Witamy na stronie | Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez nas

Uchwały Rady Kościoła kadencji 2017-2021

 

W dniach 17-18 marca 2019 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o wyznaczeniu Komisji Egzaminacyjnej,
2. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów EXE w Gdańsku,
3. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów EXE w Gdańsku do Okręgu Gdańskiego,
4. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Łukasza Woźniaka,
5. Uchwała o upoważnieniu duchownych do ordynacji Remigiusza Neumanna.

 

W dniach 13-14 stycznia 2019 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XI posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej Baptystycznej Akcji Charytatywnej,
2. Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej Baptystycznej Akcji Charytatywnej,
3. Uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej Diakonatu Powierniczego „Betezda”,
4. Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej Diakonatu Powierniczego „Betezda”,
5. Uchwała o finansowym wsparciu Rafała Witkowskiego,
6. Uchwała o wykreśleniu Waldemara Bronowickiego z Rejestru Pastorów Kościoła,
7. Uchwała o wyznaczeniu Komisji Egzaminacyjnej,
8. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2019,
9. Uchwała w sprawie zakupienia prenumeraty Miesięcznika Słowo Prawdy na rok 2019,
10. Uchwała o ustanowieniu Drugiego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gorzowie Wielkopolskim,
11. Uchwała o przynależności Drugiego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gorzowie Wielkopolskim do Okręgu Pomorskiego,
12. Uchwała o powołaniu Jana Prekiela na misjonarza przy Radzie Kościoła,
13. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Sebastiana Lachowicza,
14. Uchwała o wpisaniu Roberta Boryczki do Rejestru Pastorów Kościoła,
15. Uchwała o wpisaniu Rafała Witkowskiego do Rejestru Pastorów Kościoła,
16. Uchwała w sprawie oświadczeń duchownych Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP


W dniach 28-29 października 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się X posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie delegacji Rady Kościoła względem Zboru KChB w Zabrzu,
2. Uchwała w sprawie nieruchomości przy ul. Waliców 25 w Warszawie,
3. Uchwała o terminie konferencji kaznodziejskiej KChB w RP w 2019 r.,
4. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nowe Życie” w Poznaniu,
5. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nowe Życie” w Poznaniu do Okręgu Pomorskiego,
6. Uchwała o wykreśleniu Tomasza Krążka z Rejestru Pastorów Kościoła,
7. Uchwała o wyznaczeniu Komisji Egzaminacyjnej,
8. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Jerzego Januszyka.


W dniu 5 października 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się IX posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o nie wnoszeniu sprzeciwu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Pasłęku,
2. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Rafała Witkowskiego.

 

W dniach 2-3 września 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VIII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o wsparciu finansowym projektu M4
2. Uchwała o powołaniu członka Rady Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie,
3. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Roberta Boryczki,
4. Uchwała udzielająca pełnomocnictwa Adamowi Gutsche,
5. Uchwała o powołaniu Pawła Farynowskiego na misjonarza Rady Kościoła,
6. Uchwała o wsparciu finansowym pastora Ivana Krasnoshapki,
7. Uchwała o zatwierdzeniu kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej Egzaminu Kościelnego,
8. Uchwała o powołaniu Komitetu Organizacyjnego XLI Krajowej Konferencji Kościoła.

 

W dniach 17-18 czerwca 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o zwołaniu Krajowej Konferencji Kościoła 2019.
2. Uchwała o przyjęciu Ramowego Regulaminu dotyczącego podopiecznych baptystycznych zborów polskich.
3. Uchwała o zatwierdzeniu Regulaminu Ochrony Danych Osobowych Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu – Poznan International Church.
5. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu – Poznan International Church do Okręgu Pomorskiego.
6. Uchwała o wyznaczeniu daty poprawkowego Egzaminu Kościelnego Krzysztofa Biernackiego.

 

W dniach 6-7 maja 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się VI posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021, na którym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o nadaniu statutu Baptystycznej Akcji Charytatywnej.
2. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie do Okręgu Gdańskiego.
3. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu.
4. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu do Okręgu Pomorskiego.
5. Uchwała o powołaniu członków Rady Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Anastasis” we Wrześni.
7. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Anastasis” we Wrześni do Okręgu Pomorskiego.

 

Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 marca 2018 r. wprowadzająca projekt uchwały na Krajową Konferencję Kościoła w sprawie zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

W dniu 4 marca 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się II posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021.

