fbpx

Uchwały Rady Kościoła kadencji 2010-2013

Uchwały podjęte na XII posiedzeniu Rady Kościoła 14 maja 2012 r.

 1. Uchwała o powołaniu członka zespołu orzekającego Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej.

Na XIII posiedzeniu Rady Kościoła 25 maja 2012 r. nie zostały podjęte żadne uchwały

Uchwały podjęte na XIV posiedzeniu Rady Kościoła 12 czerwca 2012 r.

 1. Uchwała w sprawie nadania Statutu Służbie Katechetycznej KChB w RP.
 2. Uchwała w sprawie nadania Statutu Wydawnictwu Słowo Prawdy.
 3. Uchwała w sprawie powołania s. Anny Kuźnik na Przewodniczącego Służby Katechetycznej KChB w RP.
 4. Uchwała w sprawie powołania b. Dariusza Banickiego, s. Małgorzaty Poterewicz, b. Michała Stępnia, s. Eweliny Tołopiło na członków Rady Służby Katechetycznej KChB w RP.
 5. Uchwała w sprawie powołania b. Mateusza Wicharego na Dyrektora Wydawnictwa Słowo Prawdy i Redaktora Naczelnego Miesięcznika Słowo Prawdy.
 6. Uchwała w sprawie powołania b. Mariusza Sochy na Przewodniczącego Duszpasterstwa Młodzieży KChB w RP.
 7. Uchwała o użyczeniu Służbie Katechetycznej KChB w RP Kościelnego Ośrodka Katechetyczno-Wypoczynkowego w Świętajnie.
 8. Uchwała o powołaniu b. Gustawa Cieślara, b. Marka Głodka, b. Pawła Kuglera, s. Danuty Marcyniak w skład Komitetu Organizacyjnego XXXV Krajowej Konferencji Kościoła oraz o wyznaczeniu b. Pawła Kuglera na Przewodniczącego Komitetu.

Uchwały podjęte na XV posiedzeniu Rady Kościoła 10-11 września 2012 r. w Warszawie-Radości

 1. Uchwała o powołaniu br. Przemysława Michała Lisa na misjonarza.
 2. Uchwała o wpisaniu br. Rafała Mleczki do Rejestru Pastorów Kościoła.

Uchwały podjęte na XVI posiedzeniu Rady Kościoła 22 października 2012 r. w Warszawie-Radości

 1. Uchwała o sprzedaży części nieruchomości w Wiśle.
 2. Uchwała w sprawie egzaminu kościelnego braci Jarosława Korzeniowskiego, Tomasza Krążka i Adama Ratuszyńskiego.
 3. Uchwała o rozpisaniu referendum w sprawie ofiary ogólnokościelnej i ewangelizacyjno-misyjnej.
 4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wytycznych ustroju Zespołu Troski Duszpasterskiej.

Uchwały podjęte na XVII posiedzeniu Rady Kościoła 11 lutego 2013 r. w Warszawie-Radości

 1. Uchwała o powołaniu Prezbitera Gustawa Cieślara na Rektora Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.
 2. Uchwała o zatwierdzeniu zmiany Regulaminu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zielonej Górze.
 3. Uchwała o zniesieniu Zboru Kleszczele.
 4. Uchwała o zniesieniu Zboru Rokitno.
 5. Uchwała w sprawie wyznaczenia wizytatorów lekcji religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwały podjęte na XVIII posiedzeniu Rady Kościoła 9 marca 2013 r. w Warszawie-Radości

 1. Uchwała o powołaniu Rady Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uchwała o wniesieniu projektu uchwały Krajowej Konferencji Kościoła o zmianie uchwały Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r. Regulamin Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uchwała o zmianie uchwały Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r. Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwały Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 5 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Kościoła.
 4. Uchwała o wniesieniu projektu uchwały Krajowej Konferencji Kościoła o zmianie uchwały Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2005 r. Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uchwała o wykreśleniu Grzegorza Bezubika i Jerzego Kurzępy z Rejestru Pastorów Kościoła.

Uchwały podjęte na XIX posiedzeniu Rady Kościoła 22 kwietnia 2013 r. w Warszawie-Radości

 1. Uchwała o użyczeniu Wyższemu Baptystycznemu Seminarium Teologicznemu w Warszawie części budynku seminaryjnego Ośrodka Konferencyjno-Rekolekcyjnego w Radości.
 2. Uchwała o wpisaniu Tomasza Krążka do Rejestru Pastorów Kościoła.