Uwaga To tymczasowa wersja strony Baptysci.PL. Wkrótce premiera serwisu w pełnej odsłonie. Przepraszamy za niedogodności.

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

Dz. U. Nr 97, poz. 480 / 1995 r.
z późn. zmianami - stan na dzień 13 lipca 2007 r.

USTAWA
z dnia 30 czerwca 1995 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj dalej

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
(tekst jednolity)
Dz. U.  Nr 26, poz. 319 / 2000 r.

Czytaj dalej

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.


(Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.)
[wyciąg]

Czytaj dalej

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1
z dnia 21 lutego 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

(M.P. Nr 18, poz. 191)

Czytaj dalej

Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

Zasadnicze Prawo Wewnętrzne
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 października 2005 r.
(zmienione uchwałą Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 5 czerwca 2010 r.,

uchwałą Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 17 maja 2013 r.,
uchwałą Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 18 maja 2014 r.)

Czytaj dalej

Regulamin Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

Regulamin Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 października 2005 r.
(zmieniony uchwałą Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 10 maja 2007 r.,
uchwałą Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 12 maja 2007 r.,
uchwałą Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 25 maja 2012 r.,
uchwałą Krajowej Konferencji Kościoła z dnia 17 maja 2013 r.)

Czytaj dalej

Przepisy Prawne Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP o formie zawarcia małżeństwa

PRZEPISY PRAWNE KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O FORMIE ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WYWOŁUJĄCEJ SKUTKI W PRAWIE POLSKIM

Czytaj dalej

Ramowy Regulamin Okręgowy

RAMOWY REGULAMIN OKRĘGOWY

Uchwała Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. ze zm.

Czytaj dalej

Ramowy Regulamin Zborowy

RAMOWY REGULAMIN ZBOROWY

Uchwała Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. ze zm.

Czytaj dalej

Uchwała Rady Kościoła z dnia 8 listopada 2015 r. o postępowaniu w sprawach ustanawiania Zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA RADY KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 listopada 2015 r.

 

o postępowaniu w sprawach ustanawiania Zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj dalej

Zmiana ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw

USTAWA
z dnia 26 czerwca 1997 r.
o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz. U.  Nr 59, poz. 375 / 1998 r.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2