fbpx

Uchwały Rady Kościoła kadencji 2013-2017

Uchwały podjęte na I posiedzeniu Rady Kościoła 21-22 czerwca 2013 r. w Warszawie

 1. Wybór prezbitera Henryka Skrzypkowskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Kościoła i powołanie dwóch Członków Prezydium: Ireneusza Skoczenia i Mariusza Sochy.
 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej Diakonatu Powierniczego „Betezda”.
 3. Dopuszczenie do egzaminu kościelnego Mariusza Bartkowskiego, Jarosława Korzeniowskiego, Michała Prończuka i Janusza Zwierzchowskiego.
 4. Ustalenie obowiązującej wykładni przepisu § 7 ust. 1 pkt 12 Statutu Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.
 5. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2013-2017.

Uchwały podjęte na II posiedzeniu Rady Kościoła 24 lipca 2013 r. w Warszawie

 1. Wpisanie Bartosza Kaczorka jako pastora Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim w Rejestrze Pastorów Kościoła.
 2. Wpisanie Janusza Zwierzchowskiego do Rejestru Pastorów Kościoła.

Uchwały podjęte na III posiedzeniu Rady Kościoła 17-18 września 2013 r. w Warszawie

 1. Wybór członków Rady Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zwołanie Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zaliczenie egzaminu kościelnego Mariusza Bartkowskiego i Randy Hackera.
 4. Ustanowienie Pełnomocnika Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej ds. współpracy z International Mission Board.
 5. Ustanowienie Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nakle nad Notecią.
 6. Zezwolenie Andrzejowi Sewerynowi na wykonywanie posługi zagranicą.
 7. Wpisanie rozpoczęcia posługi pastorskiej Andrzeja Seweryna w Polskim Kościele Chrześcijan Baptystów w Toronto (Kanada) w Rejestrze Pastorów Kościoła.
 8. Wpisanie rozpoczęcia posługi pastorskiej Henryka Skrzypkowskiego w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie w Rejestrze Pastorów Kościoła.
 9. Wpisanie zakończenia posługi pastorskiej Rafała Mleczki w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Radomiu w Rejestrze Pastorów Kościoła.
 10. Wykreślenie Grzegorza Bielachowicza z Rejestru Pastorów Kościoła.

Uchwały podjęte na I posiedzeniu Prezydium Rady Kościoła 25 października 2013 r. w Warszawie

 1. Delegowanie Urszuli Lis jako przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej.

Uchwały podjęte na IV posiedzeniu Rady Kościoła 24-25 listopada 2013 r. w Warszawie

 1. Powołanie członków Kapituły Odznaczeń.
 2. Wpisanie Jarosława Korzeniowskiego do Rejestru Pastorów Kościoła.
 3. Delegowanie Michała Stępnia, jako przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej.
 4. Uchwała w sprawie wydania Księgi pamiątkowej z okazji 80. rocznicy urodzin prezbitera Konstantego Wiazowskiego.
 5. Uchwała w sprawie egzaminu kościelnego Mariusza Bartkowskiego, Andrzeja Dobosza i Mariusza Klimczaka.
 6. Ogłoszenie konkursu na wykonanie projektu odznaczenia „Zasłużony dla polskiego ruchu baptystycznego”.
 7. Przyznanie tytułu prezbitera dr. Mateuszowi Wichary.
 8. Uchwała w sprawie zakupienia prenumeraty Miesięcznika Słowo Prawdy na rok 2014.

W dniu 16 grudnia 2013 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się II posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2013-2017.

W dniach 17-18 stycznia 2014 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 obyło się V posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia budżetu Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej – Kościoła jako całości na rok 2014;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2014 r. o objęciu patronatu nad konferencją naukową „Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w Kościele”;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2014 r. o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Antiochia” w Nidzicy;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2014 r. o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „INKUBATOR” w Szczecinie;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2014 r. w sprawie darowizny na rzecz Wydawnictwa Słowo Prawdy;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2014 r. w sprawie potwierdzenia wniosku Prezydium Rady Kościoła z dnia 16 grudnia 2013 r.;
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd pastora Randy Hackera.

W dniu 22 lutego 2014 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się III posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Prezydium Rady Kościoła podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia 22 lutego 2014 r. w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2013-2017;
 2. Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia 22 lutego 2014 r. o użyczeniu Wydawnictwu Słowo Prawdy pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn;
 3. Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia 22 lutego 2014 r. o objęciu patronatu honorowego nad koncertem z okazji 300. rocznicy urodzin Carla Philippa Emanuela Bacha;
 4. Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia 22 lutego 2014 r. o powołaniu prezbitera Marka Budzińskiego na członka Kapituły Odznaczeń;
 5. Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia 22 lutego 2014 r. w sprawie egzaminu kościelnego Mariusza Bartkowskiego i Mariusza Klimczaka.

