Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Uchwały Rady Kościoła kadencji 2013-2017

Uchwały podjęte na I posiedzeniu Rady Kościoła 21-22 czerwca 2013 r. w Warszawie

 1. Wybór prezbitera Henryka Skrzypkowskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Kościoła i powołanie dwóch Członków Prezydium: Ireneusza Skoczenia i Mariusza Sochy.
 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej Diakonatu Powierniczego „Betezda”.
 3. Dopuszczenie do egzaminu kościelnego Mariusza Bartkowskiego, Jarosława Korzeniowskiego, Michała Prończuka i Janusza Zwierzchowskiego.
 4. Ustalenie obowiązującej wykładni przepisu § 7 ust. 1 pkt 12 Statutu Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.
 5. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2013-2017.

Czytaj dalej

Uchwały Rady Kościoła kadencji 2010-2013

Uchwały podjęte na I posiedzeniu Rady Kościoła 15 czerwca 2010 r. w Warszawie

 1. Wybór Mieczysława Piotrowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Kościoła i powołanie dwóch Członków Prezydium: Mateusza Wicharego i Sławomira Pawła Zientarskiego.
 2. Powołanie Rady Nadzorczej Diakonatu Powierniczego „Betezda” w składzie: Wiesław Poterewicz (Przewodniczący), Sławomir Paweł Zientarski (Zastępca Przewodniczącego), Jerzy Rogaczewski, Ireneusz Skoczeń, Janusz Wronisz.
 3. Powołanie Komisji przy Radzie Kościoła:
  • Komisja Ewangelizacji i Edukacji - przew. prezb. Marek Głodek
  • Komisja Studiów i Badań - przew. prezb. Mieczysław Piotrowski
  • Komisja Finansów i Administracji - przew. Sławomir Zientarski
  • Komisja Komunikacji, Promocji i Rozwoju - przew. pastor Mateusz Wichary

Czytaj dalej