Prenumerata 2019

Wydawnictwo "Słowo Prawdy"
ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
nr konta: ING Śląski 44 1050 1025 1000 0090 3026 7356
Tytułem: Miesięcznik "Słowo Prawdy", prenumerata 2019, ilość egz.

Ceny prenumeraty Słowa Prawdy:
- prenumerata 1 egzemplarza wysyłanego na jeden adres: 120 zł /rok.
- prenumerata od 2 do 4 egzemplarzy wysyłanych na jeden adres: każda 109 zł /rok.
- prenumerata od 5 do 9 egzemplarzy wysyłanych na jeden adres: każda 105 zł /rok.
- prenumerata 10 i więcej egzemplarzy wysyłanych na jeden adres: każda 99 zł /rok.

Prenumerata internetowa: 35 zł /rok.

Prenumerata zagraniczna:
- prenumerata od 1 do 3 egzemplarzy wysyłanych na jeden adres: każda 200 zł /rok.
- prenumerata od 4 do 9 egzemplarzy wysyłanych na jeden adres: każda 175 zł /rok.
- prenumerata 10 i więcej egzemplarzy wysyłanych na jeden adres: każda 140 zł /rok.