fbpx

Relacja z Konferencji Kobiet 2017

Wydrukuj Email

W dniach 29.09-01.10.2017 odbyła się kolejna Konferencja Kobiet w uroczym Ośrodku Radość. Ponad 130 uczestniczek przyjechało z kilkudziesięciu miast i społeczności. Tytuł konferencji brzmiał „ Źródło mojego życia” i był wstępem do wielu ciekawych rozważań, wykładów, warsztatów i rozmów. Zgodnie z wersetem przewodnim „Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę [...] i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. (Iz. 58:11)” miałyśmy poczucie i pewność, że Pan Bóg podczas tej konferencji nas prowadził i nawadniał nasze dusze.

Był to czas prawdziwej wspólnoty. Piątkowy wieczór rozpoczął Przewodniczący Rady Kościoła – Prezbiter Mateusz Wichary, przypominając nam jak ważne jest żywe źródło, którym jest Pan Jezus i od Niego powinnyśmy czerpać siłę i moc do życia w obfitości. Edyta Hajszprych tego wieczoru również ciekawie opowiedziała o ogrodzie jakim jest nasze życie w wykładzie „Tyś źródłem mego ogrodu” i zachęcała do tego, by tym czym się napełniamy nawadniać to, czym dysponujemy, na co mamy wpływ. By prawo przypływów i odpływów było realne w naszym życiu, by bardziej przypominać Jezioro Galilejskie niż Morze Martwe. Wieczór piątkowy zakończyłyśmy kinem „nocnych marek” czyli wspólnym obejrzeniem filmu „Cuda z nieba”

Sobotni i niedzielny poranek rozpoczęłyśmy rozważaniem Słowa Bożego i modlitwą, które poprowadziły w grupach Aneta Lubińska z Koszalina i Milena Neumann z Łodzi. Po śniadaniu wysłuchałyśmy wykładu pod tytułem „Poddani Słowu”. W tym roku po raz pierwszy wykład poranny poprowadzili mężczyźni, zaproszeni goście z Fundacji IDEO – Pastor Lech Bekesza i Pastor Dawid Pacyniak. Zostałyśmy zachęcone do studiowania Słowa Bożego i wiernego odzwierciedlania tego Słowa w naszym życiu, jako dzieci Bożych, kobiet, żon i matek. Wykład ten miał zachęcić do późniejszego warsztatu „Żeby Słowo było Słowem”, prowadzonego również przez pastorów, a mającego za zadanie zaproszenie do dalszego rozwijania się w studiowaniu Słowa Bożego. Podczas tego warsztatu mogłyśmy na nowo doświadczyć, jak pięknym i odkrywczym może być studiowanie Słowa Bożego. Czas przeznaczony na seminaria i warsztaty, zarówno przed południem jak i po południu, został zaplanowany na kilka grup, w których miałyśmy okazję do słuchania ale też czynnego udziału w wypowiedziach, pytaniach, dyskusjach. Hanna Szumigała z Poznania prowadziła seminarium pod tytułem Źródło  piękna współczesnej kobiety. Co stanowi urok dzisiejszej dziewczyny, kobiety? Co powinno być wyznacznikiem piękna?. Na to pytanie starała się znaleźć odpowiedź w Bożym Słowie. Hanna Cieślar z Warszawy prowadziła seminarium pod tytułem Wzmocnienie i pokój u źródła. Na podstawie Psalmu 84:6-8  opowiadała czym jest pustynia, jak ważna jest woda. Przypomniała historię Hagar i jej syna Ismaela. Ten warsztat wzbogacony został o prezentację ze zdjęciami z Izraela, do których Hania odwoływała się opowiadając historię. Anna Kutrzepa z Białegostoku podczas warsztatu Źródło łaski i pokoju przypomniała kilka postaci biblijnych, które dzięki spotkaniu z Panem Jezusem doświadczyły łaski i pokoju. Aneta Krzywicka z Puław w swoim seminarium Czekać czy działać? - drogi do Bożych obietnic wskazała jak ważne jest zaufanie Bogu i korzystanie z Jego obietnic.

Czas wolny był świetną okazją do rozmów i poznawania nowych sióstr - uczestniczek, których w tym roku było znacznie więcej niż w latach poprzednich. Cieszy nas to, że z roku na rok pojawiają się nowe kobiety, które chętnie przyjeżdżają do Radości, by nabierać sił ale i po prostu odpocząć w przepięknych okolicznościach radościańskiej przyrody. Niesamowitym jest widzieć kilka pokoleń uczestniczek, matki z córkami, babcie i teściowe z synowymi. Był to też czas na przeglądanie nowości wydawniczych księgarni Słowo Prawdy, Wspólnoty Drzewo Oliwne i Bogulandii. Olga poprowadziła też grupowy taniec na świeżym powietrzu. Popołudniowy wykład Agnieszki Niemasik z Gdyni pod tytułem Mnie, źródło wód żywych opuścili poruszył nas do głębi - o tym jak ważne jest czerpanie z żywych źródeł, a nie budowanie cystern, o tym jak niebezpieczny jest brak wiary i zaufania Bogu. Wieczór sobotni uświetnili koncertem pieśni hebrajskich Paulina i Szymon Stateczni. Był to doskonały wstęp do wieczoru świadectw, podczas którego wzorem lat ubiegłych, spędziłyśmy kilka godzin wielbiąc Boga świadectwami Jego wierności, Jego Mocy w naszym życiu. Mogłyśmy budować swoją wiarę również słuchając pięknych i poruszających historii. Nie zabrakło łez i wspólnego śmiechu.

W niedzielny poranek, podczas nabożeństwa kazanie wygłosił Pastor Piotr Czerwiński. W oparciu o werset z Ew. Jana 7,37-39 przypomniał, kto jest prawdziwym źródłem wody żywej. Podczas konferencji również miała miejsce akcja kupowania pięknych przedmiotów - rękodzieła, a dochód z tej akcji został przeznaczony na sfinansowanie konferencji w wylosowanych podczas nabożeństwa miastach - Wrześni i Sopocie. Jeśli nie miałaś okazji być z nami w Radości, może spotkamy się w którymś z tych miast. Przekazałyśmy także materiały, które mogą pomóc w zorganizowaniu jesienią tego roku Światowego Dnia Modlitwy Kobiet. Spotkanie takie jest okazją do modlitwy o kobiety na całym świecie, ale także do zebrania ofiary na finansowanie działań i projektów w wielu miejscach, gdzie jest taka potrzeba. Jeśli chciałabyś takie materiały otrzymać – proszę napisz do nas na adres sluzbakobiet(at)wp.pl.

Zachęcamy do przysyłania na ten adres swoich wspomnień, wrażeń po konferencji. Dobrze jest dzielić się tym co przeżywamy.

Wierzę, że wiele z nas z Radości wyjechało bardzo ubogaconych, także sobą nawzajem. Do zobaczenia w następnym roku!

Zdjęcia z konferencji dostępne pod tym linkiem.