W dniu 16-17 marca 2014 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VI posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Prezydium Rady Kościoła podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2014 r. o wniesieniu projektów uchwał Krajowej Konferencji Kościoła o zmianie uchwały Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r. Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2014 r. o wniesieniu projektu uchwały Krajowej Konferencji Kościoła o wystąpieniu z Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2014 r. o wpisaniu Randy Hackera do Rejestru Pastorów Kościoła;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2014 r. o wykreśleniu Andrzeja Kojmy z Rejestru Pastorów Kościoła;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 marca 2014 r. o powołaniu członków Rady Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 marca 2014 r. o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Tarnowskich Górach;
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd pastora Michała Prończuka.

W dniu 13-14 kwietnia 2014 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VII posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Prezydium Rady Kościoła podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 kwietnia 2014 r. o odwołaniu Eweliny Tołopiło z funkcji członka Rady Służby Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 kwietnia 2014 r. o odwołaniu Eweliny Tołopiło z funkcji wizytatora lekcji religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 kwietnia 2014 r. o powołaniu Hanny Kamińskiej na członka Rady Służby Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 kwietnia 2014 r. o wpisaniu Mariusza Bartkowskiego do Rejestru Pastorów Kościoła;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 kwietnia 2014 r. w sprawie egzaminu kościelnego Andrzeja Dobosza;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętach;
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu – Wspólnota Kaleb;
 8. Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 kwietnia 2014 r. o użyczeniu Fundacji „Bread of Life” nieruchomości w Trelkowie.
 9. Na przedmiotowym posiedzeniu Rady Kościoła, w dniu 14 kwietnia 2014 r., w związku z rezygnacją pastora Mariusza Sochy z członkostwa w Prezydium Rady Kościoła zmianie uległ jego skład osobowy. Aktualnie w skład Prezydium Rady Kościoła kadencji 2013-2017 wchodzą: prezbiter dr Mateusz Wichary – Przewodniczący Rady Kościoła, prezbiter Henryk Skrzypkowski – Wiceprzewodniczący Rady Kościoła, prezbiter Marek Budziński, prezbiter Ireneusz Skoczeń.

W dniu 17 maja 2014 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VIII posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Prezydium Rady Kościoła podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 maja 2014 r. o wpisaniu Michała Prończuka do Rejestru Pastorów Kościoła;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 maja 2014 r. o wpisaniu zakończenia posługi pastorskiej Sebastiana Zimy w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Mińsku Mazowieckim w Rejestrze Pastorów Kościoła;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 maja 2014 r. o wpisaniu rozpoczęcia posługi pastorskiej Sebastiana Zimy w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Giżycku w Rejestrze Pastorów Kościoła.

W dniach 22-23 czerwca 2014 r. w Baryczy, gm. Końskie odbyło się IX posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 22 czerwca 2014 r. o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Wejherowie;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 22 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminu kościelnego Remigiusza Neumanna;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 23 czerwca 2014 r. o zwołaniu Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniach 7-8 września 2014 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się X posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 7 września 2014 r. o odwołaniu Łukasza Nadolskiego z funkcji członka Rady Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 7 września 2014 r. o powołaniu Łukasza Woźniaka na członka Rady Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 7 września 2014 r. o wpisaniu rozpoczęcia posługi pastorskiej Christophera Osieckiego w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Wejherowie w Rejestrze Pastorów Kościoła;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 7 września 2014 r. o wpisaniu rozpoczęcia posługi pastorskiej Jarosława Korzeniowskiego w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Wejherowie w Rejestrze Pastorów Kościoła;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 7 września 2014 r. o wykreśleniu Rafała Mleczki z Rejestru Pastorów Kościoła;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 7 września 2014 r. w sprawie egzaminu kościelnego Marka Orlickiego i Piotra Słomiana;
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 8 września 2014 r. o zniesieniu VI Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie;
 8. Uchwała Rady Kościoła z dnia 8 września 2014 r. w sprawie delegowania Urszuli Lis, jako przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej do współpracy z Polskim Radio 24;
 9. Uchwała Rady Kościoła z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zakresu i sposobu korzystania przez Kancelarię Kościoła i Radę Kościoła z pomieszczeń budynku seminaryjnego Ośrodka Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie-Radości.

W dniu 11 października 2014 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XI posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następującą uchwałę:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 11 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia programu i podręczników do nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w szkołach ponadgimnazjalnych.