 

W dniach 25-26 lutego 2018 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się V posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie porządku obrad XL Krajowej Konferencji Kościoła,
2. Uchwała o upoważnieniu Prezydium Rady Kościoła do przedstawienia projektu uchwały zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego w sprawie danych osobowych na Krajową Konferencję Kościoła,
3. Uchwała o terminie konferencji kaznodziejskiej KChB w RP w 2018 r.
4. Uchwała o powołaniu prezbitera dr. Włodzimierza Tasaka na Rektora Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie,
5. Uchwała o odwołaniu członka Rady Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie,
6. Uchwała o powołaniu członka Rady Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie,
7. Uchwała o powołaniu Przewodniczącego Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
8. Uchwała o powołaniu Przewodniczącego Rady Służby Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP,
9. Uchwała o powołaniu członków Rady Służby Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP,
10. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej jako całości na rok 2018,
11. Uchwała w sprawie zakupienia prenumeraty Miesięcznika Słowo Prawdy na rok 2018,
12. Uchwała o dofinansowaniu konferencji młodzieżowej „Nie zmarnuj życia” w Elblągu,
13. Uchwała o dofinansowaniu rehabilitacji brata Mariana Karzełka,
14. Uchwała w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2017-2021,
15. Uchwała o dofinansowaniu Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie do 30 czerwca 2018 roku,
16. Uchwała o finansowym wsparciu Baptystycznej Akcji Charytatywnej,
17. Uchwała o odwołaniu Oleksandra Nakonechnyi z urzędu misjonarza Rady Kościoła,
18. Uchwała o powołaniu Anety Krzywickiej na misjonarza przy Radzie Kościoła,
19. Uchwała o wykreśleniu Mariusza Bartkowskiego z Rejestru Pastorów Kościoła.

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się IV posiedzenie Rady Kościoła kadencji 2017-2021. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o nadaniu regulaminu Komisji Prawnej,
2. Uchwała o włączeniu programu M4 do Strategii rozwoju Kościoła na lata 2017-2021,
3. Uchwała o przeniesieniu Zboru „Inkubator” w Szczecinie z Okręgu Gdańskiego do Okręgu Pomorskiego,
4. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie „Boża Rodzina”,
5. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie „Boża Rodzina” do Okręgu Pomorskiego,
6. Uchwała o wpisaniu Ivana Krasnoshapki do Rejestru Pastorów Kościoła,
7. Uchwała o dofinansowaniu Słowiańskiego Centrum Misji i Integracji w roku 2018,
8. Uchwała o dofinansowaniu misjonarza z Funduszu Misyjnego w roku 2018.

 

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP na swoim III posiedzeniu kadencji 2017-2021, które odbyło się w dniu 5 października 2017 r., podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o powołaniu Koordynatora ds. Duszpasterstwa Pastorów,
2. Uchwała o przyjęciu Strategii rozwoju Kościoła na lata 2017-2021,
3. Uchwała o wyborze członków Rady Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej kadencji 2017-2021
4. Uchwała o upoważnieniu pastorów do ordynacji I. Krasnoshapki w Zborze KChB w Zelowie
5. Uchwała o zwołaniu Krajowej Konferencji Kościoła w 2018 roku i powołaniu Komitetu Organizacyjnego
6. Uchwała o powołaniu na misjonarza przy Radzie Kościoła D. Amilianowicza,
7. Uchwała o powołaniu Baptystycznej Akcji Charytatywnej i nadaniu jej statutu,
8. Uchwała o powołaniu Rady Nadzorczej Baptystycznej Akcji Charytatywnej,
9. Uchwała o zakupie nieruchomości w Rzegnowie pod Gnieznem,
10. Uchwała o zwołaniu pierwszego posiedzenia Komisji Prawnej,
11. Uchwała w sprawie zakupu samochodu służbowego.

 

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP na swoim II posiedzeniu kadencji 2017-2021, które odbyło się w dniach 3-4 września 2017 r., podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Krzysztofa Biernackiego,
2. Uchwała o przeniesieniu Zboru „Droga Zbawienia” w Białymstoku z Okręgu Pomorskiego do Okręgu Białostockiego,
3. Uchwała o powołaniu przedstawicieli Rady Kościoła w Komisji Prawnej,
4. Uchwała o wpisaniu Samuela Skrzypkowskiego do Rejestru Pastorów Kościoła,
5. Uchwała o powołaniu Rady Nadzorczej Diakonatu,
6. Uchwała o wysokości składek na Towarzystwo Biblijne.

 

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP na swoim I posiedzeniu kadencji 2017-2021, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2017 r., podjęła następujące uchwały:

  1. Wybrano prezbitera Henryka Skrzypkowskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Kościoła.
  2. Wybrano Prezydium Rady Kościoła – członkowie Prezydium Rady Kościoła to prezb. Marek Głodek oraz prezb. Marcin Górnicki.

 

W dniu 17 czerwca 2017 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się I posiedzenie Prezydium Rady Kościoła kadencji 2017-2021. Podjęto uchwały:

  1. Uchwała o powołaniu na misjonarza Danuty Marcyniak.
  2. Uchwała o powołaniu na misjonarza Ksawerego Sroki.