajnie.
 8. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Kalwaria” w Górze Kalwarii.
 9. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Kalwaria” w Górze Kalwarii do Okręgu Centralnego.
 10. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Kościół Droga Życia” w Poznaniu.
 11. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Kościół Droga Życia” w Poznaniu do Okręgu Pomorskiego.
 12. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Cieszynie – „Wspólnota Św. Trójcy”.
 13. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Cieszynie – „Wspólnota Św. Trójcy” do Okręgu Śląskiego.
 14. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chorzowie.
 15. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chorzowie do Okręgu Śląskiego.

 

W dniu 5 marca 2020 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VIII posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021.

1. Uchwała Prezydium Rady Kościoła w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2017-2021.

 

W dniu 6 stycznia 2020 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VII posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021.

 1. Uchwała Prezydium Rady Kościoła w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia pracowników Kancelarii Kościoła od stycznia 2020 r.

 

W dniach 5-6 stycznia 2020 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XVII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała ws. kosztów podróży Rady Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.
 2. Uchwała o finansowym wsparciu Mykola Glavnyka.
 3. Uchwała o finansowym wsparciu Rafała Witkowskiego.
 4. Uchwała o finansowym wsparciu Słowiańskiego Centrum Misji i Integracji.
 5. Uchwała o finansowym wsparciu Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2020.
 7. Uchwała o wpisaniu Konrada Grondysa do Rejestru Pastorów Kościoła.
 8. Uchwała o wykreśleniu Dawida Pacyniaka z Rejestru Pastorów Kościoła.
 9. Uchwała o nowym zakresie obowiązków dla misjonarza Beaty Wichary.
 10. Uchwała o odwołaniu D. Amilianowicza z urzędu misjonarza Rady Kościoła.
 11. Uchwała o finansowym wsparciu misjonarzy Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

 

W dniach 17-18 listopada 2019 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XVI posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała o nowym teście wchodzącym w skład Egzaminu Kościelnego.
 2. Uchwała ws. wsparcia finansowego dla Duszpasterza Duszpasterzy.
 3. Uchwała ws. dofinansowania konferencji dla żon pastorów.
 4. Uchwała o wyznaczeniu Komisji Egzaminacyjnej dla Mykhaylo Baloha.
 5. Uchwała o powołaniu członków Komisji Etyki i Teologii Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.
 6. Uchwała o wyznaczeniu terminu pierwszego posiedzenia Komisji Etyki i Teologii Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.
 7. Uchwała o powołaniu Komitetu Organizacyjnego XLII Krajowej Konferencji Kościoła.
 8. Uchwała w sprawie zakupienia prenumeraty Miesięcznika Słowo Prawdy na rok 2020.
 9. Uchwała o wpisaniu Grzegorza Skobla do Rejestru Pastorów Kościoła.

W dniach 8-9 września 2019 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XV posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w Polanowie.
2. Uchwała ws. zatwierdzenia podstawy programowej nauczania religii Kościoła chrześcijan Baptystów w RP dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
3. Uchwała o powołaniu członków Rady Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.
4. Uchwała o wykreśleniu Dariusza Cieślaka z Rejestru Pastorów Kościoła.
5. Uchwała o wpisaniu Łukasza Woźniaka do Rejestru Pastorów Kościoła.
6. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Mykhaylo Baloha.
7. Uchwała o powołaniu członków Komisji Etyki i Teologii Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.
8. Uchwała o zwołaniu Krajowej Konferencji Kościoła 2020.
9. Uchwała o terminie konferencji kaznodziejskiej KChB w RP w 2020 r.

 

W dniu 12 sierpnia 2019 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VI posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021

 

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Gnieźnie przy ulicy Mickiewicza 7a odbyło się V posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021.

 

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się IV posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym podjęto uchwałę:

Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia 13 czerwca 2019 r. ws. określenia warunków służby Baptystycznej Akcji Charytatywnej w Rzegnowie.