W dniach 30 listopada-1 grudnia 2014 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 1 grudnia 2014 r. o powołaniu Samuela Skrzypkowskiego na członka Rady Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 1 grudnia 2014 r. o zatwierdzeniu Regulaminu Pierwszego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku.

W dniach 16-17 stycznia 2015 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XIII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 stycznia 2015 r. o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Lubinie;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 stycznia 2015 r. o ustanowieniu Rosyjskojęzycznego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 stycznia 2015 r. o udzieleniu pełnomocnictwa do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości w Krynicy-Zdroju;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 stycznia 2015 r. o wpisaniu rozpoczęcia posługi pastorskiej Gustawa Cieślara w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Mińsku Mazowieckim w Rejestrze Pastorów Kościoła;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 stycznia 2015 r. o powołaniu prezbitera Marka Budzińskiego na delegata Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej do Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 stycznia 2015 r. o zmianie Statutu Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 6 lutego 2015 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się IV posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Prezydium Rady Kościoła podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie egzaminu kościelnego Piotra Czerwińskiego i Michała Domagały;
 2. Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2013-2017.

W dniach 15-16 marca 2015 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XIV posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 15 marca 2015 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości w Białobrzegach Prawych;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 15 marca 2015 r. w sprawie ustalenia preliminarza budżetowego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej – Kościoła jako całości na rok 2015;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia kursu teologicznego certyfikowanego przez Radę Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przyznania tytułu prezbitera Marcinowi Górnickiemu;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd pastora Dariusza Cieślaka;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2015 r. o powołaniu Sylwii Radzkiej na misjonarza;
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2015 r. o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętach do Okręgu Śląskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie egzaminu kościelnego Michała Domagały i Borysa Rokickiego;
 9. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakupienia prenumeraty Miesięcznika Słowo Prawdy na rok 2015;
 10. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2015 r. o objęciu patronatu nad konferencją naukową »Kościół a służba osobom niepełnosprawnym. „U Boga wszystko jest możliwe” Mat. 19, 26«;
 11. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 marca 2015 r. o zmianie uchwały – Ramowy Regulamin Zborowy.

W dniach 10-11 maja 2015 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XV posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 10 maja 2015 r. o powołaniu Komisji Historycznej do spraw Badania Współpracy Aktywistów Kościelnych z Organami Bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wniesienia do Krajowej Konferencji Kościoła projektu uchwały – Stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 11 maja 2015 r. o zatwierdzeniu Regulaminu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koninie;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 11 maja 2015 r. o powołaniu Maksyma Sliazina na Koordynatora ds. misji wśród uchodźców z Ukrainy;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 11 maja 2015 r. o wpisaniu Dariusza Cieślaka do Rejestru Pastorów Kościoła.

W dniu 6 czerwca 2015 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XVI posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następującą uchwałę:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 czerwca 2015 r. o zamianie nieruchomości w Bielicach.

W dniach 30-31 sierpnia 2015 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XVII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 30 sierpnia 2015 r. o zwołaniu Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 30 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd pastora Michała Domagały;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 31 sierpnia 2015 r. o zniesieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Węgorzewie;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 31 sierpnia 2015 r. o wpisaniu rozpoczęcia posługi pastorskiej Andrzeja Seweryna w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczytnie w Rejestrze Pastorów Kościoła;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 31 sierpnia 2015 r. o wpisaniu zakończenia posługi pastorskiej Janusza Zwierzchowskiego w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie w Rejestrze Pastorów Kościoła;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 31 sierpnia 2015 r. o wpisaniu rozpoczęcia posługi pastorskiej Roberta Merecza w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie w Rejestrze Pastorów Kościoła;
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie egzaminu kościelnego Ivana Krasnoshapki i Piotra Słomiana;
 8. Uchwała Rady Kościoła z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie delegowania pastora dr. Roberta Merecza jako przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Konsultantów Kościelnych Ekumenicznego Przekładu Starego Testamentu;
 9. Uchwała Rady Kościoła z dnia 31 sierpnia 2015 r. o objęciu patronatu honorowego nad obchodami jubileuszu 200-lecia istnienia i działania w Polsce Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

W dniach 8-9 listopada 2015 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XVIII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 8 listopada 2015 r. o postępowaniu w sprawach ustanawiania Zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 8 listopada 2015 r. o powołaniu Komisji Etyki i Teologii;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 8 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd pastora Marka Orlickiego;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 8 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd pastora Piotra Słomiana;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Mikołowie;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Mikołowie do Okręgu Śląskiego;
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Źródło Życia” w Opolu;
 8. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Źródło Życia” w Opolu do Okręgu Dolnośląskiego;
 9. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Tarnowskich Górach do Okręgu Śląskiego;
 10. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Lubinie do Okręgu Dolnośląskiego;
 11. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. o przynależności Zboru Kalisz do Okręgu Pomorskiego;
 12. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. o wpisaniu zakończenia posługi pastorskiej Andrzeja Seweryna w Polskim Kościele Chrześcijan Baptystów w Toronto (Kanada) w Rejestrze Pastorów Kościoła;
 13. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. o wykreśleniu Pawła Krzywickiego z Rejestru Pastorów Kościoła;
 14. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. o wpisaniu rozpoczęcia posługi pastorskiej Zbigniewa Wierzchowskiego w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Lubinie w Rejestrze Pastorów Kościoła;
 15. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. o wpisaniu Michała Domagały do Rejestru Pastorów Kościoła;
 16. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie delegowania prezbitera Adama Gutsche jako przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Ekumenicznej X Zjazdu Gnieźnieńskiego.

W dniach 17-18 stycznia 2016 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XIX posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia preliminarza budżetowego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej – Kościoła jako całości na rok 2016;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. o zniesieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości w Bielicach;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. o udzieleniu pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości w Gryfinie;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie delegowania prezbitera Marka Budzińskiego jako przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie delegowania prezbitera Marka Budzińskiego jako przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej do współpracy z Polskim Radio 24;
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd pastora Piotra Czerwińskiego;
 8. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. o wpisaniu zakończenia posługi pastorskiej Roberta Merecza w Polskojęzycznym Kościele w Edynburgu (Wielka Brytania) w Rejestrze Pastorów Kościoła;
 9. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. o wpisaniu Marka Orlickiego do Rejestru Pastorów Kościoła;
 10. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. o wpisaniu Piotra Słomiana do Rejestru Pastorów Kościoła;
 11. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie egzaminu kościelnego Tomasza Terefenki;
 12. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utraty mocy uchwały Rady Kościoła z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie delegowania prezbitera Adama Gutsche jako przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Ekumenicznej X Zjazdu Gnieźnieńskiego;
 13. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zakupienia prenumeraty Miesięcznika Słowo Prawdy na rok 2016.

W dniach 6-7 marca 2016 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XX posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca 2016 r. o zmianie Statutu Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca 2016 r. o odwołaniu Przemysława Lisa z urzędu misjonarza;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca 2016 r. w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2013-2017;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca 2016 r. o wpisaniu zakończenia posługi pastorskiej Mariusza Bartkowskiego w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chojnicach w Rejestrze Pastorów Kościoła;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca 2016 r. o wpisaniu Piotra Czerwińskiego do Rejestru Pastorów Kościoła;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca 2016 r. o zmianie uchwały o powołaniu Maksyma Sliazina na Koordynatora ds. misji wśród uchodźców z Ukrainy;
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie delegowania prezbitera Konstantego Wiazowskiego jako przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Konsultantów Kościelnych Ekumenicznego Przekładu Starego Testamentu.

W dniach 17-18 kwietnia 2016 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XXI posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 kwietnia 2016 r. o uchwaleniu Regulaminu Komisji Etyki i Teologii;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 kwietnia 2016 r. o objęciu patronatu honorowego nad XV Ekumenicznym Świętem Biblii w Poznaniu;

W dniach 12-13 czerwca 2016 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XXII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 czerwca 2016 r. o ustanowieniu Wietnamskiego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie (VNTG);
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 czerwca 2016 r. o przynależności Wietnamskiego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie (VNTG) do Okręgu Centralnego;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia w drodze darowizny udziału we współwłasności nieruchomości w Słupsku;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia delegacji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej na Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 czerwca 2016 r. o wpisaniu Włodzimierza Tasaka do Rejestru Pastorów Kościoła;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 czerwca 2016 r. o wykreśleniu Sebastiana Zimy z Rejestru Pastorów Kościoła;
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd pastora Tomasza Terefenki;
 8. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie egzaminu kościelnego Andrzeja Dobosza i Ivana Krasnoshapki.

W dniu 24 czerwca 2016 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się V posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2013-2017.

 1. Na posiedzeniu tym Prezydium Rady Kościoła podjęło Uchwały dotyczące rozwiązania umowy o pracę z Dawidem Breuerem oraz zakończenia służby misjonarskiej z Aleksandrą Breuer.