W dniu 7 czerwca 2019 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XIV posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o wpisaniu w Rejestrze Pastorów Kościoła rozpoczęcia posługi pastorskiej Marka Kamińskiego w Drugim Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie,
2. Uchwała o wpisaniu Remigiusza Neumanna do Rejestru Pastorów Kościoła,
3. Uchwała o wyznaczeniu terminu Egzaminu Kościelnego Grzegorza Skobla oraz składu Komisji Egzaminacyjnej,
4. Uchwała o finansowym wsparciu Grzegorza Skobla,
5. Uchwała o powołaniu członków Komisji Etyki i Teologii Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

 

W dniach 28-29 kwietnia 2019 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XIII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała dotycząca Stanowiska ws. małżeństw, rozwodów i powtórnych małżeństw,
2. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Komisji Etyki i Teologii,
3. Uchwała o przyjęciu Ramowego Regulaminu Zborowego,
4. Uchwała o udzieleniu poparcia udziału prezb. Mateusza Wicharego w Komisji Nominacyjnej Europejskiej Federacji Baptystycznej,
5. Uchwała o Konferencji Kaznodziejskiej 2019,
6. Uchwała o przedstawieniu Krajowej Konferencji Kościoła wniosku o rozważenie wyjścia z Polskiej Rady Ekumenicznej,
7. Uchwała o wyznaczeniu Komisji Egzaminacyjnej,
8. Uchwała o ustanowieniu IV Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Biblia i Misja” w Krakowie,
9. Uchwała o przynależności IV Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Biblia i Misja” w Krakowie do Okręgu Południowego,
10. Uchwała o wpisaniu w Rejestrze Pastorów Kościoła rozpoczęcia posługi pastorskiej Piotra Słomiana w IV Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów „Biblia i Misja” w Krakowie,
11. Uchwała o wpisaniu w Rejestrze Pastorów Kościoła rozpoczęcia posługi pastorskiej Roberta Miksy w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów EXE w Gdańsku,
12. Uchwała o wpisaniu w Rejestrze Pastorów Kościoła rozpoczęcia posługi pastorskiej Gustawa Cieślara w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Olsztynie,
13. Uchwała o wpisaniu w Rejestrze Pastorów Kościoła rozpoczęcia posługi pastorskiej Sławomira Bilińskiego w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie,
14. Uchwała o wpisaniu w Rejestrze Pastorów Kościoła rozpoczęcia posługi pastorskiej Arkadiusza Sobasza w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów „Boża Rodzina” w Koszalinie,
15. Uchwała o wpisaniu w Rejestrze Pastorów Kościoła rozpoczęcia posługi pastorskiej Dariusza Banickiego w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów „Anastasis” we Wrześni,
16. Uchwała o wpisaniu w Rejestrze Pastorów Kościoła rozpoczęcia posługi pastorskiej Michała Domagały w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Giżycku,
17. Uchwała o wykreśleniu Romana Baranowskiego z Rejestru Pastorów Kościoła,
18. Uchwała o wykreśleniu Bogdana Zaborowskiego z Rejestru Pastorów Kościoła,
19. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów EXODUS,
20. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Konrada Grondysa,
21. Uchwała o powołaniu Rady Misji wśród Ukraińców w Polsce.

 

W dniu 28 kwietnia 2019 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się III posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym podjęto uchwałę:

Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2017-2021.

 

W dniach 17-18 marca 2019 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o wyznaczeniu Komisji Egzaminacyjnej,
2. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów EXE w Gdańsku,
3. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów EXE w Gdańsku do Okręgu Gdańskiego,
4. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Łukasza Woźniaka,
5. Uchwała o upoważnieniu duchownych do ordynacji Remigiusza Neumanna.

 

W dniach 13-14 stycznia 2019 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XI posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej Baptystycznej Akcji Charytatywnej,
2. Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej Baptystycznej Akcji Charytatywnej,
3. Uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej Diakonatu Powierniczego „Betezda”,
4. Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej Diakonatu Powierniczego „Betezda”,
5. Uchwała o finansowym wsparciu Rafała Witkowskiego,
6. Uchwała o wykreśleniu Waldemara Bronowickiego z Rejestru Pastorów Kościoła,
7. Uchwała o wyznaczeniu Komisji Egzaminacyjnej,
8. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2019,
9. Uchwała w sprawie zakupienia prenumeraty Miesięcznika Słowo Prawdy na rok 2019,
10. Uchwała o ustanowieniu Drugiego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gorzowie Wielkopolskim,
11. Uchwała o przynależności Drugiego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gorzowie Wielkopolskim do Okręgu Pomorskiego,
12. Uchwała o powołaniu Jana Prekiela na misjonarza przy Radzie Kościoła,
13. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Sebastiana Lachowicza,
14. Uchwała o wpisaniu Roberta Boryczki do Rejestru Pastorów Kościoła,
15. Uchwała o wpisaniu Rafała Witkowskiego do Rejestru Pastorów Kościoła,
16. Uchwała w sprawie oświadczeń duchownych Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP


W dniach 28-29 października 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się X posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie delegacji Rady Kościoła względem Zboru KChB w Zabrzu,
2. Uchwała w sprawie nieruchomości przy ul. Waliców 25 w Warszawie,
3. Uchwała o terminie konferencji kaznodziejskiej KChB w RP w 2019 r.,
4. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nowe Życie” w Poznaniu,
5. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nowe Życie” w Poznaniu do Okręgu Pomorskiego,
6. Uchwała o wykreśleniu Tomasza Krążka z Rejestru Pastorów Kościoła,
7. Uchwała o wyznaczeniu Komisji Egzaminacyjnej,
8. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Jerzego Januszyka.


W dniu 5 października 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się IX posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o nie wnoszeniu sprzeciwu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Pasłęku,
2. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Rafała Witkowskiego.

 

W dniach 2-3 września 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VIII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o wsparciu finansowym projektu M4
2. Uchwała o powołaniu członka Rady Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie,
3. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Roberta Boryczki,
4. Uchwała udzielająca pełnomocnictwa Adamowi Gutsche,
5. Uchwała o powołaniu Pawła Farynowskiego na misjonarza Rady Kościoła,
6. Uchwała o wsparciu finansowym pastora Ivana Krasnoshapki,
7. Uchwała o zatwierdzeniu kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej Egzaminu Kościelnego,
8. Uchwała o powołaniu Komitetu Organizacyjnego XLI Krajowej Konferencji Kościoła.

 

W dniach 17-18 czerwca 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o zwołaniu Krajowej Konferencji Kościoła 2019.
2. Uchwała o przyjęciu Ramowego Regulaminu dotyczącego podopiecznych baptystycznych zborów polskich.
3. Uchwała o zatwierdzeniu Regulaminu Ochrony Danych Osobowych Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu – Poznan International Church.
5. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu – Poznan International Church do Okręgu Pomorskiego.
6. Uchwała o wyznaczeniu daty poprawkowego Egzaminu Kościelnego Krzysztofa Biernackiego.

 

W dniach 6-7 maja 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VI posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o nadaniu statutu Baptystycznej Akcji Charytatywnej.
2. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie do Okręgu Gdańskiego.
3. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu.
4. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu do Okręgu Pomorskiego.
5. Uchwała o powołaniu członków Rady Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Anastasis” we Wrześni.
7. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Anastasis” we Wrześni do Okręgu Pomorskiego.

 

Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 marca 2018 r. wprowadzająca projekt uchwały na Krajową Konferencję Kościoła w sprawie zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

W dniu 4 marca 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się II posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021.

 

W dniach 25-26 lutego 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się V posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie porządku obrad XL Krajowej Konferencji Kościoła,
2. Uchwała o upoważnieniu Prezydium Rady Kościoła do przedstawienia projektu uchwały zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego w sprawie danych osobowych na Krajową Konferencję Kościoła,
3. Uchwała o terminie konferencji kaznodziejskiej KChB w RP w 2018 r.
4. Uchwała o powołaniu prezbitera dr. Włodzimierza Tasaka na Rektora Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie,
5. Uchwała o odwołaniu członka Rady Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie,
6. Uchwała o powołaniu członka Rady Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie,
7. Uchwała o powołaniu Przewodniczącego Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
8. Uchwała o powołaniu Przewodniczącego Rady Służby Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP,
9. Uchwała o powołaniu członków Rady Służby Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP,
10. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej jako całości na rok 2018,
11. Uchwała w sprawie zakupienia prenumeraty Miesięcznika Słowo Prawdy na rok 2018,
12. Uchwała o dofinansowaniu konferencji młodzieżowej „Nie zmarnuj życia” w Elblągu,
13. Uchwała o dofinansowaniu rehabilitacji brata Mariana Karzełka,
14. Uchwała w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2017-2021,
15. Uchwała o dofinansowaniu Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie do 30 czerwca 2018 roku,
16. Uchwała o finansowym wsparciu Baptystycznej Akcji Charytatywnej,
17. Uchwała o odwołaniu Oleksandra Nakonechnyi z urzędu misjonarza Rady Kościoła,
18. Uchwała o powołaniu Anety Krzywickiej na misjonarza przy Radzie Kościoła,
19. Uchwała o wykreśleniu Mariusza Bartkowskiego z Rejestru Pastorów Kościoła.