W dniach 18-19 września 2016 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XXIII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 września 2016 r. o uchwaleniu nowego testu wchodzącego w skład Egzaminu Kościelnego;
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 września 2016 r. o powołaniu Piotra Sławka na przedstawiciele Kościoła w Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej;
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 19 września 2016 r. o zwołaniu i uchwaleniu hasła XXXIX Krajowej Konferencji Kościoła;
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 19 września 2016 r. o powołaniu Komitetu Organizacyjnego XXXIX Krajowej Konferencji Kościoła;
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 19 września 2016 r. o powołaniu Komisji Prawnej;
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 19 września 2016 r. o nie wyrażeniu sprzeciwu względem zamiaru sprzedaży nieruchomości przy ul. Abramowskiego 25 w Łodzi.

W dniach 18-19 września 2016 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VI posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2013-2017.

 1. Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia 18 września 2016 r. o nowym zakresie obowiązków dla misjonarza Danuty Marcyniak;
 2. Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia 19 września 2016 r. o powołaniu na misjonarza Ksawerego Sroki.

W dniach 13-14 listopada 2016 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XXIV posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 listopada 2016 r. o poparciu projektu albumu z hymnami protestanckimi na jubileusz Reformacji,
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 listopada 2016 r. o kolejnych krokach podejmowanych dla zmiany statusu nieruchomości w Trelkowie,
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 listopada 2016 r. o zmianie uchwały o powołaniu Komisji Prawnej,
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 listopada 2016 r. o kolejnych krokach podejmowanych dla zatwierdzenia Statutu Słowiańskiego Centrum Misji i Integracji,
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 listopada 2016 r. o pomocy Zborowi w Zabrzu,
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 listopada 2016 r. o pomocy Zborowi w Kętach,
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 listopada 2016 r. o wyborze przedstawicieli Kościoła do Komisji Polskiej Rady Ekumenicznej,
 8. Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 listopada 2016 r. o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Andrzeja Dobosza.

W dniach 15-16 stycznia 2017 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XXV posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 15 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały o powołaniu Komitetu Organizacyjnego XXXIX Krajowej Konferencji Kościoła,
 2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. o ustaleniu kwoty darowizny Diakonatu na rok 2017,
 3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zakupienia prenumeraty Miesięcznika Słowo Prawdy na rok 2017,
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. o dofinansowaniu misjonarzy z Funduszu Misyjnego w roku 2017,
 5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. o dofinansowaniu Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie w roku 2017,
 6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej jako całości na rok 2017,
 7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. o sprzedaży kaplicy w Trelkowie,
 8. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. o zatwierdzeniu Statutu Słowiańskiego Centrum Misji i Integracji,
 9. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. o powołaniu Rady Nadzorczej Słowiańskiego Centrum Misji i Integracji,
 10. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu kościelnego Samuela Skrzypkowskiego i Waldemara Bronowickiego,
 11. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie Komisji Prawnej,
 12. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. o wpisaniu Tomasza Terefenko do Rejestru Pastorów Kościoła,
 13. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. o powołaniu na misjonarza Oleksandra Nakonechnyi,
 14. Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 stycznia 2017 r. o powołaniu na misjonarza Beatę Wichary.

W dniu 22 marca 2017 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XXVI posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu „Kościół na Skale”
 2. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu „Kościół na Skale” do Okręgu Pomorskiego.
 3. Uchwała o wykreśleniu Sergiusza Boreckiego z Rejestru Pastorów Kościoła.
 4. Uchwała w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2013-2017.
 5. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Zboru w Koszalinie.

W dniach 28-29 maja 2017 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XXVII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała o wyrażeniu stanowiska wobec zmian w niektórych zborach baptystycznych w Wielkiej Brytanii.
 2. Uchwała o udzielenie pożyczki na publikację wskazaną przez Komisję Etyki i Teologii.
 3. Uchwała o stanowisku Rady Kościoła ws. niepowołania Komisji Prawnej.
 4. Uchwała o wyznaczeniu daty i miejsca XL Krajowej Konferencji Kościoła w 2018 roku.
 5. Uchwała o wyznaczeniu daty i miejsca Konferencji Kaznodziejskiej w 2017 roku.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w Trelkowie.
 7. Uchwała o upoważnieniu do sprzedaży nieruchomości w Trelkowie.
 8. Uchwała o wpisaniu Waldemara Bronowickiego do Rejestru Pastorów Kościoła.
 9. Uchwała o zmianie wpisu w Rejestrze Pastorów Kościoła prezb. Zbigniewa Miksy.
 10. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego i składu Komisji dla Krzysztofa Biernackiego.
 11. Uchwała o upoważnieniu do dokonania ordynacji na urząd pastora Samuela Skrzypkowskiego w Pierwszym Zborze KChB w Warszawie.