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się IV posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o nadaniu regulaminu Komisji Prawnej,
2. Uchwała o włączeniu programu M4 do Strategii rozwoju Kościoła na lata 2017-2021,
3. Uchwała o przeniesieniu Zboru „Inkubator” w Szczecinie z Okręgu Gdańskiego do Okręgu Pomorskiego,
4. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie „Boża Rodzina”,
5. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie „Boża Rodzina” do Okręgu Pomorskiego,
6. Uchwała o wpisaniu Ivana Krasnoshapki do Rejestru Pastorów Kościoła,
7. Uchwała o dofinansowaniu Słowiańskiego Centrum Misji i Integracji w roku 2018,
8. Uchwała o dofinansowaniu misjonarza z Funduszu Misyjnego w roku 2018.

 

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP na swoim III posiedzeniu kadencji 2017-2021, które odbyło się w dniu 5 października 2017 r., podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o powołaniu Koordynatora ds. Duszpasterstwa Pastorów,
2. Uchwała o przyjęciu Strategii rozwoju Kościoła na lata 2017-2021,
3. Uchwała o wyborze członków Rady Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej kadencji 2017-2021
4. Uchwała o upoważnieniu pastorów do ordynacji I. Krasnoshapki w Zborze KChB w Zelowie
5. Uchwała o zwołaniu Krajowej Konferencji Kościoła w 2018 roku i powołaniu Komitetu Organizacyjnego
6. Uchwała o powołaniu na misjonarza przy Radzie Kościoła D. Amilianowicza,
7. Uchwała o powołaniu Baptystycznej Akcji Charytatywnej i nadaniu jej statutu,
8. Uchwała o powołaniu Rady Nadzorczej Baptystycznej Akcji Charytatywnej,
9. Uchwała o zakupie nieruchomości w Rzegnowie pod Gnieznem,
10. Uchwała o zwołaniu pierwszego posiedzenia Komisji Prawnej,
11. Uchwała w sprawie zakupu samochodu służbowego.

 

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP na swoim II posiedzeniu kadencji 2017-2021, które odbyło się w dniach 3-4 września 2017 r., podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Krzysztofa Biernackiego,
2. Uchwała o przeniesieniu Zboru „Droga Zbawienia” w Białymstoku z Okręgu Pomorskiego do Okręgu Białostockiego,
3. Uchwała o powołaniu przedstawicieli Rady Kościoła w Komisji Prawnej,
4. Uchwała o wpisaniu Samuela Skrzypkowskiego do Rejestru Pastorów Kościoła,
5. Uchwała o powołaniu Rady Nadzorczej Diakonatu,
6. Uchwała o wysokości składek na Towarzystwo Biblijne.

 

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP na swoim I posiedzeniu kadencji 2017-2021, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2017 r., podjęła następujące uchwały:

 1. Wybrano prezbitera Henryka Skrzypkowskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Kościoła.
 2. Wybrano Prezydium Rady Kościoła – członkowie Prezydium Rady Kościoła to prezb. Marek Głodek oraz prezb. Marcin Górnicki.

 

W dniu 17 czerwca 2017 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się I posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021. Podjęto uchwały:

 1. Uchwała o powołaniu na misjonarza Danuty Marcyniak.
 2. Uchwała o powołaniu na misjonarza Ksawerego Sroki.